سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 17 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بلور مایع برجی مشتقات Polyglycidol: جایگزین جدیدی را برای غشاء پروتون انجام
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:May 2015
شماره صفحات: 135144135-144
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.rser.2015.01.037 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Renewable And Sustainable Energy Reviews »
 4. State of the art in numerical modelling of Pelton turbines

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

State Of The Art In Numerical Modelling Of Pelton Turbines


مقاله: بلور مایع برجی مشتقات polyglycidol: جایگزین جدیدی را برای غشاء پروتون انجام

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Pelton turbine (or Pelton wheel) is among the most efficient impulse turbines and has retained its existence in hydropower for well over a century. However unlike in the development of the reaction turbines, where Computational Fluid Dynamics (CFD) have been successfully applied for more than 20 years now, up until recently it was not feasible to perform CFD analysis of Pelton turbines due to the nature of the flow which is much more complex than in the reaction turbines. The recent developments in CFD models and tools together with the continuous increase in computational resource are bringing the CFD modelling up to a level suitable for industrial applications in development of Pelton turbines. Current published research in the field worldwide can be divided into two distinct branches of CFD models: the Eulerian specification of flow field, which tends to be more accurate, but also more computationally expensive, and the Lagrangian specification which is known to be less computationally demanding, however to date it cannot compete with Eulerian specification in terms of accuracy. This review paper is aiming at establishing the state of the art in numerical modelling of Pelton Turbines and would serve as guidance when choosing the optimum CFD modelling methodology and software available.


توربین پلتن (یا چرخ پلتن) است که در میان توربین ضربه کارآمد ترین و تا به وجود آن در برق آبی برای بیش از یک قرن باقی می ماند. با این حال بر خلاف در توسعه توربین واکنش، که در آن دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شده اند با موفقیت برای بیش از 20 سال تا همین اواخر اعمال در حال حاضر، تا آن را عملی برای انجام تجزیه و تحلیل CFD توربین پلتن به علت ماهیت جریان که است بسیار پیچیده تر از توربین در واکنش. تحولات اخیر در مدل CFD و ابزار همراه با افزایش مداوم در منابع محاسباتی آوردن مدل سازی CFD تا به یک سطح مناسب برای کاربردهای صنعتی در توسعه توربین پلتن. پژوهش حاضر منتشر شده در این زمینه در سراسر جهان را می توان به دو شاخه مجزا از مدل CFD تقسیم می شوند: مشخصات Eulerian میدان جریان، که گرایش به دقیق تر، بلکه محاسباتی گران و مشخصات لاگرانژی که مشخص شده است کمتر باشد محاسباتی خواستار ، با این حال تا به امروز آن را می توانید با مشخصات Eulerian از نظر دقت به رقابت بپردازند. در این مقاله بررسی است با هدف ایجاد دولت از هنر در مدل سازی عددی توربین پلتن و به عنوان راهنمایی در هنگام انتخاب بهینه روش مدل سازی CFD و نرم افزار در دسترس باشد.


كلمات كليدي:

Computational fluid dynamics , Numerical modelling , Optimisation, Pelton turbine , Computational fluid dynamics, Hydropower, Numerical modelling, Optimisation, Pelton turbine, Renewable energy
دینامیک سیالات محاسباتی , مدلسازی عددی , بهینه سازی , توربین پلتن , دینامیک سیالات محاسباتی, برق آبی, مدلسازی عددی, بهینه سازی , توربین پلتن, انرژی تجدید پذیر


موضوعات:

Renewable Energy, Sustainability and the Environment[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Montané, Xavier, Bhosale, Suryakant Vilasrao, Reina, José Antonio, Giamberini, Marta (2015) 'Columnar liquid crystalline polyglycidol derivatives: A novel alternative for proton-conducting membranes', Polymer, Elsevier BV, pp:100-109
 2. Gupta, Vishal, Prasad, Vishnu, Khare, Ruchi (2016) 'Numerical simulation of six jet Pelton turbine model', Energy, Elsevier BV, pp:24-32
 3. , (2010) 'Numerical prediction of Pelton turbine efficiency', IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., IOP Publishing, pp:12080-0
 4. Nonoshita, Tomoyasu, Matsumoto, Yoichiro, Kubota, Takashi, Ohashi, Hideo (1996) 'Numerical Simulation of Jet in a Pelton Turbine', Hydraulic Machinery and Cavitation, Springer Nature, pp:352-360
 5. , , Kubota, Takashi (2007) 'Numerical prediction of dynamic performance of Pelton turbine', Journal of Hydrodynamics, Ser. B, Elsevier BV, pp:356-364
 6. , (2014) 'Numerical Analyses of Cavitating Flow in a Pelton Turbine', Journal of Fluids Engineering, ASME International, pp:81304-0
 7. , (2010) 'Development of Pelton turbine using numerical simulation', IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., IOP Publishing, pp:12048-0
 8. Zhang, Zhengji (2016) 'Pelton Turbines', Springer Nature, pp:0-0
 9. Zeng, C J, Xiao, Y X, Zhang, J, Gui, Z H, Wang, S H, Luo, Y Y, Fan, H G, Wang, Z W (2018) 'Numerical prediction of hydraulic performance in model and homologous prototype Pelton turbine', IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing, pp:-
 10. , (2011) 'Performance measurements on a Pelton turbine model', Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, SAGE Publications, pp:351-362

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×