سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 148 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:ایزوتوپ (S-SR-نئودیمیم-سرب) محدودیت در پیدایش از حدود سپرده 850Ma Tumen مو-F در Qinling Orogen، چین
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:September 2015
شماره صفحات: 108118108-118
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.precamres.2015.05.019 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Precambrian Research »
 4. Isotope (S–Sr–Nd–Pb) constraints on the genesis of the ca. 850Ma Tumen Mo–F deposit in the Qinling Orogen, China

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.84.130.252

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Isotope (S–Sr–Nd–Pb) Constraints On The Genesis Of The Ca. 850Ma Tumen Mo–F Deposit In The Qinling Orogen, China


مقاله: ایزوتوپ (S-SR-نئودیمیم-سرب) محدودیت در پیدایش از حدود سپرده 850Ma Tumen مو-F در Qinling Orogen، چین

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The Tumen Mo–F deposit is located on the southern margin of the North China Craton in central China. The deposit represents a fluorite-vein system hosted by carbonate rocks in the Neoproterozoic Luanchuan Group. Previous studies identify four hydrothermal stages at the deposit characterized by: Stage 1 veins of white fluorite, Stage 2 purple fluorite–molybdenite–pyrite (–galena), Stage 3 calcite–galena–pyrite–sphalerite (–chalcopyrite), and Stage 4 carbonate assemblages.The δ34S values for sulfides from the Tumen deposit range between −7.1 and 5.0‰, with a bimodal distribution. The Stage 2 sulfides have δ34S values of −2.7 to 5.0‰ that are similar to that of granitic rocks, but different from andesite in the Xiong’er Group, amphibolitic gneiss in the Taihua Supergroup and the carbonaceous shale and chert in the Luanchuan Group. The near-zero δ34S values indicate a possible magmatic source for the Stage 2 fluids. However, the δ34S values for the Stage 3 sulfides have negative mean and a restricted range from −7.1 to −4.6‰, which is different from that of the Xiong’er Group and Taihua Supergroup. The 34S-depleted fluid for the Stage 3 sulfides was inherited from the host rocks in the Luanchuan Group with low δ34S values of −12.4 to 7.2‰.New Sr–Nd–Pb isotope data obtained from fluorite at Tumen indicate that the fluorite has higher Pb-isotope ratios, higher ɛNd(t) and lower ISr(t) values than the host rocks. The results suggests that the ore-forming fluids had ɛNd(t)>−4.8, ISr(t)<0.7068, (206Pb/204Pb)i>17.998, (207Pb/204Pb)i<15.576 and (208Pb/204Pb)i<38.201, which overlap the values of (ɛNd(t)=−3.8 to −1.3, ISr(t)=0.7006–0.7061 for Neoproterozoic syenite in Qinling Orogen. This suggests that the deposit is related to a magmatic hydrothermal vein system associated with Neoproterozoic syenitic magmatism.


سپرده Tumen مو-F است در حاشیه جنوب از شمال چین Craton در مرکز چین واقع شده است. سپرده نشان دهنده یک سیستم فلوریت ورید میزبانی شده توسط سنگ های کربناته در Luanchuan گروه Neoproterozoic. مطالعات قبلی چهار مرحله هیدروترمال در کانسار مشخص شده توسط شناسایی: مرحله 1 رگهای فلوریت سفید، مرحله 2 بنفش فلوریت-مولیبدنیت-پیریت (-galena)، مرحله 3 کلسیت-گالن-پیریت-اسفالریت (-chalcopyrite)، و مرحله 4 کربنات ارزش assemblages.The δ34S برای سولفیدها از محدوده سپرده Tumen بین -7.1 و 5.0 ‰، با توزیع bimodal. مرحله 2 سولفید ارزش δ34S از -2.7 به 5.0 ‰ که شبیه به آن از سنگ های گرانیتی، اما متفاوت از آندزیت در گروه Xiong'er، گنیس amphibolitic در Taihua Supergroup و شیل کربن و چرت در گروه Luanchuan می باشد. نزدیک به صفر ارزش δ34S نشان می دهد یک منبع ماگمایی ممکن است برای مرحله 2 مایعات. با این حال، ارزش δ34S برای مرحله 3 سولفیدها داشته میانگین منفی و طیف محدود از -7.1 -4.6 به ‰، که متفاوت از گروه Xiong'er و Taihua Supergroup است. -34S تخلیه مایع برای مرحله 3 سولفیدها از سنگ میزبان در گروه Luanchuan با ارزش δ34S پایین -12.4 به 7.2 ‰ داده ایزوتوپ .New میزان Sr-نئودیمیم سرب به دست آمده از فلوریت در Tumen به ارث برده شد نشان می دهد که فلوریت است بالاتر نسبت ایزوتوپ سرب و، ɛNd بالاتر (T) و ISR پایین (T) ارزش از سنگ میزبان. نتایج نشان می دهد که مایعات سنگ معدن، تشکیل ɛNd (T)> به حال - 4.8، ISR (T) <0.7068، (206Pb / 204Pb) من> 17.998، (207Pb / 204Pb) من <15.576 و (208Pb / 204Pb) من < 38.201، که با هم همپوشانی دارند ارزش های (ɛNd (T) = - 3.8 -1.3 به، ISR (T) = .7006-.7061 برای سینیت Neoproterozoic در Qinling Orogen این نشان می دهد که سپرده به یک سیستم ورید هیدروترمال ماگمایی مرتبط با Neoproterozoic مرتبط ماگماتیسم syenitic.


كلمات كليدي:

Molybdenite–fluorite vein, Ore-forming fluid, Qinling Orogen, Sr–Nd–Pb isotope systematics, Sulfur isotopes, Tumen deposit
ورید مولیبدنیت-فلوریت , سنگ تشکیل مایع, Qinling Orogen, میزان Sr-نئودیمیم سرب ایزوتوپ, ایزوتوپهای گوگرد, سپرده Tumen


موضوعات:

Geology, Geochemistry and Petrology[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Deng, Xiao-Hua, Chen, Yan-Jing, Yao, Jun-Ming, Bagas, Leon, Tang, Hao-Shu (2014) 'Fluorite REE-Y (REY) geochemistry of the ca. 850Ma Tumen molybdenite–fluorite deposit, eastern Qinling, China: Constraints on ore genesis', Ore Geology Reviews, pp:532-543
 2. Chen, Yan-Jing, Pirajno, Franco, Qi, Jin-Ping (2008) 'The Shanggong gold deposit, Eastern Qinling Orogen, China: Isotope geochemistry and implications for ore genesis', Journal of Asian Earth Sciences, Elsevier BV, pp:252-266
 3. Ni, Zhi-Yong, Chen, Yan-Jing, Li, Nuo, Zhang, Hui (2012) 'Pb–Sr–Nd isotope constraints on the fluid source of the Dahu Au–Mo deposit in Qinling Orogen, central China, and implication for Triassic tectonic setting', Ore Geology Reviews, Elsevier BV, pp:60-67
 4. Zhang, Jing, Chen, Yanjing, Su, Qiangwei, Zhang, Xu, Xiang, Shihong, Wang, Qisong (2016) 'Geology and genesis of the Xiaguan Ag–Pb–Zn orefield in Qinling orogen, Henan province, China: Fluid inclusion and isotope constraints', Ore Geology Reviews, Elsevier BV, pp:79-93
 5. Song, Wenlei, Xu, Cheng, Qi, Liang, Zhou, Li, Wang, Linjun, Kynicky, Jindrich (2015) 'Genesis of Si-rich carbonatites in Huanglongpu Mo deposit, Lesser Qinling orogen, China and significance for Mo mineralization', Ore Geology Reviews, Elsevier BV, pp:756-765
 6. DING, Lele, ZHU, Laimin, YUAN, Honglin, LU, Rukui, XIONG, Xiao, YANG, Tao (2018) 'Geology, Pb Isotope Geochemistry and Ore Genesis of the Liziyuan Gold Deposit, West Qinling Orogen, Central China', Acta Geologica Sinica - English Edition, Wiley, pp:-
 7. Zhou, Zhen-Ju, Chen, Yan-Jing, Jiang, Shao-Yong, Hu, Chun-Jie, Qin, Yan, Zhao, Hai-Xiang (2015) 'Isotope and fluid inclusion geochemistry and genesis of the Qiangma gold deposit, Xiaoqinling gold field, Qinling Orogen, China', Ore Geology Reviews, Elsevier BV, pp:47-64
 8. Zhang, Liang, Yang, Li-Qiang, Groves, David I., Liu, Yu, Sun, Si-Chen, Qi, Peng, Wu, Sheng-Gang, Peng, Jin-Song (2018) 'Geological and isotopic constraints on ore genesis, Huangjindong gold deposit, Jiangnan Orogen, southern China', Ore Geology Reviews, Elsevier BV, pp:-
 9. Liu, Chonghao, Liu, Jiajun, Carranza, Emmanuel John M., Yang, Longbo, Wang, Jianping, Zhai, Degao, Wang, Yinhong, Wu, Jie, Dai, Hongzhang (2015) 'Geological and geochemical constraints on the genesis of the Huachanggou gold deposit, western Qinling region, Central China', Ore Geology Reviews, Elsevier BV, pp:0-0
 10. Deng, Xiao-Hua, Chen, Yan-Jing, Santosh, M., Yao, Jun-Ming, Sun, Ya-Li (2015) 'Re–Os and Sr–Nd–Pb isotope constraints on source of fluids in the Zhifang Mo deposit, Qinling Orogen, China', Gondwana Research, Elsevier BV, pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه تابستان ☀️
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×