سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 7 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:ماهواره سنجش از راه دور خروجی از یخچال های طبیعی خاص در قلمرو شرق گرجستان
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:Available online 29 June 2015
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ejrs.2015.06.003 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. The Egyptian Journal Of Remote Sensing And Space Science »
 4. Satellite remote sensing outputs of the certain glaciers on the territory of East Georgia

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Satellite Remote Sensing Outputs Of The Certain Glaciers On The Territory Of East Georgia


مقاله: ماهواره سنجش از راه دور خروجی از یخچال های طبیعی خاص در قلمرو شرق گرجستان

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The variations in glaciers are the important indicators of regional climate change. The glaciers play an important role in the regulation of water balance. In the conditions of global warming they recede and degrade that is expressed in the related changes in glacier runoff. The research of glacier melting is important for studies of sea/ocean level changes. The Caucasian glacial dimensions (area, volume, length) have been changed over the centuries.The scientific study of glaciers in the Caucasus was started during the first half of 18th century. In the last century the terrestrial observations on glaciers were carried out. Due to the difficulties of organization and conducting of field works the received observational data sets consists from different series of various temporal duration characteristics of glaciers. The data received contain uncertainties. From another hand carrying out of such field works are expensive.With the launch of the Earth’s satellites it was determined that satellite remote sensing is the best technology allowing to receive data with needed regularity in terms of both time and space resolution. Some uncertainties remain in the data as the observational tool is too far away from the Earth’s surface. So, the necessity for the strong quality assessment/quality control (QA/QC) remains. A lot of studies showed that the best method for investigation of glaciers is application of satellite remote sensing combined with terrestrial observations and expert knowledge of separate glaciers.


تغییرات در یخچال های طبیعی شاخص های مهم از تغییرات آب و هوایی منطقه ای می باشد. یخچال های طبیعی نقش مهمی در تنظیم تعادل آب بازی می کنند. در شرایط گرم شدن کره زمین آنها عقب رفتن و تنزل است که در تغییرات مربوط به رواناب یخچال های طبیعی بیان شده است. پژوهش از ذوب یخچال های طبیعی برای مطالعه تغییرات سطح دریا / اقیانوس مهم است. ابعاد یخبندان قفقاز (مساحت، حجم، طول) در طول مطالعه علمی centuries.The از یخچال های طبیعی در قفقاز در طول نیمه اول قرن 18 آغاز شده بود تغییر کرده است. در قرن گذشته مشاهدات زمینی در یخچال های طبیعی انجام شد. با توجه به مشکلات سازمان و انجام از درست کار می کند مجموعه داده های مشاهده ای دریافت شده از سری های مختلف از ویژگی های مختلف مدت زمان یخچالهای طبیعی تشکیل شده است. داده ها شامل عدم قطعیت. از سوی دیگر انجام چنین کارهای درست می expensive.With راه اندازی ماهواره زمین مشخص شد که ماهواره ای سنجش از راه دور بهترین فن آوری اجازه می دهد به دریافت اطلاعات با نظم مورد نیاز در هر دو زمان و قطعنامه فضا است. برخی از عدم قطعیت در داده ها باقی می ماند به عنوان ابزار مشاهده ای خیلی دور از سطح زمین است. بنابراین، ضرورت کنترل کیفیت ارزیابی / کیفیت قوی (QA / QC) باقی مانده است. بسیاری از مطالعات نشان داد که بهترین روش برای بررسی استفاده از یخچال های طبیعی ماهواره ای سنجش از راه دور همراه با مشاهدات زمینی و دانش تخصصی از یخچالهای طبیعی جداگانه است.


كلمات كليدي:

Accumulation, Climate change, GIS, Glaciers, Melting, Remote sensing
انباشت, تغییرات آب و هوا , GIS, یخچالهای طبیعی, ذوب, سنجش از دور


موضوعات:

Earth and Planetary Sciences(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Raup, Bruce H., Andreassen, Liss M., Bolch, Tobias, Bevan, Suzanne (2014) 'Remote sensing of glaciers', Remote Sensing of the Cryosphere, Wiley-Blackwell, pp:123-156
 2. Leppäranta, Matti, Granberg, Hardy (2009) 'Physics of glacier remote sensing', Remote Sensing of Glaciers, Taylor & Francis, pp:81-98
 3. Foga, Steve, Stearns, Leigh A., van der Veen, C.J. (2014) 'Application of Satellite Remote Sensing Techniques to Quantify Terminus and Ice Mélange Behavior at Helheim Glacier, East Greenland', Marine Technology Society Journal, Marine Technology Society, pp:81-91
 4. Tielidze, Levan (2017) 'Glaciers of Georgia', Geography of the Physical Environment, Springer International Publishing, pp:0-0
 5. , (2007) 'Applications of remote sensing to glacier studies', Journal of the Japanese Society of Snow and Ice, Japanese Society of Snow and Ice, pp:201-220
 6. Mayer, Christoph (2009) 'The early history of remote sensing of glaciers', Remote Sensing of Glaciers, Taylor & Francis, pp:67-80
 7. Paul, Frank, Hendriks, Johan (2009) 'Optical remote sensing of glacier extent', Remote Sensing of Glaciers, Taylor & Francis, pp:137-152
 8. Yang, P., Baum, B.A. (2015) 'SATELLITES AND SATELLITE REMOTE SENSING | Remote Sensing Cloud Properties', Encyclopedia of Atmospheric Sciences, Elsevier BV, pp:116-127
 9. , (1984) 'Responses to satellite remote sensing opportunities in East and Southern Africa', Advances in Space Research, Elsevier BV, pp:19-29
 10. Kordzakhia, G. (2015) 'Research of Devdoraki Glacier Based on Satellite Remote Sensing Data and Devdoraki Glacier Falls in Historical Context', American Journal of Environmental Protection, Science Publishing Group, pp:14-0

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×