سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 54 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:نانوذرات در سیستم کارخانه: بخشش یا دردسر؟ Manzer H.SiddiquiMohamed H.Al-WahabiFirozMohammadNanotechnology و علوم گیاهی: نانوذرات و تأثیر آن بر PP Plants2015Springer303، قیمت 124.94 €، ISBN 978-3-319-14502-0
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:1 September 2015
شماره صفحات: 554555554-555
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.jclepro.2015.04.134 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Journal Of Cleaner Production »
  4. Nanoparticles in plant system: boon or bane? Manzer H.SiddiquiMohamed H.Al-WahabiFirozMohammadNanotechnology and Plant Sciences: Nanoparticles and Their Impact on Plants2015Springer303 pp., Price 124.94 €, ISBN 978-3-319-14502-0

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Nanoparticles In Plant System: Boon Or Bane? Manzer H.SiddiquiMohamed H.Al-WahabiFirozMohammadNanotechnology And Plant Sciences: Nanoparticles And Their Impact On Plants2015Springer303 Pp., Price 124.94 €, ISBN 978-3-319-14502-0


مقاله: نانوذرات در سیستم کارخانه: بخشش یا دردسر؟ Manzer H.SiddiquiMohamed H.Al-WahabiFirozMohammadNanotechnology و علوم گیاهی: نانوذرات و تأثیر آن بر PP Plants2015Springer303، قیمت 124.94 €، ISBN 978-3-319-14502-0

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


This special volume of the Journal of Cleaner Production is built primarily upon articles submitted for the 4th International Workshop Advances in Cleaner Production held in São Paulo, Brazil, in 2013. The 54 articles underscore the urgent need for changing from unsustainable production and societal patterns to sustainable ones. They provide many new approaches to help industries, governments and society to speed up the transition to sustainable patterns. The authors focus on defining and solving problems with special emphasis upon sustainability strategies: raw material replacement, renewable energy, technological developments, product, and policy changes. The central roles of improved corporate management for sustainable societal transitions are explored, with an emphasis upon stakeholder empowerment in promoting implementation of new cleaner technologies within companies, industrial sectors, supply chains and countries. Some authors improved assessment tools for environmental accounting at the biospheric scale. Some authors underscored the need for cooperation among governments, industrial sectors and companies to accelerate the integration of Cleaner Production into policies and practice. Multiple examples of successful integration of CP in national and local policy structures, exemplified how focused work in key industrial sectors is delivering multiplier benefits within and among companies and in the community, at large. The authors documented numerous benefits of holistic integration of local, regional, national and global efforts to accelerate the transition to sustainable development and societal well-being.


این حجم خاصی از مجله پاک کن تولید در درجه اول بر مقالات برای کارگاه آموزشی بین المللی 4 پیشرفت در تولید پاک کننده در سائو پائولو، برزیل برگزار شد ساخته شده است، در سال 2013. 54 مقالات تأکید نیاز فوری به تغییر از تولید ناپایدار و الگوهای اجتماعی به آنهایی که پایدار است. آنها بسیاری از روش های جدید برای کمک به صنایع، دولت ها و جامعه برای سرعت بخشیدن به انتقال به الگوهای پایدار فراهم می کند. جایگزینی مواد اولیه، انرژی تجدید پذیر، تحولات تکنولوژیک، محصول، و تغییر سیاست: نویسندگان در تعریف و حل مشکلات با تاکید ویژه بر استراتژی پایداری تمرکز می کنند. نقش مرکزی بهبود مدیریت شرکت ها برای انتقال اجتماعی پایدار به کاوش هستند، با تاکید بر توانمندسازی ذینفعان در ترویج اجرای فن آوری های جدید در پاک شرکت ها، بخش های صنعتی، زنجیره تامین و کشور است. برخی از نویسندگان ابزار ارزیابی برای حسابداری زیست محیطی در مقیاس biospheric بهبود یافته است. برخی از نویسندگان بر نیاز برای همکاری میان دولت ها، بخش های صنعتی و شرکت ها برای سرعت بخشیدن به ادغام پاک کن تولید در سیاست و عمل است. نمونه های متعدد از ادغام موفق CP در ساختار سیاست ملی و محلی، نمونه چگونه کار متمرکز در بخش های کلیدی صنعتی است ارائه مزایای چند برابر در داخل و در میان شرکت ها و در جامعه، در بزرگ است. نویسندگان مزایای متعددی از ادغام جامع از تلاش های محلی، منطقه ای، ملی و جهانی برای سرعت بخشیدن به انتقال به توسعه پایدار و رفاه اجتماعی ثبت شده است.


موضوعات:

Renewable Energy, Sustainability and the Environment, Strategy and Management, Industrial and Manufacturing Engineering, Environmental Science(all)[ ]

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×