سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 152 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:مدل سازی تغییرات مکانی از الگوهای رشد شهری در شهرستانها چینی: مورد نانجینگ
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):91 (2)
سال انتشار:15 June 2009
شماره صفحات: 516451-64
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.landurbplan.2008.11.010 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Landscape And Urban Planning »
 4. Modeling spatial variations of urban growth patterns in Chinese cities: The case of Nanjing

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Modeling Spatial Variations Of Urban Growth Patterns In Chinese Cities: The Case Of Nanjing


مقاله: مدل سازی تغییرات مکانی از الگوهای رشد شهری در شهرستانها چینی: مورد نانجینگ

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Revealing spatially varying relationships between urban growth patterns and underlying determinants is important for better understanding local dimensions of urban development. Through a case study of Nanjing, China, we employ both global and local logistic regressions to model the probability of urban land expansion against a set of spatial variables. We found that compared with other fast growing coastal cities, Nanjing remains a relatively compact city. The orthodox logistic regression found the significance of proximity, neighborhood conditions, and urban agglomeration in urban land change. The logistic GWR significantly improves the global logistic regression model in terms of better model goodness-of-fit and lower level of spatial autocorrelation of residuals. More importantly, the local estimates of parameters of spatial variables enable us to investigate spatial variations of the influences of spatial variables on urban growth. We have found distinctive local patterns and effects of urban growth in Nanjing, shaped by local urban spatial and institutional structures. A probability surface of urban growth, which is generated from raster calculations among the parameter and variable surfaces, provides a clear scenario of urban growth patterns and can be useful for decision making. This study also shows the importance of policy studies and fieldwork in the interpretation of results generated from statistical and GIS modeling.


آشکار روابط فضایی متفاوت الگوهای رشد شهری و عوامل زمینه ای برای ابعاد محلی درک بهتر از توسعه شهری مهم است. از طریق یک مطالعه موردی از نانجینگ، چین، ما از هر دو رگرسیون لجستیک جهانی و محلی به مدل احتمال گسترش زمین های شهری در برابر مجموعه ای از متغیرهای فضایی. ما دریافتیم که در مقایسه با سایر شهرستانها ساحلی در حال رشد سریع، نانجینگ یک شهرستان نسبتا جمع و جور باقی مانده است. رگرسیون لجستیک ارتدوکس اهمیت مجاورت شرایط محله، و تراکم شهری در تغییر زمین های شهری در بر داشت. لجستیک GWR به طور قابل توجهی مدل رگرسیون لجستیک جهانی از نظر مدل بهتری خوبی، از، مناسب و سطح پایین تر از همبستگی مکانی از باقیمانده را بهبود می بخشد. از همه مهمتر، برآورد پارامترهای محلی از متغیرهای فضایی ما را قادر به بررسی تغییرات مکانی از تأثیرات متغیرهای فضایی بر رشد شهری است. ما الگوهای متمایز محلی و اثرات رشد شهری در نانجینگ، شکل ساختارهای فضایی و نهادی شهری محلی پیدا کرده اند. یک سطح احتمال رشد شهری است، که از محاسبات شطرنجی در میان پارامتر و سطوح متغیر تولید، فراهم می کند یک سناریوی واضح و روشن از الگوهای رشد شهری و می تواند برای تصمیم گیری مفید است. این مطالعه همچنین اهمیت مطالعات سیاست و میدانی در تفسیر نتایج حاصل از مدل سازی آماری و GIS نشان می دهد.


كلمات كليدي:

China, GIS , GWR , Nanjing , Remote sensing , China, GIS, GWR, Nanjing, Remote sensing, Urban growth
چین , GIS , GWR , نانجینگ , سنجش از دور , چین, GIS, GWR, نانجینگ, سنجش از دور, رشد شهری


موضوعات:

Management, Monitoring, Policy and Law, Nature and Landscape Conservation, Ecology[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. He, Shenjing , Webster, Chris , Wu, Fulong , Liu, Yuting (2008) 'Profiling Urban Poverty in a Chinese City, the Case of Nanjing', Applied Spatial Analysis and Policy, Springer Science + Business Media, pp:193-214
 2. (1998) 'The dynamics of urban growth in three Chinese cities', Choice Reviews Online, American Library Association, pp:35-6363
 3. Liu, Yong, Yue, Wenze, Fan, Peilei (2011) 'Spatial determinants of urban land conversion in large Chinese cities: a case of Hangzhou', Environment and Planning B: Planning and Design, Pion Ltd, pp:706-725
 4. Xu, Chi, Fang, Shubo, Long, Nao, Teng, Shuqing, Zhang, Mingjuan, Liu, Maosong (2015) 'Spatial Patterns of Distinct Urban Growth Forms in Relation to Roads and Pregrowth Urban Areas: Case of the Nanjing Metropolitan Region in China', J. Urban Plann. Dev., American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:4014015-0
 5. Dai, Yue-Hua, Zhou, Wei-Xing (2017) 'Temporal and spatial correlation patterns of air pollutants in Chinese cities', PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS), pp:0-0
 6. Luo, Jun , Wei, Yehua Dennis (2006) 'Population Distribution and Spatial Structure in Transitional Chinese Cities: A Study of Nanjing', Eurasian Geography and Economics, Informa UK Limited, pp:585-603
 7. Feng, Li, Li, Hui (2012) 'Spatial Pattern Analysis of Urban Sprawl: Case Study of Jiangning, Nanjing, China', J. Urban Plann. Dev., American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:263-269
 8. Huang, Xin, Xia, Jiahao, Xiao, Rui, He, Tao (2017) 'Urban expansion patterns of 291 Chinese cities, 1990–2015', International Journal of Digital Earth, Informa UK Limited, pp:-
 9. Linard, Catherine, Tatem, Andrew J., Gilbert, Marius (2013) 'Modelling spatial patterns of urban growth in Africa', Applied Geography, Elsevier BV, pp:23-32
 10. Anglin, Paul M., Dale-Johnson, David, Gao, Yanmin, Zhu, Guozhong (2014) 'Patterns of growth in Chinese cities: Implications of the land lease', Journal of Urban Economics, Elsevier BV, pp:87-107

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Ashfa, Achmad (August 2015) 'Modeling of urban growth in tsunami-prone city using logistic regression: Analysis of Banda Aceh, Indonesia', Applied Geography, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apgeog.2015.05.001
 2. Ronghui, Tan (January 2015) 'A game-theory based agent-cellular model for use in urban growth simulation: A case study of the rapidly urbanizing Wuhan area of central China', Computers, Environment and Urban Systems, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2014.09.001
 3. Ronghui, Tan (October 2014) 'Urban growth and its determinants across the Wuhan urban agglomeration, central China', Habitat International, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.habitatint.2014.07.005
 4. Zhonghao, Zhang (December 2013) 'Identifying determinants of urban growth from a multi-scale perspective: A case study of the urban agglomeration around Hangzhou Bay, China', Applied Geography, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apgeog.2013.09.013
 5. Ellen, Banzhaf (July 2013) 'Do demographic and land-use changes contrast urban and suburban dynamics? A sophisticated reflection on Santiago de Chile', Habitat International, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.habitatint.2012.11.005
 6. Yong, Liu (January 2015) 'Suburban residential development in the era of market-oriented land reform: The case of Hangzhou, China', Land Use Policy, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.landusepol.2014.08.004
 7. Hossein, Shafizadeh-Moghadam (March 2015) 'Spatiotemporal variability of urban growth factors: A global and local perspective on the megacity of Mumbai', International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, - DOI: 10.1016/j.jag.2014.08.013
 8. Christos, Chalkias (February 2013) 'Geographical heterogeneity of the relationship between childhood obesity and socio-environmental status: Empirical evidence from Athens, Greece', Applied Geography, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apgeog.2012.10.007
 9. Xiaoma, Li (March 2013) 'Forty years of urban expansion in Beijing: What is the relative importance of physical, socioeconomic, and neighborhood factors?', Applied Geography, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apgeog.2012.11.004
 10. Wanhui, Yu (April 2011) 'Analyzing and modeling land use land cover change (LUCC) in the Daqing City, China', Applied Geography, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apgeog.2010.11.019
 11. Osvaldo Daniel, Cardozo (May 2012) 'Application of geographically weighted regression to the direct forecasting of transit ridership at station-level', Applied Geography, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apgeog.2012.01.005
 12. Ye Hua Dennis, Wei (July 2012) 'Restructuring for growth in urban China: Transitional institutions, urban development, and spatial transformation', Habitat International, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.habitatint.2011.12.023
 13. Marcela Suarez-Rubio (June 2012) 'Modeling exurban development near Washington, DC, USA: comparison of a pattern-based model and a spatially-explicit econometric model', Landscape Ecology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10980-012-9760-1
 14. Felix H. F. Liao (September 2012) 'Modeling determinants of urban growth in Dongguan, China: a spatial logistic approach', Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00477-012-0620-y
 15. Yehua Dennis Wei (January 2014) 'Urbanization, urban land expansion and environmental change in China', Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00477-013-0840-9
 16. Yongxue Liu (April 2014) 'Spatiotemporal dynamics of the urban sprawl in a typical urban agglomeration: a case study on Southern Jiangsu, China (1983–2007)', Frontiers of Earth Science, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11707-014-0423-1
 17. Jun Tu (August 2011) 'Spatial Variations in the Relationships between Land Use and Water Quality across an Urbanization Gradient in the Watersheds of Northern Georgia, USA', Environmental Management, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00267-011-9738-9
 18. Shiliang Su (August 2013) 'Spatially Varying Determinants of Farmland Conversion Across Qiantang Watershed, China', Environmental Management, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00267-013-0141-6
 19. Peng Zhou (October 2014) 'Prediction of the spatial distribution of high-rise residential buildings by the use of a geographic field based autologistic regression model', Journal of Housing and the Built Environment, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10901-014-9426-1
 20. Wenliang Li (November 2012) 'Modeling urban land use conversion of Daqing City, China: a comparative analysis of “top-down” and “bottom-up” approaches', Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00477-012-0671-0
 21. Biswajit Mondal (September 2015) 'Modeling spatial variation of explanatory factors of urban expansion of Kolkata: a geographically weighted regression approach', Modeling Earth Systems and Environment, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s40808-015-0026-1
 22. Yihe Lü (November 2014) 'Managing landscape heterogeneity in different socio-ecological contexts: contrasting cases from central Loess Plateau of China and southern Finland', Landscape Ecology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10980-014-0129-5
 23. Wenze Yue (August 2012) 'Economic development, urban expansion, and sustainable development in Shanghai', Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00477-012-0623-8
 24. Kang Hou (November 2015) 'An analysis of the impact on land use and ecological vulnerability of the policy of returning farmland to forest in Yan’an, China', Environmental Science and Pollution Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11356-015-5679-9
 25. Qingke Wen (March 2016) 'Extraction of basic trends of urban expansion in China over past 40 years from satellite images', Chin. Geogr. Sci., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11769-016-0796-z

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×