سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 152 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:تابع هزینه دانش
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:Available online 8 July 2015
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ijpe.2015.06.031 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. International Journal Of Production Economics »
 4. The knowledge cost function

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.84.130.252

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

The Knowledge Cost Function


مقاله: تابع هزینه دانش

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


This paper contributes to the economics of knowledge with an analysis of the knowledge cost function, shedding light on the determinants of the large variance in the cost of knowledge across firms. The amount and the composition of external knowledge and the internal stocks of knowledge that firms can access and use in the generation of new technological knowledge help to reduce the costs of knowledge. The empirical analysis is based on a panel of companies listed on UK and the main continental Europe financial markets for the period 1995–2006, for which information about patents have been gathered. The econometric analysis of the costs of knowledge considers the unit costs of knowledge on the left hand side, and on the right hand side next to R&D expenditures, the stock of knowledge internal and external to each firm, and their size. In order to articulate the different facets of the external knowledge that is made accessible by proximity with firms collocated in the same region (NUTS2), we include variables proxying for regional variety, complementarity and similarity. The results confirm the Marshallian hypothesis that the size and composition of the stock of external knowledge play a key role in reducing the actual cost of the generation of new technological knowledge at the firm level. The evidence also sheds new light on the Schumpeterian hypothesis, suggesting that the size of the stock of internal knowledge helps in reducing the costs of knowledge, while costs of knowledge increase with the size of R&D expenditures and employment.


در این مقاله به اقتصاد دانش کمک با تجزیه و تحلیل از تابع هزینه دانش، روشن کردن عوامل از واریانس بزرگ در هزینه از دانش در سراسر شرکت. مقدار و ترکیب دانش خارجی و سهام داخلی از دانش است که شرکت های می توانید دسترسی و استفاده در نسل جدید کمک دانش فنی به منظور کاهش هزینه از دانش است. تجزیه و تحلیل تجربی بر روی یک پانل از شرکت های فهرست شده در انگلستان و قاره اروپا بازارهای اصلی مالی برای دوره 1995-2006، که اطلاعات در مورد اختراع ثبت شده اند جمع آوری شده است استوار است. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی از هزینه های دانش هزینه های واحد دانش در سمت چپ در نظر گرفته، و در سمت راست در کنار تحقیق و توسعه هزینه، سهام از دانش داخلی و خارجی به هر یک از شرکت، و اندازه آنها. به منظور بیان جنبه های مختلف دانش خارجی است که ساخته شده توسط نزدیکی با شرکت های هم مرکز بصورت عددی در همان منطقه (NUTS2) قابل دسترس، ما شامل متغیرهای وکالتی برای انواع منطقه ای، تکمیل و شباهت. نتایج تایید فرضیه مارشال که به اندازه و ترکیب سهام از دانش خارجی نقش کلیدی در کاهش هزینه های واقعی از نسل از دانش فن آوری های جدید در سطح بنگاه بازی کند. شواهد نیز میریزد نور جدید در فرضیه شومپیتری، نشان می دهد که اندازه از سهام از دانش داخلی کمک می کند تا در کاهش هزینه ها از دانش، در حالی که هزینه های افزایش دانش با اندازه مخارج R & D و اشتغال است.


كلمات كليدي:

External Knowledge, Knowledge as an Output and an input, Knowledge Stock, Recombinant Knowledge Approach, Regional Variety, Complementarity and Similarity
دانش خارجی, دانش به عنوان یک خروجی و یک ورودی, بورس دانش, دیدگاه دانش نوترکیب , منطقه ای تنوع، مکمل و تشابه


موضوعات:

Management Science and Operations Research, Economics and Econometrics, Industrial and Manufacturing Engineering, Business, Management and Accounting(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Latham, R. W., Peel, D. A. (1976) 'THE COST FUNCTION', Bull Economic Research, Wiley-Blackwell, pp:77-84
 2. (2017) 'Cost Function', Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining, Springer US, pp:285-285
 3. (2013) 'Cost Function', Encyclopedia of Systems Biology, Springer New York, pp:506-506
 4. (2017) 'Cost Function', Production Economics, Springer Nature, pp:71-96
 5. Shultz, Thomas R., Fahlman, Scott E., Craw, Susan, Andritsos, Periklis, Tsaparas, Panayiotis, Silva, Ricardo, Drummond, Chris, Ling, Charles X., Sheng, Victor S., Lanzi, Pier Luca, Gama, João, Wiegand, R. Paul, Sen, Prithviraj, Namata, Galileo, Bilgic, Mustafa, Getoor, Lise, He, Jun, Jain, Sanjay, Stephan, Frank, Sammut, Claude, Harries, Michael, Ting, Kai Ming, Pfahringer, Bernhard, Case, John, Wagstaff, Kiri L., Nijssen, Siegfried, Wirth, Anthony, Zhang, Xinhua, Cancedda, Nicola, Renders, Jean-Michel, Michelucci, Pietro, Oblinger, Daniel, Keogh, Eamonn, Mueen, Abdullah (2011) 'Cost Function', Encyclopedia of Machine Learning, Springer US, pp:231-231
 6. Antonelli, Cristiano, Colombelli, Alessandra (2017) 'The locus of knowledge externalities and the cost of knowledge', Regional Studies, Informa UK Limited, pp:1151-1164
 7. Brandon, Anna R., Shivakumar, Geetha, Inrig, Stephen J., Lee, Simon J. Craddock, Sadler, John Z. (2009) 'The Cost of Restricting Knowledge', The Journal of Clinical Psychiatry, Physicians Postgraduate Press, Inc, pp:1320-1321
 8. Standfield, Ken (2002) 'Knowledge Application Costs', Intangible Management, Elsevier BV, pp:173-179
 9. Dearman, David T., Shields, Michael D. (2001) 'Cost Knowledge and Cost‐Based Judgment Performance', Journal of Management Accounting Research, American Accounting Association, pp:1-18
 10. Agrawal, Ganesh Kumar, Rakwal, Randeep, Sarkar, Abhijit (2013) '‘Cost of Knowledge' and ‘Quality of Knowledge': Looking towards Future', International Journal of Life Sciences, Nepal Journals Online (JOL), pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه تابستان ☀️
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×