سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 67 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:ارتباط خطر و اثر بخشی در مدل های میزبان زنبور کنترل بیولوژیکی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):4 (1-2)
سال انتشار:March–June 2015
شماره صفحات: 152515-25
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.tine.2015.03.003 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Trends In Neuroscience And Education »
 4. Cognitive neuroscience, developmental psychology, and education: Interdisciplinary development of an intervention for low socioeconomic status kindergarten children

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Cognitive Neuroscience, Developmental Psychology, And Education: Interdisciplinary Development Of An Intervention For Low Socioeconomic Status Kindergarten Children


مقاله: ارتباط خطر و اثر بخشی در مدل های میزبان زنبور کنترل بیولوژیکی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The current study presents a 32-week intervention for kindergarten children from low socio-economic backgrounds. The main contribution of this study resides in the interdisciplinary development of the intervention, made in close collaboration between educational researchers, and researchers in cognitive neuroscience and developmental psychology. The intervention was implemented by teachers through class activities, to promote executive functions and academic achievement. These activities were articulated into the current kindergarten curriculum and, at the same time, built upon concepts and methodologies of developmental psychology and cognitive neuroscience for executive functions training. Results showed: (1) non-significant differences between groups in cognitive performance from pre- to post-training assessment, and (2) significant differences in academic achievement for Language, Mathematics, Autonomy, and Contact with peers in first grade. Our study sets a precedent for future interdisciplinary work bridging the gap between developmental psychology and education, which we believe will prove key to improving academic success.


مطالعه حاضر ارائه مداخله 32 هفته برای کودکان مهد کودک از زمینه های اجتماعی و اقتصادی کم است. سهم اصلی از این مطالعه ساکن در توسعه بین رشته ای از مداخله، ساخته شده در همکاری نزدیک بین پژوهشگران آموزشی، و محققان در علوم اعصاب شناختی و روانشناسی رشد. از مداخله توسط معلمان از طریق فعالیت های کلاس اجرا شد، به ترویج کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی. این فعالیت ها به برنامه درسی کودکستان فعلی به روشنی بیان شدند و در همان زمان، ساخته شده بر مفاهیم و روش های از روانشناسی رشد و عصب شناسی شناختی برای آموزش کارکردهای اجرایی. نتایج نشان داد: (1) تفاوت غیر معنی داری بین گروه در عملکرد شناختی از قبل ارزیابی پس از آموزش، و (2) تفاوت معنی داری در پیشرفت تحصیلی برای زبان، ریاضیات، استقلال، و تماس با با همسالان در درجه اول. مطالعه ما بدعت یک سنت برای آینده کار میان رشته ای پل زدن شکاف بین روانشناسی رشد و آموزش و پرورش، که به اعتقاد ما خواهد کلیدی برای بهبود موفقیت تحصیلی را اثبات کند.


كلمات كليدي:

Academic achievement, Cognitive neuroscience, Developmental psychology, Education, Executive functions, Intervention
پیشرفت تحصیلی, علوم اعصاب شناختی, روانشناسی رشد, آموزش و پرورش , توابع اجرایی, مداخله


موضوعات:

Cognitive Neuroscience, Education, Behavioral Neuroscience, Neuroscience (miscellaneous)



[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Zhang, C., Zhang, G., Rong, W., Wang, A., Wu, C., Huo, X. (2015) 'Corrigendum to “Early applied electric field stimulation attenuates secondary apoptotic responses and exerts neuroprotective effects in acute spinal cord injury of rats” [Neuroscience 291 (2015) 260–271]', Neuroscience, Elsevier BV, pp:590-0
 2. Zoellick, J.Cornelius, Heimpel, George E. (2015) 'Reply to Dong et al., 2014, JCLEPRO, 84, 59–69', Journal of Cleaner Production, Elsevier BV, pp:0-0
 3. Sofos, J., Fratamico, P.M., Nesbakken, T., Hill, D.E., Dubey, J.P., Vaerewijck, M., Houf, K., D'Souza, D.H., Hoelzer, K., Kause, J., Pires, S.M., Koseki, S., Surak, J.G., Gill, C.O., Gill, A.O., Davies, R.H., Wales, A.D., Jiang, X., Chen, Z., Dharmasena, M., Morabito, S., Uyttendaele, M., Van Boxstael, S., Jacxsens, L., Kirezieva, K., Luning, P. (2015) 'Contributor contact details', Advances in Microbial Food Safety Volume 2, Elsevier BV, pp:0-0
 4. Featherstone, Susan, Heimpel, George E. (2015) '1 Creating a business plan', A Complete Course in Canning and Related Processes Volume 1 Fundemental Information on Canning, Elsevier BV, pp:3-20
 5. Kaser, Joe M., Heimpel, George E. (2015) 'Linking risk and efficacy in biological control host–parasitoid models', Biological Control, Elsevier BV, pp:49-60
 6. Noble, Kimberly G., Norman, M. Frank, Farah, Martha J. (2005) 'Neurocognitive correlates of socioeconomic status in kindergarten children', Developmental Science, Wiley-Blackwell, pp:74-87
 7. Nemet, Dan, Geva, Dganit, Eliakim, Alon (2011) 'Health Promotion Intervention in Low Socioeconomic Kindergarten Children', The Journal of Pediatrics, Elsevier BV, pp:796-8010
 8. Wilson, Anna J., Dehaene, Stanislas, Dubois, Oph��lie, Fayol, Michel (2009) 'Effects of an Adaptive Game Intervention on Accessing Number Sense in Low-Socioeconomic-Status Kindergarten Children', Mind, Brain, and Education, Wiley-Blackwell, pp:224-234
 9. Pantanowitz, Michal, Eliakim, Alon, Igbaria, Narmen, Geva, Dganit, Nemet, Dan (2016) 'Teachers’ Perspective on a Health Promotion Intervention in Low Socioeconomic Status Kindergartens', Advances in Physical Education, Scientific Research Publishing, Inc,, pp:336-343
 10. (2015) 'Cognitive Ability at Kindergarten Entry and Socioeconomic Status', PEDIATRICS, American Academy of Pediatrics (AAP), pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع

نتايج بعدي


نتايج بعدي

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×