سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 55 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:تجزیه و تحلیل معکوس ساده SVM-KNN بر اساس روند بازار سهام شاخص برای معیار هند
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):40 (2)
سال انتشار:February 2002
شماره صفحات: 181198181-198
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s0921-8009(01)00252-x ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Ecological Economics »
 4. An economic-ecological model of urban growth and urban externalities: empirical evidence from Italy

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

An Economic-ecological Model Of Urban Growth And Urban Externalities: Empirical Evidence From Italy


مقاله: تجزیه و تحلیل معکوس ساده SVM-KNN بر اساس روند بازار سهام شاخص برای معیار هند

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The importance of urban size for urban sustainability is well known; it plays an important role in the possibility of shaping the quality of urban living conditions. For this reason, it is important to study urban dynamics in connection with the issue of environmental quality. Moreover, awareness of the existence of cyclical patterns in urban dynamics, which we stress in this paper, can be useful for the formulation of environmental policies enabling a steady state equilibrium to be reached in terms of sustainability by flattening out the cyclical waves. A number of more quantitative models for the interpretation of urban growth has been provided; these models are related to the well-known ecological prey-predator model of Lotka–Volterra, and provide a good interpretative framework of the territorial phenomena, characterised by strong feed-back mechanisms. Recently, a pure economic model, linking the per-capita income and the urban rents has been suggested as a possible interpretative model of urban growth which is characterised by two main advantages: (a) its capacity to overcome some of the limits of the previous prey-predator models, like the necessity to apply the concept of an urban carrying capacity; (b) its pure economic feature. The present paper presents the model and the logic behind it and provides an empirical analysis of the model based on the Italian case. An econometric model is presented on the relationship between urban population growth and urban rent, based on a database of 95 Italian cities in time series from 1963 to 1996; the feedback mechanisms between the two variables emerge. This work represents the first attempt to provide an estimate of the prey-predator model based on real data.


اهمیت اندازه شهری برای پایداری شهری خوبی شناخته شده است. آن نقش مهمی در امکان شکل دادن به کیفیت شرایط زندگی شهری ایفا می کند. به همین دلیل، به مطالعه پویایی شهری در ارتباط با موضوع کیفیت محیط زیست مهم است. علاوه بر این، آگاهی از وجود الگوهای دوره ای در پویایی شهری، که ما در این مقاله استرس، می تواند برای تدوین سیاست های زیست محیطی را قادر می سازد تعادل حالت پایدار مفید برای از لحاظ پایداری به وسیله مسطح کردن از امواج دوره ای رسیده است. تعدادی از مدل های کمی بیشتر برای تفسیر رشد شهری ارائه شده است. این مدل به خوبی شناخته شده زیست محیطی مدل طعمه درنده از Lotka-ولترا مرتبط، و ارائه یک چارچوب تفسیری خوبی از پدیده های ارضی، مشخص شده توسط مکانیزم خوراک پشت قوی. (الف) ظرفیت خود را برای غلبه بر برخی از محدودیت های قبلی: به تازگی، یک مدل اقتصادی خالص، ارتباط درآمد سرانه و اجاره شهری شده است به عنوان یک مدل تفسیری ممکن است از رشد شهری است که توسط دو مزیت های اصلی مشخص پیشنهاد مدل طعمه درنده، مانند ضرورت به درخواست مفهوم ظرفیت حمل شهری؛ (ب) ویژگی های اقتصادی خالص آن است. در مقاله حاضر ارائه مدل و منطق پشت آن و تجزیه و تحلیل تجربی از مدل بر اساس مورد ایتالیا را فراهم می کند. مدل اقتصاد است بر رابطه بین رشد جمعیت شهری و اجاره شهری ارائه شده است، بر اساس یک پایگاه داده از 95 شهرستانها ایتالیایی در سری زمانی 1963-1996. مکانیسم بازخورد بین دو متغیر، پدیدار شود. این کار نشان دهنده اولین تلاش برای ارائه یک برآورد از مدل طعمه درنده بر اساس داده های واقعی است.


كلمات كليدي:

Urban externalities, Urban growth, Urban sustainibility
خارجی شهری, رشد شهری, sustainibility شهری


موضوعات:

Economics and Econometrics, Environmental Science(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Ahmed, Sohel, Bramley, Glen, Rath, Amiya Kumar (2015) 'How will Dhaka grow spatially in future?-Modelling its urban growth with a near-future planning scenario perspective', International Journal of Sustainable Built Environment, Elsevier BV, pp:0-0
 2. Nayak, Rudra Kalyan, Mishra, Debahuti, Rath, Amiya Kumar (2015) 'A Naïve SVM-KNN based stock market trend reversal analysis for Indian benchmark indices', Applied Soft Computing, Elsevier BV, pp:0-0
 3. Paramati, Sudharshan Reddy, Gupta, Rakesh (2015) 'An Empirical Analysis of Stock Market Performance and Economic Growth: Evidence from India', SSRN Electronic Journal, Social Science Electronic Publishing, pp:0-0
 4. , (2016) 'Stock Market Development and Economic Growth in India: An Empirical Analysis', IJFBS, Society for the Study of Business and Finance- SSBFNET, pp:30-0
 5. , (2012) 'STOCK MARKET DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH AN EMPIRICAL ANALYSIS', American Journal of Economics and Business Administration, Science Publications, pp:135-143
 6. , (2015) 'An Analysis of Economic Measurement Indicators on Indian Stock Market', Independent Journal of Management & Production, Independent Journal of Management and Production, pp:0-0
 7. Tripathi, Sabyasachi , Mahey, Kavita (2016) 'Urbanization and economic growth in Punjab (India): an empirical analysis', Urban Research & Practice, Informa UK Limited, pp:1-24
 8. Pan, Lei, Mishra, Vinod (2017) 'Stock market development and economic growth: Empirical evidence from China', Economic Modelling, Elsevier BV, pp:0-0
 9. Ilyukhin, Evgeny (2015) 'Stock Market Development and Economic Growth: Empirical Evidence from Kazakhstan', SSRN Electronic Journal, Social Science Electronic Publishing, pp:0-0
 10. , (2016) 'Stock market capitalisation and economic growth: empirical evidence from Africa', International Journal of Financial Markets and Derivatives, Inderscience Publishers, pp:76-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×