سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 79 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:آموزش ساکنان جراحی برای یک حرفه ای در جراحی سراسری علمی: مدل آموزش رمان
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):72 (4)
سال انتشار:July–August 2015
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.jsurg.2015.01.007 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Surgical Education »
 4. Training Surgical Residents for a Career in Academic Global Surgery: A Novel Training Model

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Training Surgical Residents For A Career In Academic Global Surgery: A Novel Training Model


مقاله: آموزش ساکنان جراحی برای یک حرفه ای در جراحی سراسری علمی: مدل آموزش رمان

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


ObjectiveCommunication and professionalism are often challenging to teach, and the impact of the use of a given approach is not known. We undertook this investigation to establish pediatric critical care medicine (PCCM) trainee perception of education in professionalism and communication and to compare their responses from those obtained from PCCM fellowship program directors. MethodsThe Education in Pediatric Intensive Care (E.P.I.C.) Investigators used the modified Delphi technique to develop a survey examining teaching of professionalism and communication. After piloting, the survey was sent to all 283 PCCM fellows in training in the United States. ResultsSurvey response rate was 47% (133 of 283). Despite high rates of teaching overall, deficiencies were noted in all areas of communication and professionalism assessed. The largest areas of deficiency included not being specifically taught how to communicate: as a member of a nonclinical group (reported in 24%), across a broad range of socioeconomic and cultural backgrounds (19%) or how to provide consultation outside of the intensive care unit (17%). Only 50% of fellows rated education in communication as “very good/excellent.” However, most felt confident in their communication abilities. For professionalism, fellows reported not being taught accountability (12%), how to conduct a peer review (12%), and how to handle potential conflict between personal beliefs, circumstances, and professional values (10%). Fifty-seven percent of fellows felt that their professionalism education was “very good/excellent,” but nearly all expressed confidence in these skills. Compared with program directors, fellows reported more deficiencies in both communication and professionalism. ConclusionsThere are numerous components of communication and professionalism that PCCM fellows perceive as not being specifically taught. Despite these deficiencies, fellow confidence remains high. Substantial opportunities exist to improve teaching in these areas.


ObjectiveCommunication و حرفه ای اغلب به چالش کشیدن برای تدریس، و تاثیر استفاده از یک رویکرد داده شناخته شده نیست. ما این بررسی برای ایجاد کودکان طب مراقبت های ویژه (PCCM) ادراک کارآموز آموزش و پرورش در حرفه ای و ارتباطات و مقایسه پاسخ های خود را از کسانی که به دست آمده از مدیران برنامه کمک هزینه تحصیلی PCCM عهده گرفت. آموزش و پرورش MethodsThe در مراقبت های ویژه کودکان (EPIC) محققان با استفاده از روش دلفی اصلاح به منظور توسعه یک بررسی بررسی آموزش حرفه ای و ارتباطی است. پس از خلبانی، بررسی 283 برای تمام همراهان PCCM در آموزش در ایالات متحده فرستاده شد. میزان پاسخ ResultsSurvey 47٪ (133 از 283) بود. با وجود نرخ بالای آموزش به طور کلی، کمبود در تمام زمینه های ارتباطات و حرفه ای مورد ارزیابی قرار داشت. بزرگترین مناطق کمبود شامل حال به طور خاص آموزش داده که چگونه به برقراری ارتباط: به عنوان یک عضو از یک گروه غیربالینی (گزارش شده در 24٪)، در سراسر طیف گسترده ای از زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی (19٪) و یا نحوه ارائه مشاوره در خارج از فشرده واحد مراقبت (17٪). تنها 50٪ از همراهان آموزش و پرورش در ارتباط به عنوان "بسیار خوب / عالی است." با این حال، امتیاز ترین احساس اعتماد به نفس در توانایی های ارتباطی خود را. پاسخگویی برای حرفه ای، همراهان گزارش در حال تدریس نیست (12٪)، چگونه به انجام یک بررسی دقیق (12٪)، و چگونگی رفتار با جنگ بالقوه بین باورهای شخصی، شرایط، و ارزش های حرفه ای (10٪). پنجاه و هفت درصد از همراهان احساس کردند که آموزش و پرورش حرفه ای آنها بود "بسیار خوب / عالی"، اما تقریبا تمام ابراز اعتماد به نفس در این مهارت ها. در مقایسه با مدیران برنامه، همراهان کمبود در هر دو ارتباطات و حرفه ای گزارش شده است. ConclusionsThere قطعات متعددی از ارتباطات و حرفه ای است که همراهان PCCM درک به عنوان به طور خاص آموزش داده نشده است. با وجود این کمبود، اعتماد به نفس شخص همچنان بالا است. فرصت های قابل توجهی برای بهبود آموزش در این مناطق وجود دارد.


كلمات كليدي:

surgery education , academic surgery, global surgery, resident education, surgery education
surgery education , جراحی دانشگاهی, جراحی جهانی, آموزش اقامت , آموزش جراحی


موضوعات:

Education, Surgery[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Ahmad, Rima, Mullen, John T. (2013) 'Career Outcomes of Nondesignated Preliminary General Surgery Residents at an Academic Surgical Program', Journal of Surgical Education, Elsevier BV, pp:690-695
 2. Fan, Bensen, Raman, Tina, Benevenia, Joseph, Berberian, Wayne (2014) 'Predictors of Career Choice in Academic Medicine Among Orthopaedic Surgery Residents', The Journal of Bone and Joint Surgery (American), Journal of Bone and Joint Surgery, pp:0-0
 3. Neacy, Kathleen, Stern, Susan A., Kim, Hyungjin Myra, Dronen, Steven C. (2000) 'Resident Perception of Academic Skills Training and Impact on Academic Career Choice', Academic Emergency Medicine, Wiley-Blackwell, pp:1408-1415
 4. Johnston, Peter F., Scholer, Anthony, Bailey, Joanelle A., Peck, Gregory L., Aziz, Shahid, Sifri, Ziad C. (2018) 'Exploring residents' interest and career aspirations in global surgery', Journal of Surgical Research, Elsevier BV, pp:-
 5. Richardson, J. David (2006) 'Training of general surgical residents: what model is appropriate?', The American Journal of Surgery, Elsevier BV, pp:296-300
 6. Richardson, J. David (2006) 'Training of general surgical residents: what model is appropriate?', The American Journal of Surgery, Elsevier BV, pp:296-300
 7. West, Hilary (2008) 'Training of general surgical residents: what model is appropriate?', The American Journal of Surgery, Elsevier BV, pp:136-138
 8. Flowers, Michael G, Aggarwal, Rajesh (2013) 'Second Life™: a novel simulation platform for the training of surgical residents', Expert Review of Medical Devices, Informa Healthcare, pp:101-103
 9. , (1996) 'Vascular surgical training of general and vascular surgery residents', Journal of Vascular Surgery, Elsevier BV, pp:1057-1063
 10. Cochran, Amalia, Elder, William B., Crandall, Marie, Brasel, Karen, Hauschild, Tricia, Neumayer, Leigh (2013) 'Barriers to advancement in academic surgery: views of senior residents and early career faculty', The American Journal of Surgery, Elsevier BV, pp:661-666

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×