سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 53 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:پرسشنامه WOMAC خواص متریک و یک نسخه برای اندازه گیری کاهش می یابد علائم و ناتوانی جسمی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):41 (11)
سال انتشار:November 2009
شماره صفحات: 613620613-620
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.aprim.2009.02.005 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Atención Primaria »
 4. Propiedades métricas del cuestionario WOMAC y de una versión reducida para medir la sintomatología y la discapacidad física

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Propiedades Métricas Del Cuestionario WOMAC Y De Una Versión Reducida Para Medir La Sintomatología Y La Discapacidad Física


مقاله: پرسشنامه WOMAC خواص متریک و یک نسخه برای اندازه گیری کاهش می یابد علائم و ناتوانی جسمی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The aim of this investigation was to evaluate whether, in the nutritional management of commercial feedlots of NW Spain based mainly on concentrate feed from international raw materials, copper (Cu) supplementation is justified to maintain the physiological requirements. This was done by evaluating blood Cu parameters (serum Cu, whole blood Cu and serum caeruloplasmin), haematological (red blood cells, microhematocrit, haemoglobin, white blood cells, and thrombocytes), productive parameters (initial and final live weight, feed intake, average daily gain, carcass weight and performance and internal organs weight) and organic Cu accumulation at slaughter (liver, kidney, muscle, spleen and brain) in intensive beef cattle that received a standard diet with 15mg/kg of Cu sulphate (Cu supplemented group, n=10) and without Cu (non-supplemented group, n=10) during all the productive cycle (growing and finishing periods and animals aged 12 to 36weeks). In general Cu supplementation did not statistically affect blood Cu indicators, productive and haematologic parameters, and the levels of these parameters were within their normal ranges during the whole study. There were significant statistic differences in tissue Cu accumulation, mainly in the liver, with 90% of the animals of the Cu supplemented group showing hepatic Cu levels exceeding the adequate range and 50% within the concentrations associated with Cu toxicity. Under the conditions of this study, which are the conditions of the cattle raised under intensive methods in many European countries, routinely Cu supplementation is not justified to maintain an adequate Cu status in the animals or to improve productive parameters. More information about the risk of presence of Cu antagonists in the concentrate diets should be necessary to justify routinely Cu supplementation in intensively reared beef cattle.


هدف از این مطالعه بررسی اینکه آیا در مدیریت تغذیه ای پرواربندیها تجاری NW اسپانیا به طور عمده در خوراک کنسانتره از مواد خام بین المللی مستقر بود، مس مکمل توجیه برای حفظ نیازهای فیزیولوژیکی است. این ارزیابی پارامترهای مس خون انجام شد (سرم مس، مس خون و caeruloplasmin سرم)، خون شناسی (سلول های قرمز خون، microhematocrit، هموگلوبین، گلبول های سفید خون، و انعقادی پلاکتها)، پارامترهای تولیدی (اولیه و وزن نهایی زندگی می کنند، مصرف غذا، به طور متوسط ​​وزن روزانه، وزن لاشه و عملکرد اندام های داخلی و وزن) و آلی تجمع مس در زمان کشتار (کبد، کلیه، عضلات، طحال و مغز) در گاو گوشت گاو فشرده که یک رژیم غذایی استاندارد با 15mg / kg از سولفات مس دریافت (مس گروه مکمل ، 10 نفر) و بدون مس (گروه غیر تکمیل 10 نفر) در طول تمام چرخه تولیدی (در حال رشد و در پایان دوره و حیوانات 12 تا 36weeks ساله). در مکمل به طور کلی مس را تحت تاثیر قرار دهد آماری شاخص های مس خون، پارامترهای تولیدی و haematologic نیست، و سطوح از این پارامترها در محدوده طبیعی خود در تمام طول مطالعه بودند. تفاوت معنیداری آماری در بافت مس تجمع، به طور عمده در کبد، با 90 درصد از حیوانات از گروه مکمل مس نشان دادن سطح کبدی مس بیش از محدوده مناسب و 50٪ در غلظت مرتبط با سمیت مس وجود دارد. تحت شرایط این مطالعه، که در آن شرایط از گاو بزرگ شده روش فشرده در بسیاری از کشورهای اروپایی، به طور مداوم مکمل مس توجیه نیست برای حفظ وضعیت مناسب مس در حیوانات و یا برای بهبود پارامترهای تولیدی. اطلاعات بیشتر در مورد خطر ابتلا به حضور آنتاگونیست های مس در رژیم غذایی کنسانتره باید لازم برای توجیه مکمل به طور معمول مس در گاو گوشت گاو به شدت پرورش باشد.


كلمات كليدي:

Calidad de vida , Estudios de validación , Osteoartrosis de cadera , Osteoartrosis de rodilla , Personas con discapacidad, Calidad de vida, Cuestionario, Disabled persons, Estudios de validación, Osteoarthritis hip, Osteoarthritis knee, Osteoartrosis de cadera, Osteoartrosis de rodilla, Personas con discapacidad, Quality of life, Questionnaires, Validation studies
کیفیت زندگی , مطالعات اعتبار , آرتروز مفصل ران , استئوآرتریت زانو , افراد معلول , کیفیت زندگی, پرسشنامه, افراد معلول , مطالعات اعتبار سنجی, هیپ آرتروز, زانو آرتروز, آرتروز مفصل ران, آرتروز زانو, افراد معلول, کیفیت زندگی, پرسشنامه, مطالعات اعتبار سنجی


موضوعات:

Family Practice, Medicine(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Escobar, Antonio, Vrotsou, Kalliopi, Bilbao, Amaia, Quintana, Jose M.a, García Pérez, Lidia, Herrera-Espiñeira, Carmen (2011) 'Validación de una escala reducida de capacidad funcional del cuestionario WOMAC', Gaceta Sanitaria, Elsevier BV, pp:513-518
 2. Carod-Artal, F.J., Ezpeleta Echávarri, D., Guerrero Peral, A.L. (2011) 'Propiedades métricas de la versión española del Cuestionario de Mal de Altura del Lago Louise', Neurología, Elsevier BV, pp:337-342
 3. López Mora, Clara, González Hernández, Juan, Garcés de los Fayos Ruiz, Enrique Javier, Portoles Ariño, Alberto (2017) 'Versión reducida del cuestionario CMA de Metas para Adolescentes (CMA-R)', Revista de Investigación Educativa, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, pp:445-0
 4. Gaeta, Martha Leticia, Cavazos, Judith, Sánchez, Ana Paola, Rosário, Pedro, Högemann, Julia (2015) 'Propiedades psicométricas de la versión mexicana del Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas (CEMA)', Revista Latinoamericana de Psicología, Elsevier BV, pp:16-24
 5. Rodriguez, Lucas Marcelo, Oñate, María Emilia, Mesurado, Belén (2017) 'Revisión del Cuestionario de Emociones Positivas para adolescentes. Propiedades psicométricas de la nueva versión abreviada', Universitas Psychologica, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, pp:-
 6. Martins, Cátia, Ayala-Nunes, Lara, Nunes, Cristina, Pechorro, Pedro, Costa, Emília, Matos, Filomena (2018) 'Análisis confirmatorio de la versión reducida del Cuestionario de Dimensiones y Estilos Parentales (PSDQ) en una muestra portuguesa', European Journal of Education and Psychology, Asociacion Universitaria de Educacion y Psicologia, pp:-
 7. Lizán, Luis (2004) 'Características métricas del Cuestionario de Calidad de Vida Profesional', Gaceta Sanitaria, Elsevier BV, pp:489-489
 8. Lizán, Luis (2004) 'Características Métricas del Cuestionario de Calidad de Vida Profesional', Gaceta Sanitaria, Elsevier BV, pp:489-0
 9. Castillo-Sierra, Diana M., González-Consuegra, Renata V., Olaya-Sánchez, Alejandro (2018) 'Validez y confiabilidad del cuestionario Florida versión en español', Revista Colombiana de Cardiología, Elsevier BV, pp:-
 10. , (2005) 'Análisis psicométrico del Cuestionario de Discapacidad del Dolor Lumbar de Oswestry', Fisioterapia, Elsevier BV, pp:250-254

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×