سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer iconلينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]

info iconاطلاعات مقاله

[ 65 بار مشاهده چكيده]

عنوان مقاله:اقتصاد تولید و منحنی یادگیری: یک متاآنالیز
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:Available online 30 June 2015
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ijpe.2015.06.021 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. International Journal Of Production Economics »
  4. Production economics and the learning curve: A meta-analysis

report iconنمايش خلاصه مقاله

Production Economics And The Learning Curve: A Meta-analysis


مقاله: اقتصاد تولید و منحنی یادگیری: یک متاآنالیز

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


For almost a century, researchers and practitioners have studied learning curves in production economics. Learning, in this context, refers to performance improvements of individuals, groups or organizations over time as a result of accumulated experience. Various learning curves, which model this phenomenon, have been developed and applied in the area of production economics in the past. When developing planning models in production economics, the question arises which learning curve should be used to best describe the learning process. In the past, the focus of the literature has been on empirical studies that investigated learning processes in laboratory settings or in practice, but no effort has been undertaken so far to compare existing learning curves on a large set of empirical data to assess which learning curve should be used for which application. This study systematically collected empirical data on learning curves, which resulted in a large database of empirical data on learning. First, the data contained in the database is categorized with the help of meta-tags along different characteristics of the studies the data was taken from. Secondly, a selection of well-known learning curves is fitted to the empirical datasets and analyzed with regard to goodness of fit and data characteristics. We identify a set of data/task characteristics that are important for selecting an appropriate learning curve. The results of the paper may be used in production economics to assist researchers to select the right learning curve for their modeling efforts.


تقریبا به مدت یک قرن، محققان و پژوهشگران منحنی یادگیری در اقتصاد تولید را مطالعه کرده اند. یادگیری، در این زمینه، اشاره به بهبود عملکرد افراد، گروه ها یا سازمان در طول زمان به عنوان یک نتیجه از تجربه انباشته شده است. منحنی یادگیری های مختلف، که مدل این پدیده، توسعه یافته و مورد استفاده در این منطقه از اقتصاد تولید در گذشته شده است. هنگامی که در حال توسعه مدل برنامه ریزی در اقتصاد تولید، این سوال مطرح می که یادگیری منحنی استفاده شود بهترین فرایند یادگیری توصیف می کنند. در گذشته، تمرکز از ادبیات است در مطالعات تجربی که فرایند یادگیری در تنظیمات آزمایشگاه و یا در عمل بررسی قرار گرفته است، اما از هیچ تلاشی انجام شده تا کنون برای مقایسه منحنی یادگیری موجود در یک مجموعه بزرگ از داده های تجربی برای ارزیابی که منحنی یادگیری باید برای آن برنامه استفاده می شود. این مطالعه سیستماتیک داده های تجربی در منحنی یادگیری، که منجر به یک پایگاه داده بزرگ از داده های تجربی بر یادگیری جمع آوری شده. اول، داده های موجود در پایگاه داده است با کمک از متا تگ ها به همراه ویژگی های مختلف از مطالعات داده ها از گرفته شده است دسته بندی کرد. در مرحله دوم، یک انتخاب از منحنی یادگیری شناخته شده است به مجموعه داده های تجربی نصب شده و با توجه به خوبی از ویژگی های مناسب و تجزیه و تحلیل داده. ما مجموعه ای از ویژگی های داده ها / وظیفه است که برای انتخاب یک منحنی یادگیری مناسب مهم است را تشخیص دهد. نتایج حاصل از این مقاله ممکن است در اقتصاد تولید استفاده می شود برای کمک به محققان برای انتخاب منحنی یادگیری مناسب برای تلاش های مدل سازی می کنند.


كلمات كليدي:

Curve fitting, Experience curve, Learning, Learning curve, Literature review, Literature survey, Meta-analysis
منحنی اتصالات, منحنی تجربه, آموزش, منحنی یادگیری, بررسی ادبیات, بررسی ادبیات, متا تجزیه و تحلیل


موضوعات:

Management Science and Operations Research, Economics and Econometrics, Industrial and Manufacturing Engineering, Business, Management and Accounting(all)[ ]

 

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.55.37

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×