سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 55 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:روش فتوگرامتری دیجیتال بهبود نظارت کرک
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:Available online 18 June 2015
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.aei.2015.05.005 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Advanced Engineering Informatics »
  4. Improved digital photogrammetry technique for crack monitoring

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Improved Digital Photogrammetry Technique For Crack Monitoring


مقاله: روش فتوگرامتری دیجیتال بهبود نظارت کرک

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Inspections to evaluate the safety, durability, and service life of aging infrastructure play an important role in determining the countermeasures that need to be taken, such as reinforcement, repair, and reconstruction. In infrastructure containing concrete, such as bridges and tunnels, crack widths and patterns on surfaces are two of the most important signs used to estimate durability. Current conventional techniques used for this purpose suffer from challenges such as tediousness, subjectivity, and high cost. Consequently, a new measurement technique that overcomes these challenges while measuring crack displacement with high accuracy and precision in aging civil engineering structures is needed. In this paper, we proposed a technique for measuring crack displacement using a digital camera image. In the proposed technique, reflective targets are established around both sides of a crack as gauges, and subsequent digital camera images of the targets are subjected to image processing to determine the displacements of the targets. These displacements can be measured using images captured from any arbitrary camera position. The results of experiments conducted to verify the efficacy of the proposed method show that crack displacements of less than 0.10mm can be measured with high accuracy and precision using digital images captured at a distance of 10.0m from the target, while less than 0.20mm changes in the tensile displacement of the crack can be measured from an image captured at 25.0m from the crack. Measurement results obtained from a tunnel are also presented to show that cracks in the walls of an actual tunnel can be identified through simple measurements. These measurements, taken over a period of one year, indicate that the tendency of crack displacement and slide movements are in close agreement.


بازرسی برای ارزیابی ایمنی، دوام، و طول عمر زیرساخت های پیری نقش مهمی در تعیین اقدامات متقابل که باید انجام شود، مانند تقویت، تعمیر، بازسازی و بازی کند. در زیرساخت های حاوی بتن، مانند پل ها و تونل ها، عرض کرک و الگوهای در سطوح دو از نشانه های مهم برای برآورد دوام می باشد. روش های معمول فعلی استفاده می شود برای این منظور از چالش هایی مانند tediousness، ذهنیت، و هزینه های بالای رنج می برند. در نتیجه، یک تکنیک اندازه گیری جدید است که غلبه بر این چالش در حالی که اندازه گیری جابجایی شکاف با صحت و دقت بالا در پیری سازه های مهندسی عمران مورد نیاز است. در این مقاله، ما یک تکنیک برای اندازه گیری جابجایی کرک با استفاده از یک تصویر دوربین های دیجیتال ارائه شده است. در روش پیشنهادی، اهداف بازتابنده در اطراف هر دو طرف از یک نرم افزار تاسیس به عنوان ابزار اندازه گیری، و پس از آن تصاویر دوربین های دیجیتال از اهداف به پردازش تصویر در معرض تعیین جابجایی از اهداف. این جابجایی را می توان با استفاده از تصاویر گرفته شده از هر موقعیت دوربین های دلخواه اندازه گیری شد. در واقع نتایج آزمایشات به منظور بررسی اثر بخشی روش ارائه شده نشان می دهد که جابجایی کمتر از 0.10mm کرک انجام می شود با دقت بالا و دقت با استفاده از تصاویر دیجیتال ضبط در فاصله 10.0m از هدف، در حالی که کمتر از 0.20mm تغییرات اندازه گیری در جابه جایی کششی ترک را می توان از تصویر گرفته شده در 25.0m از نرم افزار اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از اندازه گیری یک تونل نیز ارائه شده به نشان می دهد که شکاف در دیواره های تونل واقعی می تواند از طریق اندازه گیری ساده شناخته شده است. این اندازه گیری، گرفته شده در طی یک دوره یک سال، نشان می دهد که تمایل جابجایی کرک و اسلاید جنبش در مورد نزدیک است.


كلمات كليدي:

Crack displacement , Perspective projection , Crack displacement, Image processing, Perspective projection, Photogrammetry, Tunnel
کرک جابجایی , طرح چشم انداز , کرک جابجایی, پردازش تصویر, طرح چشم انداز, فتوگرامتری, تونل


موضوعات:

Artificial Intelligence, Information Systems[ ]

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×