سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 31 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:تاثیر شرایط خنک کننده بر خواص کامپوزیت های زمینه اکسترود آلومینیوم آلیاژهای
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:November 2015
شماره صفحات: 352361352-361
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.renene.2015.04.030 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Renewable Energy »
 4. Numerical modeling of a ground source heat pump: The Bolu case

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Numerical Modeling Of A Ground Source Heat Pump: The Bolu Case


مقاله: تاثیر شرایط خنک کننده بر خواص کامپوزیت های زمینه اکسترود آلومینیوم آلیاژهای

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The purpose of this study is to present the numerical modeling techniques for a Ground Source Heat Pump (GSHP): The Bolu case. Numerical modeling of the GSHP system with horizontal ground heat exchangers operating in heating (1.4 kW) mode was carried out for a room, with 9.68 m2 floor area, located in Bolu, Turkey. The GSHP simulation model is studied. The codes are written in the MATLAB program for solving the equations obtained from the model developed for the city of Bolu. In this program, additionally, state equations of cooling fluids, which calculate the thermodynamic properties of these fluids, are required. In literature, there are only state equations depending on many coefficients for R12, R22, and R502. So, state equations and table values of ASHRAE of R12, R22, and R502 are used in order to obtain the properties of R134a, R404a, and R410a by using the curve fitting method. The results show that COP values for R134a refrigerant are 3.33 and 3.28 for MATLAB program and Solkane Refrigerant Software program, respectively. The difference on COP was 0.05, i.e. approximately 1.52%. The results obtained from MATLAB program indicate that there was good agreement between Solkane Refrigerant Software program and MATLAB program.


هدف از این مطالعه این است به ارائه تکنیک های مدل سازی عددی برای منابع زیرزمینی پمپ حرارتی (GSHP): مورد بلو. مدل سازی عددی از سیستم GSHP با زمین مبدل های حرارتی افقی عامل در حرارت (1.4 کیلو وات) حالت برای یک اتاق، انجام شد با مساحت 9.68 M2 طبقه، واقع در بلو، ترکیه. مدل شبیه سازی GSHP مطالعه شده است. کد در برنامه MATLAB برای حل معادلات به دست آمده از مدل توسعه یافته برای شهرستان از بلو نوشته شده است. در این برنامه، علاوه بر این، معادلات حالت مایعات خنک کننده، که محاسبه خواص ترمودینامیکی از این مایعات، مورد نیاز است. در ادبیات، می معادلات حالت تنها بسته به ضریب های بسیاری برای R12، R22، R502 و وجود دارد. بنابراین، معادلات حالت و ارزش جدول ASHRAE از R12، R22، R502 و در جهت به دست آوردن خواص R134A، R404a، و نوع R410a با استفاده از روش برازش منحنی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که ارزش COP برای مبرد R134a می 3.33 و 3.28 برای برنامه MATLAB و برنامه Solkane مبرد نرم افزار بود. تفاوت در COP 0.05 بود، یعنی در حدود 1.52٪. نتایج به دست آمده از برنامه MATLAB نشان می دهد این بود که توافق خوبی بین برنامه Solkane مبرد نرم افزار و برنامه MATLAB وجود دارد.


كلمات كليدي:

Ground heat exchanger, Ground source heat pump, Mathematical modeling, Simulation
مبدل حرارتی زمینی, زمین پمپ گرما منبع, مدلسازی ریاضی, شبیه سازی


موضوعات:

Renewable Energy, Sustainability and the Environment[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Woźniak, Jarosław, Adamczyk-Cieślak, Bogusława, Kostecki, Marek, Broniszewski, Kamil, Bochniak, Włodzimierz, Olszyna, Andrzej (2015) 'Influence of cooling condition on properties of extruded aluminum alloy matrix composites', Composites Part B: Engineering, Elsevier BV, pp:100-104
 2. Zhao, Lei, Yuan, Chen (2013) 'Exergy Analysis of a Ground Source Heat Pump System Under Cooling and Heating Conditions', Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer Nature, pp:799-806
 3. , (2016) 'Heating and cooling performance of a minitype ground source heat pump system', Applied Thermal Engineering, Elsevier BV, pp:0-0
 4. Kwon, Ohkyung, Bae, KyungJin, Park, Chasik (2014) 'Cooling characteristics of ground source heat pump with heat exchange methods', Renewable Energy, pp:651-657
 5. Zhai, X.Q., Cheng, X.W., Wang, R.Z. (2016) 'Heating and cooling performance of a minitype ground source heat pump system', Applied Thermal Engineering, Elsevier BV, pp:0-0
 6. Zhang, Jun, Su, Shunyu, Liu, Lamei, Zhou, Chuanhui, Shi, Lei (2015) 'Trnsys Simulation of Hybrid Ground Source Heat Pump System Based on Cooling Conditions', Proceedings of the 2015 International Forum on Energy, Environment Science and Materials, Atlantis Press, pp:0-0
 7. Farabi-Asl, Hadi, Fujii, Hikari, Kosukegawa, Hiroyuki (2018) 'Cooling tests, numerical modeling and economic analysis of semi-open loop ground source heat pump system', Geothermics, Elsevier BV, pp:34-45
 8. Li, Na (2012) 'The Ratio of Cumulating Cooling Load in Ground-Source Heat Pump System', AMM, Trans Tech Publications, pp:1825-1829
 9. Moreira, Daniel, Zabala, Gonzalo, Villanueva, Rubén, Soriano, Guillermo (2017) 'Performance Assessment of a Cooling Tower and a Ground Source Heat Pump for Heat Dissipation', Volume 6: Energy, ASME, pp:-
 10. Sagia, Z., Rakopoulos, C., Kakaras, E. (2012) 'Cooling dominated Hybrid Ground Source Heat Pump System application', Applied Energy, Elsevier BV, pp:41-47

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×