سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer iconلينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]

info iconاطلاعات مقاله

[ 66 بار مشاهده چكيده]

عنوان مقاله:تورم رفتار و خصوصیات شبکه هیدروژل پلی اکریل آمید از خطی شبکهای با گلوتارآلدئید
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:September 2015
شماره صفحات: 9310093-100
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.mtcomm.2015.06.005 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Materials Today Communications »
  4. Swelling behavior and network characterization of hydrogels from linear polyacrylamide crosslinked with glutaraldehyde

report iconنمايش خلاصه مقاله

Swelling Behavior And Network Characterization Of Hydrogels From Linear Polyacrylamide Crosslinked With Glutaraldehyde


مقاله: تورم رفتار و خصوصیات شبکه هیدروژل پلی اکریل آمید از خطی شبکهای با گلوتارآلدئید

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Polyacrylamide hydrogels have been prepared by crosslinking reaction between linear polyacrylamide (PAAm) and glutaraldehyde (GA) in acidic medium. The equilibrium swelling degree, modulus of elasticity and structure parameters of the network have been investigated as functions of the initial polymer concentration and the crosslinker content. Stability of GA crosslinks between PAAm chains has been demonstrated under the acid and basic conditions. It has been suggested that the crosslinking reaction can be presented as two stage process, which distinguishes different accessibility of aldehyde and amide groups for cross-linking agent in conditions of macromolecule distancing. The method provides formation of PAAm hydrogels with the values of the swelling degree and mechanical characteristics, which are close to the hydrogels prepared by traditional method of free radical crosslinking copolymerization.


هیدروژل پلی اکریل آمید توسط اتصال عرضی واکنش بین پلی آکریل آمید خطی (پام) و گلوتارآلدئید (GA) در محیط اسیدی آماده شده است. تعادل تورم درجه، مدول الاستیسیته و ساختار پارامترهای شبکه به عنوان توابع از غلظت پلیمر اولیه و محتوای crosslinker بررسی شده است. ثبات crosslinks GA بین زنجیره های پام تحت شرایط اسیدی و عمومی نشان داده شده است. پیشنهاد شده است که واکنش اتصال عرضی را می توان به عنوان دو فرایند مرحله، که برای ارتباط متقابل عامل در شرایط از فاصله ابر مولکول ها متمایز دسترسی مختلف گروه آلدهید و آمید معرفی شده اند. روش فراهم می کند تشکیل پام هیدروژل با ارزش از درجه تورم و ویژگی های مکانیکی، که نزدیک به هیدروژل تهیه شده به روش سنتی رایگان کوپلیمربزاسیون اتصال عرضی رادیکال می باشد.


كلمات كليدي:
موضوعات:

Materials Chemistry, General Materials Science, Mechanics of Materials[ ]

 

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.55.37

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×