سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 71 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:الگوهای فضایی و زیست محیطی صوفس (جاده) تفریح ​​و سرگرمی خودرو در یک جنگل نیمه خشک
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:August 2015
شماره صفحات: 9710697-106
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.apgeog.2015.04.011 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Applied Geography »
 4. Spatial and environmental patterns of off-road vehicle recreation in a semi-arid woodland

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Spatial And Environmental Patterns Of Off-road Vehicle Recreation In A Semi-arid Woodland


مقاله: الگوهای فضایی و زیست محیطی صوفس (جاده) تفریح ​​و سرگرمی خودرو در یک جنگل نیمه خشک

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Outdoor recreation is a widely recognized cultural ecosystem service. Ensuring that appropriate, high quality recreation opportunities are available requires, among other factors, knowledge of the environmental preferences of recreation users and spatial indicators of where those environmental features exist on the landscape and offer the potential to meet recreation goals. Diverse types of outdoor recreation exist, and different forms of recreation may be associated with different environmental features. The focus of this study is off-road vehicle (ORV) recreation. We demonstrate how readily available spatial environmental datasets, including high resolution image data provided within GoogleEarth, can be used to develop a cost-effective, objective indicator of ORV recreation across a landscape, which can inform management to provide desired recreation opportunities while protecting ecologically sensitive areas.ORV recreational tracks were delineated from GoogleEarth imagery throughout our study area in the Great Western Woodlands of Western Australia. In this region, ORV use is a popular recreation activity and a growing concern of conservation organizations, but is not yet actively managed. Most recreational ORV tracks in the study area are informal and user-created. Mapped ORV recreation tracks were used to model and map the environmental associations of ORV recreation. The pattern of existing tracks indicated associations between recreation and noteworthy environmental amenities in the study area such as the shores of salt lakes and rock outcrops with high ecological and cultural value. However, one of the most important determinants of ORV track presence was accessibility, especially proximity to a road. Access infrastructure, such as proximity to roads, is often used to proxy demand and use in expert-based spatial assessments of ecosystem services. The results of our empirical model underscore the importance of incorporating patterns of both supply (i.e., desired natural amenities) and demand (i.e., access) into ecosystem service assessments. In addition, when integrated with maps of environmental sensitivity and more detailed information about human use, the predictive map of areas providing potential recreation experiences can be used for comprehensive spatial planning of sustainable ORV recreation. One possibility suggested by our results is that careful planning and management of access routes may be an effective means to achieve sustainable ORV recreation.


تفریح ​​در فضای باز خدمات اکوسیستم های فرهنگی به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده است. اطمینان از اینکه مناسب، فرصت تفریح ​​و سرگرمی با کیفیت بالا در دسترس هستند نیاز به، در میان عوامل دیگر، آگاهی از تنظیمات زیست محیطی از کاربران تفریح ​​و شاخص های فضایی که در آن کسانی که ویژگی های محیطی در چشم انداز وجود دارد و احتمال برای رسیدن به اهداف تفریح ​​و سرگرمی. انواع متنوعی از تفریح ​​در فضای باز وجود داشته باشد، و فرم های مختلف تفریحی ممکن است با ویژگی های مختلف زیست محیطی همراه است. تمرکز این مطالعه صوفس (جاده) خودرو (ORV) تفریح ​​و سرگرمی است. ما نشان دهد که چگونه به راحتی مجموعه داده های زیست محیطی فضایی در دسترس، از جمله اطلاعات تصویر با وضوح بالا ارائه در GoogleEarth، می تواند مورد استفاده قرار گیرد به منظور توسعه یک، شاخص هدف مقرون به صرفه از تفریح ​​و سرگرمی ORV در سراسر چشم انداز، که می تواند مدیریت اطلاع برای ارائه فرصت های تفریح ​​و سرگرمی مورد نظر با حفظ محیط زیست حساس areas.ORV آهنگ های تفریحی از تصاویر GoogleEarth در سراسر منطقه مورد مطالعه ما در غرب جنگل بزرگ استرالیای غربی مشخص شدند. در این منطقه، استفاده ORV یک فعالیت تفریحی محبوب و نگرانی رو به رشد سازمان حفاظت است، اما هنوز به طور فعال مدیریت نیست. اکثر آهنگ های ORV تفریحی در منطقه مورد مطالعه رسمی و کاربر ایجاد شده است. آهنگ های تفریح ​​و سرگرمی ORV نقشه برداری به مدل و نقشه انجمن های زیست محیطی از تفریح ​​و سرگرمی ORV استفاده شد. الگوی از آهنگ های موجود ارتباط بین تفریحی و امکانات زیست محیطی قابل توجه در منطقه مورد مطالعه از جمله سواحل دریاچه نمک و رخنمون سنگ با ارزش زیست محیطی و فرهنگی بالا نشان داد. با این حال، یکی از عوامل مهم ترین حضور آهنگ ORV در دسترس، به خصوص نزدیکی به جاده بود. دسترسی زیرساخت ها، مانند نزدیکی به جاده ها، اغلب به تقاضای پروکسی استفاده می شود و استفاده در ارزیابی مبتنی بر متخصص فضایی از خدمات اکوسیستم. نتایج مدل تجربی ما بر اهمیت الگوهای ترکیب از هر دو عرضه (به عنوان مثال، مورد نظر امکانات طبیعی) و تقاضا (به عنوان مثال، دسترسی) به ارزیابی خدمات اکوسیستم. علاوه بر این، هنگامی که با نقشه های حساسیت های زیست محیطی و اطلاعات بیشتر در مورد استفاده انسان یکپارچه، نقشه های پیش بینی از مناطق ارائه تجارب بالقوه تفریح ​​و سرگرمی می تواند برای برنامه ریزی فضایی جامع از تفریح ​​و سرگرمی ORV پایدار استفاده می شود. یک احتمال این پیشنهاد شده توسط نتایج ما این است که برنامه ریزی دقیق و مدیریت راه های دسترسی ممکن است یک ابزار موثر برای رسیدن به تفریح ​​و سرگرمی ORV پایدار است.


كلمات كليدي:

GoogleEarth , Great Western Woodlands, Western Australia , Maximum entropy (MaxEnt) , Motorized recreation , Recreation planning, Cultural ecosystem services, GoogleEarth, Great Western Woodlands, Western Australia, Maximum entropy (MaxEnt), Motorized recreation, Recreation planning
GoogleEarth , Great Western Woodlands, Western Australia , Maximum entropy (MaxEnt) , Motorized recreation , Recreation planning , خدمات اکوسیستم فرهنگی, GoogleEarth, جنگل بزرگ غربی، استرالیای غربی, حداکثر آنتروپی (MAXENT), تفریح ​​و سرگرمی موتوری, برنامه ریزی تفریح


موضوعات:

Tourism, Leisure and Hospitality Management, Geography, Planning and Development, Forestry, Environmental Science(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Batanouny, K. H. (1985) 'Environmental effects of off-road vehicles. Impacts and management in arid regions', Vegetatio, Springer Science + Business Media, pp:66-66
 2. Cooksy, R.w. (1984) 'Environmental effects of off-road vehicles: Impacts and management in arid areas', Landscape Planning, Elsevier BV, pp:339-340
 3. , (2017) 'Recreation Off-Road Vehicle Product Identification Numbering System', SAE International, pp:0-0
 4. Kay, Jeanne (1981) 'Evaluating environmental impacts of off-road vehicles', Journal of Geography, Informa UK Limited, pp:10-18
 5. Rovira Más, Francisco, Zhang, Qin, Hansen, Alan C. (2010) 'Off-road Vehicle Dynamics', Mechatronics and Intelligent Systems for Off-road Vehicles, Springer Nature, pp:21-42
 6. Taghavifar, Hamid, Mardani, Aref (2017) 'Off-road Vehicle Dynamics', Studies in Systems, Decision and Control, Springer International Publishing, pp:0-0
 7. Ludwig, John A. , Tongway, David J. (1995) 'Spatial organisation of landscapes and its function in semi-arid woodlands, Australia', Landscape Ecology, Springer Science + Business Media, pp:51-63
 8. (1984) 'Recreation Vehicle Financing. Recreation Vehicle Industry Association, 14650 Lee Road, Chantilly, Virginia 22021. 1983. 31p', Journal of Travel Research, SAGE Publications, pp:37-37
 9. Eldridge, D.J., Koen, T.B. (2003) 'Detecting environmental change in eastern Australia: rangeland health in the semi-arid woodlands', Science of The Total Environment, Elsevier BV, pp:211-219
 10. (1974) 'The impact of off-road recreation vehicles on travel', Annals of Tourism Research, Elsevier BV, pp:61-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×