سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 105 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:سریعتر الگوریتم نمایی وقت در نمودار های درجه متوسط ​​محدود
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):39 (6)
سال انتشار:July 2015
شماره صفحات: 463485463-485
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.telpol.2015.02.001 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Telecommunications Policy »
 4. Technology transitions within telecommunications networks: Lessons from U.S. vs. Canadian policy experimentation under federalism

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Technology Transitions Within Telecommunications Networks: Lessons From U.S. Vs. Canadian Policy Experimentation Under Federalism


مقاله: سریعتر الگوریتم نمایی وقت در نمودار های درجه متوسط ​​محدود

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


This article examines why recent telecommunications policy outcomes are diverging between the U.S. and Canada, notwithstanding the similarities in their common law and statutory law histories. The consequences of this divergence are profound. As technology transitions within the public switched telecommunications network proceed, the U.S. imposes fewer obligations on broadband and Internet service providers and provides a much-diminished level of consumer protection relative to that in Canada. The role of differing administrative procedures and policymaking forums is an important factor contributing to recent policy divergence. Historical analysis also reveals the importance of the role of path dependence from some early differences in U.S. and Canadian policy choices made in the late 19th and early 20th centuries. These differences in early policy choices emerged from (1) differences in federalism structures between the U.S. and Canada; (2) negation of Bell patents in Canada that triggered an earlier era of telephony competition as well as both federal and provincial policy experimentation; and (3) AT&T׳s unique public relations campaign of regulated monopoly developed in the U.S. in response to this earlier policy experimentation in Canada. AT&T׳s public relations campaign has induced a false memory in the U.S. – not found in Canada – as to the origins of regulated monopoly for telephony. This false memory has contributed to the efficacy of telecommunications carriers׳ false monopoly theory argument – that their historical duties have been based on the existence of monopoly, and thus are not applicable in a competitive environment – which has and continues to distort telecommunications policy development in the U.S. including the network neutrality debate. Yet, telecommunications carriers׳ dual status as common carriers and public utilities under the common law has created confusion in both the U.S. and Canada. This confusion has created a tendency to misattribute the duty to serve to the existence of monopoly, providing a different — although still historically flawed — basis for asserting a monopoly theory argument for the purpose of eliminating regulation. This confusion, however, is more easily corrected in Canada where there was no comparable public relations campaign of regulated monopoly for proponents of deregulation to leverage. The resonance of early policy differences between the U.S. and Canada illustrates the complexity of pursuing telecommunications policy debates within multi-jurisdictional legal frameworks — a challenge that the European Union currently faces in developing a Telecommunications Single Market.


این مقاله به بررسی همین دلیل نتایج اخیر سیاست ارتباطات راه دور هستند واگرا بین ایالات متحده و کانادا، با وجود شباهت در قانون مشترک خود و تاریخ قانون قانونی. عواقب ناشی از این اختلاف عمیق می باشد. به عنوان انتقال فناوری در عمومی سوئیچ شبکه ارتباطات از راه دور ادامه، ایالات متحده تعهدات کمتر در پهنای باند و سرویس دهنده اینترنت تحمیل می کند و سطح بسیار کاهش یافته است از حمایت از مصرف کننده نسبت به در کانادا را فراهم می کند. نقش مراحل اداری مختلف و سیاست گذاری انجمن ها یک عامل مهم کمک به واگرایی سیاست های اخیر است. تجزیه و تحلیل تاریخی نیز نشان می دهد اهمیت نقش وابستگی به مسیر از برخی از تفاوت های اولیه در ایالات متحده و کانادا انتخاب سیاست ساخته شده در اواخر قرن 20 و اوایل 19. این تفاوت در انتخاب سیاست اوایل از (1) تفاوت در ساختار فدرالیسم بین ایالات متحده و کانادا ظهور. (2) نفی اختراع ثبت شده بل در کانادا که باعث دوران پیش از رقابت تلفن و همچنین هر دو آزمایش سیاست های فدرال و استانی. و (3) AT & T را منحصر به فرد برنامه روابط عمومی از حق انحصار در ایالات متحده در پاسخ به این آزمایش سیاست پیش از آن در کانادا توسعه یافته است. به عنوان به ریشه های کنترل شده حق انحصار برای تلفن - AT & T را برنامه روابط عمومی یک حافظه کاذب ناشی از در ایالات متحده - در کانادا یافت نشد. این حافظه کاذب به اثر بخشی کاذب بحث تئوری انحصار حامل ارتباطات از راه دور 'کمک - که وظایف تاریخی خود را در وجود انحصار بر اساس شده است، و به این ترتیب هستند قابل اجرا در یک محیط رقابتی نیست - که و همچنان به تحریف توسعه سیاست ارتباطات راه دور در ایالات متحده از جمله بحث بی طرفی شبکه می باشد. با این حال، وضعیت دوگانه حامل ارتباطات از راه دور 'به عنوان حامل مشترک و خدمات عمومی تحت قانون مشترک سردرگمی در هر دو ایالات متحده و کانادا ایجاد کرده است. برای اظهار انحصار بحث تئوری به منظور از بین بردن مقررات اساس - این سردرگمی ایجاد کرده است تمایل به misattribute وظیفه برای خدمت به وجود انحصار، ارائه های مختلف - اگر چه هنوز هم به لحاظ تاریخی ناقص است. این سردرگمی، با این حال، بیشتر به راحتی در کانادا تصحیح که در آن هیچ برنامه روابط عمومی قابل مقایسه از حق انحصار برای طرفداران مقررات زدایی به اهرم وجود دارد. تشدید اختلاف سیاست های اولیه بین ایالات متحده و کانادا نشان می دهد پیچیدگی دنبال ارتباطات از راه دور بحث های سیاسی در چارچوب های حقوقی چند حوزه - یک چالش است که اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال توسعه یک بازار مخابرات تنها مواجه است.


كلمات كليدي:

Common carrier , Deregulation , Federalism , Internet protocol , Path dependence , Policy experimentation , Public relations , Public utility, Broadband, Common carrier, Deregulation, Federalism, Internet protocol, Monopoly, Path dependence, Policy experimentation, Public relations, Public utility
حامل مشترک , مقررات زدایی , فدرالیسم , پروتکل اینترنت , وابستگی به مسیر , آزمایش سیاست , ارتباط با روابط عمومی , خدمات عمومی , پهن باند, حامل عام, مقررات زدایی, فدرالیسم, پروتکل اینترنت, انحصار, وابستگی راه, سیاست آزمایش, روابط عمومی, خدمات عمومی


موضوعات:

Electrical and Electronic Engineering, Human Factors and Ergonomics, Information Systems[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Cygan, Marek, Pilipczuk, Marcin (2013) 'Faster Exponential-Time Algorithms in Graphs of Bounded Average Degree', Automata, Languages, and Programming, Springer Nature, pp:364-375
 2. Cygan, Marek, Pilipczuk, Marcin (2015) 'Faster exponential-time algorithms in graphs of bounded average degree', Information and Computation, Elsevier BV, pp:75-85
 3. Pandey, S. (2004) 'Lessons from Canadian Federalism: Mapping Canadian Federalism for India', International Studies, SAGE Publications, pp:430-433
 4. Lelarge, Marc, Zhou, Hang (2013) 'Sublinear-Time Algorithms for Monomer-Dimer Systems on Bounded Degree Graphs', Algorithms and Computation, Springer Nature, pp:141-151
 5. (2012) 'Algorithms for bounded degree graphs', Large Networks and Graph Limits, American Mathematical Society, pp:397-412
 6. Marc, Tilen (2015) 'Vertex-transitive median graphs of non-exponential growth', Discrete Mathematics, Elsevier BV, pp:191-198
 7. Rugman, Alan M., D'cruz, Joseph R. (2003) 'The Canadian Telecommunications Network', Multinationals as Flagship Firms, Oxford University Press (OUP), pp:98-117
 8. , (2016) 'Policy Innovation Under Dynamic, Adaptative Federalism and Democratic Experimentalism Compared: Lessons for Federalism and Climate Change Adaptation Policy', SSRN Electronic Journal, Social Science Electronic Publishing, pp:0-0
 9. Lepawsky, Albert (1940) 'Canadian Federalism in Transition', Public Administration Review, JSTOR, pp:76-0
 10. , (1995) 'Telecommunications in transition: Policies, services and technologies in the european community', Information Processing & Management, Elsevier BV, pp:449-450

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×