سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 80 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:4 انتشار اطلاعات در شبکه فضایی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:2015
شماره صفحات: 759375-93
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/b978-1-78242-211-2.00004-0 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Vehicular Communications And Networks Architectures, Protocols, Operation And Deployment »
 4. 4 Information dissemination in vehicular networks

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

4 Information Dissemination In Vehicular Networks


مقاله: 4 انتشار اطلاعات در شبکه فضایی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


We discuss information dissemination principles in vehicular networks. In the early days of vehicular networking, many ideas investigated in the mobile ad hoc network (MANET) domain have been revisited for their applicability in what has been called a vehicular ad hoc network (VANET). The basis for many of these activities has been short-range radio broadcast using IEEE 802.11b-style protocols until its derivate for inter-vehicle communication (IVC), IEEE 802.11p, had been standardized. It turned out that the topology of vehicular networks is way too dynamic to make this MANET approach a success. In turn, completely new concepts for information dissemination have been developed, ranging from one-hop broadcasting, which is now better known as beaconing, to geocasting, and to using store–carry–forward concepts. At the same time, the use of 3G and 4G cellular networks has also been investigated. We review all these concepts and point out future trends in information dissemination.


ما بحث در مورد اصول انتشار اطلاعات در شبکه فضایی. در روزهای اولیه از شبکه های فضایی، ایده های زیادی مورد بررسی قرار در شبکه ad hoc تلفن همراه (MANET) دامنه برای کاربرد خود را در آنچه فضایی موقت شبکه (وانت) نامیده شده است بازبینی شده است. پایه و اساس بسیاری از این فعالیت تا به پخش رادیویی برد کوتاه با استفاده از پروتکل های 802.11b به سبک IEEE تا derivate خود را برای ارتباط بین وسایل نقلیه (IVC)، 802.11p IEEE بوده است، استاندارد شده است. معلوم شد که توپولوژی شبکه های فضایی است که راه خیلی پویا را به این MANET به یک موفقیت است. به نوبه خود، مفاهیم کاملا جدید برای انتشار اطلاعات توسعه داده شده است، اعم از رادیو و تلویزیون یکی هاپ، که در حال حاضر بهتر است به عنوان beaconing شناخته شده است، به geocasting، و با استفاده از مفاهیم فروشگاه حمل به جلو. در همان زمان، استفاده از 3G و 4G شبکه های تلفن همراه نیز بررسی شده است. ما همه این مفاهیم بررسی و اشاره روند آینده در اشاعه اطلاعات.


كلمات كليدي:

Flooding , Inter-vehicle communications (IVC) , Mobile ad hoc network (MANET) , Networking , Routing , Vehicular ad hoc network (VANET), Broadcasting , Broadcasting Flooding Inter-vehicle communications (IVC) Mobile ad hoc network (MANET) Networking Routing Vehicular ad hoc network (VANET)
جاری شدن سیل , ارتباطات درون وسایل نقلیه (IVC) , موبایل شبکه ad hoc (MANET) , شبکه , مسیریابی , فضایی شبکه ad hoc (VANET) , رادیو و تلویزیون , پخش سیل ارتباطات بین خودرو (IVC) موبایل موقت شبکه (MANET) شبکه مسیریابی فضایی موقت شبکه (وانت)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Rostamzadeh, Karim, Gopalakrishnan, Sathish (2011) 'On bounding information dissemination delay in vehicular networks', 2011 IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 2. Casetti, Claudio, Cesana, Matteo, Filippini, Ilario, Dan, Gyorgy, Marsh, Ian (2011) 'Context-aware information dissemination in vehicular networks', 2011 7th EURO-NGI Conference on Next Generation Internet Networks, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 3. Maslekar, Nitin, Boussedjra, Mounir, Labiod, Houda, Mouzna, Joseph (2017) 'Data Dissemination in Vehicular Networks', Wireless Technologies in Vehicular Ad Hoc Networks, IGI Global, pp:271-297
 4. Schroth, Christoph, Lasowski, Robert, Strassberger, Markus (2009) 'Data Dissemination in Vehicular Networks', Vehicular Networks, Informa UK Limited, pp:181-220
 5. Li, Yuhong, Kanter, Theo, Rahmani, Rahim, Wolf, Lars (2014) 'An information-centric approach for data dissemination in vehicular networks', 2014 International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), IEEE, pp:0-0
 6. Lochert, Christian, Scheuermann, Bjorn, Caliskan, Murat, Mauve, Martin (2007) 'The feasibility of information dissemination in vehicular ad-hoc networks', 2007 Fourth Annual Conference on Wireless on Demand Network Systems and Services, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 7. Hossain, A. K. M. Mahtab , Mekbungwan, Preechai , Kanchanasut, Kanchana (2013) 'Directed information dissemination in vehicular ad-hoc networks', Wireless Netw, Springer Science + Business Media, pp:899-916
 8. Rondinone, Michele, Gozalvez, Javier, Leguay, Jeremie, Conan, Vania (2013) 'Exploiting context information for V2X dissemination in vehicular networks', 2013 IEEE 14th International Symposium on "A World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks" (WoWMoM), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 9. Tien-Yuan Hsieh, , Tseng, Yu-Chee (2011) 'Vehicular traffic information dissemination for WAVE/DSRC networks', International Symposium on Wireless and Pervasive Computing, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 10. Silva, Cristiano M., Aquino, Andre L. L., Meira, Wagner (2014) 'Design of roadside infrastructure for information dissemination in vehicular networks', 2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×