سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 87 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:محاکمه خلبان Fenofibrate برای درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):40 (3)
سال انتشار:March 2008
شماره صفحات: 200205200-205
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.dld.2007.10.002 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Digestive And Liver Disease »
 4. A pilot trial of fenofibrate for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

A Pilot Trial Of Fenofibrate For The Treatment Of Non-alcoholic Fatty Liver Disease


مقاله: محاکمه خلبان fenofibrate برای درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


BackgroundDyslipidaemia and insulin resistance are two important risk factors for non-alcoholic fatty liver disease. Both factors can improve with fenofibrate.AimsTo evaluate the effect of fenofibrate on the clinical, analytical and histological evolution of patients with non-alcoholic fatty liver disease.Subjects and methodsSixteen consecutive patients with biopsy-confirmed non-alcoholic fatty liver disease were treated with 200mg/day of fenofibrate for 48 weeks. A clinical and biochemical follow-up was done every 3 months. A new liver biopsy was performed in all patients at the end of therapy.ResultsAll patients completed 48 weeks of therapy with fenofibrate, without adverse events. At the end of the study, a significant decrease in triglyceride, glucose, alkaline phosphatase and gamma-glutamyl transpeptidase and an increase of apolipoprotein A1 levels were found. Insulin levels and insulin resistance showed a trend to decrease. Moreover, a reduction in the proportion of patients with abnormal aminotransferase levels (>45IU/L) was observed (alanine aminotransferase: 93.7% vs. 62.5%, p=0.02; aspartate aminotransferase: 50% vs. 18.7%, p=0.02). The body mass index did not show any significant change, but the proportion of patients with metabolic syndrome decreased significantly (43.7% vs. 18.7%, p=0.04). A control biopsy after treatment revealed a decrease in the grade of hepatocellular ballooning degeneration (p=0.03), but the grade of steatosis, lobular inflammation, fibrosis or non-alcoholic fatty liver disease activity score did not change significantly.ConclusionsIn patients with non-alcoholic fatty liver disease, treatment with fenofibrate is safe and improves metabolic syndrome, glucose and liver tests. However, its effects on liver histology are minimal.


BackgroundDyslipidaemia و مقاومت به انسولین دو عامل خطر مهم برای بیماری کبد چرب غیر الکلی می باشد. هر دو عامل می تواند با بهبود fenofibrate.AimsTo بررسی اثر fenofibrate در تکامل بالینی، تحلیلی و بافت بیماران مبتلا به غیر الکلی disease.Subjects کبد چرب و بیمار متوالی methodsSixteen با بیماری کبد چرب غیر الکلی بیوپسی تایید شده با mg200 تحت درمان قرار گرفتند / روز fenofibrate به مدت 48 هفته. پیگیری بالینی و بیوشیمیایی هر 3 ماه انجام شد. بیوپسی کبد جدید در تمام بیماران در پایان therapy.ResultsAll بیماران 48 هفته درمان با fenofibrate بدون عوارض جانبی انجام شد تکمیل،. در پایان این مطالعه، کاهش قابل توجهی در تری گلیسرید، گلوکز، آلکالن فسفاتاز و transpeptidase گاما glutamyl و افزایش سطح آپولیپوپروتئین A1 پیدا شد. سطح انسولین و مقاومت به انسولین نشان داد روند به کاهش است. علاوه بر این، کاهش در نسبت بیماران با سطوح آمینوترانسفرازها غیر طبیعی (> 45IU / L) مشاهده شد (آلانین آمینوترانسفراز: 93.7٪ در مقابل 62.5٪، P = 0.02، آسپارتات آمینوترانسفراز: 50٪ در مقابل 18.7٪، P = 0.02) . شاخص توده بدن هیچ تغییر قابل توجهی را نشان نمی دهد، اما نسبت افراد مبتلا به سندرم متابولیک کاهش معنیدار داشت (43.7٪ در مقابل 18.7٪، P = 0.04). نمونه برداری از کنترل پس از درمان نشان داد کاهش درجه از انحطاط بالونی هپاتوسلولار (= 0.03 p)، اما درجه استئاتوز، التهاب لوبولار، فیبروز و یا غیر الکلی نمره فعالیت بیماری کبد چرب را بیماران significantly.ConclusionsIn با غیر را تغییر نمی بیماری کبد چرب غیر الکلی، درمان با fenofibrate امن است و بهبود می بخشد آزمون سندرم، گلوکز و کبد سوخت و ساز بدن. با این حال، اثرات آن بر بافت شناسی کبد حداقل است.


كلمات كليدي:

Fenofibrate, Insulin resistance, Metabolic syndrome, Non-alcoholic fatty liver disease
Fenofibrate, مقاومت به انسولین |​​ سندرم متابولیک, بیماری کبد چرب غیر الکلی , Non-alcoholic fatty liver disease


موضوعات:

,[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2007) '[750] A PILOT TRIAL OF FENOFIBRATE FOR THE TREATMENT OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE', Journal of Hepatology, Elsevier BV, pp:0-0
 2. , (2006) 'Treatment of non-alcoholic fatty liver disease', Postgraduate Medical Journal, BMJ, pp:315-322
 3. Dyson, Jessica, Day, Chris (2014) 'Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease', Dig Dis, S. Karger AG, pp:597-604
 4. Scherer, Antonia, Dufour, Jean-François (2016) 'Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease', Dig Dis, S. Karger AG, pp:27-31
 5. Takei, Yoshiyuki (2013) 'Treatment of non-alcoholic fatty liver disease', J Gastroenterol Hepatol, Wiley-Blackwell, pp:79-80
 6. SANYAL, ARUN J (2002) 'Treatment of non-alcoholic fatty liver disease', J Gastroenterol Hepatol, Wiley-Blackwell, pp:0-0
 7. , (2014) 'Progress in treatment of non-alcoholic fatty liver disease', World Chinese Journal of Digestology, Baishideng Publishing Group Co., Limited (formerly WJG Press), pp:1378-0
 8. Xie, P, Zhang, Q (2010) 'Pathogenesis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease', Journal of Chinese Integrative Medicine, Journal of Chinese Integrative Medicine Press, pp:201-209
 9. Hong, Xue Zhi, Li, Lian Da, Wu, Li Mao (2007) 'EFFECTS OF FENOFIBRATE AND XUEZHIKANG ON HIGH-FAT DIET-INDUCED NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE', Clin Exp Pharmacol Physiol, Wiley-Blackwell, pp:27-35
 10. Nair, S., Diehl, A. M., Wiseman, M., Farr, G. H., Perrillo, R. P. (2004) 'Metformin in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a pilot open label trial', Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Wiley-Blackwell, pp:23-28

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Kristiaan, Wouters (5 March 2010) 'Intrahepatic cholesterol influences progression, inhibition and reversal of non-alcoholic steatohepatitis in hyperlipidemic mice', FEBS Letters, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.febslet.2010.01.046
 2. Sven, Francque (July 2015) 'PPARα gene expression correlates with severity and histological treatment response in patients with non-alcoholic steatohepatitis', Journal of Hepatology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhep.2015.02.019
 3. S., Kim (November 2013) 'PPARα-mediated responses in human adult liver stem cells: In vivo/in vitro and cross-species comparisons', The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jsbmb.2013.06.004
 4. Michael, Trauner (April 2011) 'Nuclear Receptors as New Perspective for the Management of Liver Diseases', Gastroenterology, Elsevier BV - DOI: 10.1053/j.gastro.2011.02.044
 5. LORENA CASTRO, S. (September 2015) 'HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO', Revista Médica Clínica Las Condes, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.rmclc.2015.09.006
 6. Pushpjeet, Kanwar (Available online 14 December 2015) 'The Metabolic Syndrome and Its Influence on Nonalcoholic Steatohepatitis', Clinics in Liver Disease, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cld.2015.10.002
 7. Claire Z Larter (January 2012) 'Peroxisome proliferator-activated receptor-α agonist, Wy 14 643, improves metabolic indices, steatosis and ballooning in diabetic mice with non-alcoholic steatohepatitis', Journal of Gastroenterology and Hepatology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/j.1440-1746.2011.06939.x
 8. Kouichi Miura (June 2012) 'Nonalcoholic fatty liver disease: from lipid profile to treatment', Clin J Gastroenterol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12328-012-0315-4
 9. William Nseir (March 2012) 'Lipid-Lowering Agents in Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Steatohepatitis: Human Studies', Dig Dis Sci, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10620-012-2118-3
 10. Yan Bi (August 2014) 'Effects of exenatide, insulin, and pioglitazone on liver fat content and body fat distributions in drug-naive subjects with type 2 diabetes', Acta Diabetol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00592-014-0638-3
 11. Rinke Stienstra (September 2009) 'Kupffer cells promote hepatic steatosis via interleukin-1β-dependent suppression of peroxisome proliferator-activated receptor α activity', Hepatology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/hep.23337
 12. Noriko Oza (June 2013) 'Efficacy of ezetimibe for reducing serum low-density lipoprotein cholesterol levels resistant to lifestyle intervention in patients with non-alcoholic fatty liver disease', Hepatol Res, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/hepr.12176
 13. Bart Staels (October 2013) 'Hepatoprotective effects of the dual peroxisome proliferator-activated receptor alpha/delta agonist, GFT505, in rodent models of nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis', Hepatology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/hep.26461
 14. Eugene Chang (July 2013) 'Role of thiazolidinediones, insulin sensitizers, in non-alcoholic fatty liver disease', Journal of Diabetes Investigation, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/jdi.12107
 15. Stefano Ballestri (February 2016) 'The Role of Nuclear Receptors in the Pathophysiology, Natural Course, and Drug Treatment of NAFLD in Humans', Advances in Therapy, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12325-016-0306-9
 16. Mariana V. Machado (September 2014) 'Nuclear receptors: how do they position in non-alcoholic fatty liver disease treatment?', Liver International, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/liv.12578
 17. Michael Fuchs (March 2015) 'New Medical Treatment Strategies for Nonalcoholic Steatohepatitis', Curr Treat Options Gastro, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11938-015-0053-z
 18. Sahar Mohamed El-Haggar (May 2015) 'Comparative clinical study between the effect of fenofibrate alone and its combination with pentoxifylline on biochemical parameters and liver stiffness in patients with non-alcoholic fatty liver disease', Hepatol Int, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12072-015-9633-1
 19. A. Sahebkar (March 2014) 'Role of selective peroxisome proliferator-activated receptor modulators in managing cardiometabolic disease: tale of a roller-coaster', Diabetes Obes Metab, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/dom.12277

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×