سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 121 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:اثر متفاوت انواع رفتار ایمنی در اختلال اضطراب اجتماعی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):49 (10)
سال انتشار:October 2011
شماره صفحات: 665675665-675
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.brat.2011.07.005 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Behaviour Research And Therapy »
 4. Differential effects of safety behaviour subtypes in social anxiety disorder

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Differential Effects Of Safety Behaviour Subtypes In Social Anxiety Disorder


مقاله: اثر متفاوت انواع رفتار ایمنی در اختلال اضطراب اجتماعی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Clinical observations indicate that individuals with Social Anxiety Disorder (SAD) use a variety of safety behaviours; however, virtually no research has examined the functional effect of different safety-seeking strategies. Accordingly, we conducted two studies to address this issue. Study 1 measured global patterns of safety behaviour use in a large analogue sample. Factor analysis revealed two primary safety behaviour categories, avoidance and impression management. Study 2 assessed situational use of safety behaviours during a controlled social interaction in a clinical sample of 93 patients with Generalised SAD. Factor analysis again revealed support for avoidance and impression-management subtypes. Notably, the two types of safety behaviours were associated with different social outcomes. Avoidance safety behaviours were associated with higher state anxiety during the interaction and negative reactions from participants’ interaction partners. Impression-management strategies appeared to impede corrections in negative predictions about subsequent interactions. These findings suggest that it may be beneficial to consider the unique effects of different safety-seeking strategies when assessing and treating SAD.


مشاهدات بالینی نشان می دهد که افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) استفاده از انواع رفتارهای ایمنی؛ با این حال، عملا هیچ تحقیقی کاربردی از استراتژی های ایمنی به دنبال مختلف مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، ما انجام دو مطالعه برای رسیدگی به این موضوع است. مطالعه 1 الگوهای جهانی اندازه گیری استفاده از رفتارهای ایمنی در نمونه آنالوگ بزرگ است. تجزیه و تحلیل عوامل دو دسته رفتار ایمنی اولیه، اجتناب و مدیریت برداشت نشان داد. مطالعه 2 مورد بررسی قرار موقعیتی استفاده از رفتارهای ایمنی در طول یک تعامل اجتماعی کنترل شده در یک نمونه بالینی 93 بیمار مبتلا به SAD کلی. تجزیه و تحلیل عوامل دوباره پشتیبانی برای اجتناب و تصور مدیریت انواع نشان داد. قابل ذکر است، دو نوع رفتار ایمنی با نتایج مختلف اجتماعی همراه بوده است. رفتارهای ایمنی اجتناب با اضطراب بالاتر در طول واکنش متقابل و منفی از شرکای تعامل شرکت کنندگان همراه بود. استراتژی تصور مدیریت به نظر می رسد مانع اصلاحات در پیش بینی های منفی در مورد تعامل پس از آن. این یافته ها نشان می دهد که ممکن است مفید باشد به در نظر گرفتن اثرات منحصر به فرد از استراتژی های ایمنی به دنبال مختلف هنگام ارزیابی و درمان SAD.


كلمات كليدي:

Social anxiety disorder, Safety behaviours, Social anxiety disorder
اختلال اضطراب اجتماعی , رفتارهای ایمنی, اختلال اضطراب اجتماعی


موضوعات:

Clinical Psychology, Experimental and Cognitive Psychology, Psychiatry and Mental health[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Okajima, I., Kanai, Y., Chen, J., Sakano, Y. (2009) 'Effects of Safety Behaviour On the Maintenance of Anxiety and Negative Belief Social Anxiety Disorder', International Journal of Social Psychiatry, SAGE Publications, pp:71-81
 2. , (2013) 'Differentiating the subtypes of social anxiety disorder', Expert Review of Neurotherapeutics, Informa Healthcare, pp:1271-1283
 3. Nardi, Antonio E., Lopes, Fabiana L., Freire, Rafael C., Veras, Andre B., Nascimento, Isabella, Valença, Alexandre M., de-Melo-Neto, Valfrido L., Soares-Filho, Gastão L., King, Anna Lucia, Araújo, Daniele M., Mezzasalma, Marco A., Rassi, Arabella, Zin, Walter A. (2009) 'Panic disorder and social anxiety disorder subtypes in a caffeine challenge test', Psychiatry Research, Elsevier BV, pp:149-153
 4. Morrison, Amanda S., Heimberg, Richard G. (2013) 'Social Anxiety and Social Anxiety Disorder', Annual Review of Clinical Psychology, Annual Reviews, pp:249-274
 5. Taylor, Charles T., Alden, Lynn E. (2010) 'Safety behaviors and judgmental biases in social anxiety disorder', Behaviour Research and Therapy, Elsevier BV, pp:226-237
 6. D’Avanzato, Catherine, Dalrymple, Kristy L. (2016) 'Recent Insight Into the Subtypes of Social Anxiety Disorder', Current Psychiatry Reports, Springer Nature, pp:0-0
 7. Stevens, Stephan, Cooper, Ruth, Bantin, Trisha, Hermann, Christiane, Gerlach, Alexander L. (2017) 'Feeling safe but appearing anxious: Differential effects of alcohol on anxiety and social performance in individuals with social anxiety disorder', Behaviour Research and Therapy, Elsevier BV, pp:9-18
 8. Gibb, Brandon E., Coles, Meredith E., Heimberg, Richard G. (2005) 'Differentiating symptoms of social anxiety and depression in adults with social anxiety disorder', Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Elsevier BV, pp:99-109
 9. Kleberg, Johan Lundin, Högström, Jens, Nord, Martina, Bölte, Sven, Serlachius, Eva, Falck-Ytter, Terje (2016) 'Autistic Traits and Symptoms of Social Anxiety are Differentially Related to Attention to Others' Eyes in Social Anxiety Disorder', Journal of Autism and Developmental Disorders, Springer Nature, pp:0-0
 10. Leichsenring, Falk, Leweke, Frank (2017) 'Social Anxiety Disorder', New England Journal of Medicine, New England Journal of Medicine (NEJM/MMS), pp:2255-2264

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Melissa A., Mitchell (June 2014) 'General in-situation safety behaviors are uniquely associated with post-event processing', Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jbtep.2013.11.001
 2. Karen, Rowa (May 2015) 'A False Sense of Security: Safety Behaviors Erode Objective Speech Performance in Individuals With Social Anxiety Disorder', Behavior Therapy, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.beth.2014.11.004
 3. Lynn E., Alden (2014) 'Chapter 18 Social Anxiety and the Self', Social Anxiety Clinical, Developmental, and Social Perspectives, Elsevier BV - DOI: 10.1016/B978-0-12-394427-6.00018-2
 4. Richard G., Heimberg (2014) 'Chapter 24 A Cognitive-Behavioral Model of Social Anxiety Disorder', Social Anxiety Clinical, Developmental, and Social Perspectives, Elsevier BV - DOI: 10.1016/B978-0-12-394427-6.00024-8
 5. Sylvia, Helbig-Lang (December 2014) 'The role of safety behaviors in exposure-based treatment for panic disorder and agoraphobia: Associations to symptom severity, treatment course, and outcome', Journal of Anxiety Disorders, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.janxdis.2014.09.010
 6. Tatiana Bielak (August 2012) 'How Do I Measure Up? The Impact of Observable Signs of Anxiety and Confidence on Interpersonal Evaluations in Social Anxiety', Cognitive Therapy and Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10608-012-9473-4
 7. Irena Milosevic (September 2012) 'Keep Your Eye on the Target: Safety Behavior Reduces Targeted Threat Beliefs Following a Behavioral Experiment', Cognitive Therapy and Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10608-012-9483-2
 8. Nancy L. Kocovski (July 2015) 'Safety Behaviors and Social Anxiety: An Examination of the Social Phobia Safety Behaviours Scale', Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10862-015-9498-6
 9. Julia K. Langer (May 2013) 'Social Anxiety and Gaze Avoidance: Averting Gaze but not Anxiety', Cognitive Therapy and Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10608-013-9546-z
 10. David A. Moscovitch (October 2014) 'What If I Appear Boring, Anxious, or Unattractive? Validation and Treatment Sensitivity of the Negative Self Portrayal Scale in Clinical Samples', Cognitive Therapy and Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10608-014-9645-5
 11. Marije aan het Rot (March 2013) 'Communal and agentic behaviour in response to facial emotion expressions', British Journal of Psychology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/bjop.12029

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×