سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 81 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:دستکاری ساختار دستور داده از یونی پلیمرهای بلوری مایع را از طریق تنظیم آلکیل طول فضا
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:May 2015
شماره صفحات: 9710997-109
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.petrol.2015.02.031 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Petroleum Science And Engineering »
 4. Use of low- and high-IFT fluid systems in experimental and numerical modelling of systems that mimic CO2 storage in deep saline formations

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Use Of Low- And High-IFT Fluid Systems In Experimental And Numerical Modelling Of Systems That Mimic CO2 Storage In Deep Saline Formations


مقاله: دستکاری ساختار دستور داده از یونی پلیمرهای بلوری مایع را از طریق تنظیم آلکیل طول فضا

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Storage of CO2 in deep saline formations is currently the most promising option for mitigating the impact of climatic changes. Therefore, it is important to understand flow processes and distribution of forces acting on injected CO2. To demonstrate the influence of gravitational, viscous, and capillary forces on the flow of CO2, special experiments were designed. Laboratory experiments and numerical simulations were performed, where fluid representing CO2 was injected into a 2D porous medium saturated with fluid representing brine. Two sets of fluids characterised by different interfacial tension (IFT) were tested. Results demonstrate that at increasing injection rate viscous forces become stronger, leading to a higher total displacement of brine. Such performance is preferred at field scale, since it facilitates dissolution and residual trapping of CO2. Gravity effects were more pronounced in cases with low injection rates and high permeability and are demonstrated by lower volumes of the in-situ fluid displacement. Therefore, reservoirs giving low influence of gravity forces are more suitable for CO2 storage. The high-IFT fluid system had an IFT corresponding to the value of CO2–brine systems at possible reservoir conditions. However, the fluid flow in the laboratory model was dominated by capillary forces. This kind of behaviour is less likely to be observed at field scale as it is a result of the much smaller volume of porous system used in the laboratory compared to the volume at the field scale. The low-IFT fluid system resembled better field scale flow behaviour. The laboratory experiments were also modelled using a numerical reservoir simulation software. While modelling of observations from high-IFT system was challenging, simulations for low-IFT displacements showed accurate reflection of experiments.


ذخیره سازی CO2 در تشکل های شور عمیق در حال حاضر گزینه امیدوار کننده ترین برای کاهش تاثیر تغییرات آب و هوایی. بنابراین، برای درک فرایندهای جریان و توزیع نیروهای وارد بر CO2 تزریق آن مهم است. برای نشان دادن تاثیر نیروهای گرانشی، چسبناک، و مویرگی در جریان CO2، آزمایش های خاص طراحی شده بودند. آزمایش های آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی، انجام شد که در آن سیال به نمایندگی CO2 را به یک محیط متخلخل اشباع 2D با مایع آب نمک به نمایندگی تزریق شد. دو مجموعه از مایعات است که با تنش های مختلف سطحی (IFT) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ تزریق نیروهای چسبناک قوی تر تبدیل شده و منجر به جابه جایی کل بالاتر از آب نمک. چنین عملکرد است که در مقیاس درست ترجیح داده، از سال آن را تسهیل انحلال و به دام انداختن باقی مانده از CO2. اثرات جاذبه بیشتر در مورد با نرخ تزریق پایین و نفوذپذیری بالا تلفظ شد و توسط حجم کمتری از جابجایی سیال در محل نشان داده است. بنابراین، مخازن دادن نفوذ پایین نیروهای گرانش مناسب تر برای ذخیره سازی CO2 می باشد. سیستم مایع بالا IFT IFT مربوط به ارزش سیستم CO2-آب نمک در شرایط مخزن داشته است. با این حال، جریان سیال در مدل آزمایشگاهی توسط نیروهای مویرگی تحت سلطه بود. این رفتار کمتر احتمال دارد به در مقیاس مزرعه مشاهده شود آن را به عنوان یک نتیجه از حجم بسیار کوچکتر از سیستم متخلخل در مقایسه با حجم در مقیاس درست مورد استفاده در آزمایشگاه است. سیستم مایع کم IFT شبیه درست رفتار جریان مقیاس بهتر است. آزمایش های آزمایشگاهی نیز با استفاده از یک نرم افزار شبیه سازی عددی مخزن مدل شدند. در حالی که مدل سازی از مشاهدات از IFT-بالا سیستم بود به چالش کشیدن، شبیه سازی برای جابجایی کم IFT انعکاس دقیق از آزمایش نشان داد.


كلمات كليدي:

dimensionless numbers , glass-bead models , laboratory experiments , numerical modelling, CO2 storage, dimensionless numbers, glass-bead models, laboratory experiments, numerical modelling
اعداد بدون بعد , مدل مهره های شیشه ای , تجربیات آزمایشگاهی , مدل سازی عددی , ذخیره سازی CO2, اعداد بدون بعد, مدل شیشه ای مهره, تجربیات آزمایشگاهی, مدل سازی عددی


موضوعات:

Fuel Technology, Geotechnical Engineering and Engineering Geology[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Yan, Jiao-Jiao, Xie, He-Lou, Weng, Liang, Yang, Shuang, Zhang, Hai-Liang (2014) 'Manipulating ordered structure of ionic liquid crystalline polymers through tuning the alkyl spacer length', Polymer, Elsevier BV, pp:6504-6512
 2. Ranganathan, Panneerselvam, Van, Patrick, , (2011) 'Numerical modeling of CO2 mineralisation during storage in deep saline aquifers', Energy Procedia, Elsevier BV, pp:4538-4545
 3. (2017) 'Geological Storage of CO2 in Deep Saline Formations', Theory and Applications of Transport in Porous Media, Springer Netherlands, pp:0-0
 4. Basava-Reddi, L. (2011) 'Caprock Systems for CO2 Geological Storage in Deep Saline Formations', 1st Sustainable Earth Sciences Conference and Exhibition (SES2011), EAGE Publications BV, pp:0-0
 5. Bybee, Karen (2006) 'Numerical Simulation of CO2 and CO2/H2S Storage in Deep Saline Aquifers', Journal of Petroleum Technology, Society of Petroleum Engineers (SPE), pp:68-70
 6. , (2014) 'A Workflow to Determine CO2 Storage Potential in Deep Saline Formations', Energy Procedia, Elsevier BV, pp:5231-5238
 7. Seyyedi, Mojtaba, Rostami, Behzad, Pasdar, Mohsen, Pazhoohan, Jalil (2016) 'Experimental and numerical study of the effects of formation brine salinity and reservoir temperature on convection mechanism during CO2 storage in saline aquifers', Journal of Natural Gas Science and Engineering, Elsevier BV, pp:950-962
 8. Vilarrasa, Víctor, Silva, Orlando, Carrera, Jesús, Olivella, Sebastià (2013) 'Liquid CO2 injection for geological storage in deep saline aquifers', International Journal of Greenhouse Gas Control, Elsevier BV, pp:84-96
 9. Bauer, S. , Class, H. , Ebert, M. , Feeser, V. , Götze, H. , Holzheid, A. , Kolditz, O. , Rosenbaum, Sabine , Rabbel, W. , Schäfer, D. , Dahmke, A. (2012) 'Modeling, parameterization and evaluation of monitoring methods for CO2 storage in deep saline formations: the CO2-MoPa project', Environ Earth Sci, Springer Science + Business Media, pp:351-367
 10. Zhang, Wei (2013) 'Effect of modeling factors on the dissolution-diffusion-convection process during CO2 geological storage in deep saline formations', Frontiers of Earth Science, Springer Science + Business Media, pp:238-256

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×