سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 48 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بررسی بیش از حد نسبت به اشتراک گذاری درآمد در پروژه های PPP با استفاده از مدل اصلی عامل
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:15 July 2015
شماره صفحات: 353370353-370
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.geomorph.2015.04.007 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Geomorphology »
 4. Numerical modeling of tectonically driven river dynamics and deposition in an upland incised valley

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Numerical Modeling Of Tectonically Driven River Dynamics And Deposition In An Upland Incised Valley


مقاله: بررسی بیش از حد نسبت به اشتراک گذاری درآمد در پروژه های PPP با استفاده از مدل اصلی عامل

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Within upstream reaches of incised valleys, fluvial sedimentation occurs where it is controlled by interaction between climate and tectonics. This study focuses on a Plio–Pleistocene fluvial paleovalley, which drained the northeastern margin of Siena basin (northern Apennines, Italy). Valley filling resulted from the interaction between river drainage and active normal faults striking perpendicular and parallel to the main valley. Through numerical modeling, this study aims to refine temporal and spatial mesoscale deposit variations, which highlight the upset of fluvial architectures derived from the interplay between the river system and uplift. Geomorphological and hydrodynamic parameter calibration was performed integrating field studies with paleohydraulic and paleomagnetic data. The numerical model simulates the evolution of valley formation with the development of (i) a pre-tectonic steady state system, followed by (ii) a syntectonic aggradation and avulsion phase, and (iii) a post-tectonic relaxation phase. The syntectonic phase shows fine sediment back-filling upstream of the uplifted area and coarse sediment down-filling downstream of the upwarping. The recorded aggradations are asynchronous with upstream deposition preceding downstream deposition.


در بالادست دره می رسد حکاکی، رسوب رودخانه ای رخ می دهد که در آن توسط تعامل بین آب و هوا و تکتونیک کنترل می شود. این مطالعه بر روی رودخانه ای paleovalley Plio-پلیستوسن، که خشک حاشیه شمال شرقی حوضه سیهنا (شمال Apennines، ایتالیا) متمرکز است. پر کردن دره حاصل از تعامل بین زهکشی رودخانه و گسل نرمال فعال قابل توجه عمود بر و به موازات دره اصلی. از طریق مدل سازی عددی، این مطالعه با هدف اصلاح تغییرات سپرده mesoscale زمانی و مکانی، که برجسته ناراحت معماری رودخانه ای به دست آمده از اثر متقابل بین سیستم رودخانه و بالا بردن. ژئومورفولوژی و هیدرودینامیک کالیبراسیون پارامتر ادغام مطالعات میدانی با داده paleohydraulic و paleomagnetic انجام شد. مدل عددی شبیه سازی تکامل شکل گیری دره با توسعه (من) یک سیستم حالت پایدار قبل از زمین ساختی، و پس از (ب) aggradation syntectonic و فاز کندن، و (ج) مرحله آرامش بعد از زمین ساختی. مرحله syntectonic نشان می دهد رسوب خوب پشت پر کردن بالادست منطقه برخاستة و رسوبات درشت دانه پایین پر کردن پایین دست upwarping. aggradations ثبت ناهمزمان با رسوب بالادست قبل رسوب پایین دست می باشد.


كلمات كليدي:

Numerical modeling , Syndepositional tectonics , Tuscany, Alluvial-valley fill, Numerical modeling, Syndepositional tectonics, Tuscany
مدلسازی عددی , تکتونیک Syndepositional , توسکانی , آبرفتی دره پر, مدلسازی عددی, تکتونیک Syndepositional, توسکانی


موضوعات:

Earth-Surface Processes[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Wang, Yinglin, Liu, Jicai (2015) 'Evaluation of the excess revenue sharing ratio in PPP projects using principal–agent models', International Journal of Project Management, Elsevier BV, pp:1317-1324
 2. Bianchi, Valeria, Ghinassi, Massimiliano, Aldinucci, Mauro, Boaga, Jacopo, Brogi, Andrea, Deiana, Rita (2014) 'Tectonically driven deposition and landscape evolution within upland incised valleys: Ambra Valley fill, Pliocene-Pleistocene, Tuscany, Italy', Sedimentology, Wiley-Blackwell, pp:897-927
 3. , (1999) 'A model of relief forming by tectonic uplift and valley incision in orogenesis', Basin Research, Wiley-Blackwell, pp:43-57
 4. Wang, Yinglin, Cui, Peng, Liu, Jicai (2018) 'Analysis of the risk-sharing ratio in PPP projects based on government minimum revenue guarantees', International Journal of Project Management, Elsevier BV, pp:-
 5. , (1999) 'The phytosociology of the incised river valleys and dry upland savanna of southern KwaZulu-Natal', South African Journal of Botany, Elsevier BV, pp:321-330
 6. Kaka, Ammar, Alsharif, Faisal (2009) 'Financial Modelling of PPP Projects', Policy, Finance & Management for Public-Private Partnerships, Wiley-Blackwell, pp:212-228
 7. , (2016) 'Dynamic Principal-Agent Models', SSRN Electronic Journal, Social Science Electronic Publishing, pp:0-0
 8. BARCLAY, JAMES E., Geological Surve, (1993) 'Facies Models for Incised Valleys and Valley-fills', Bulletin, CrossRef Test Account, pp:0-0
 9. Kowe, R., Skidmore, R.E., Whitton, B.A., Pinder, A.C. (1998) 'Modelling phytoplankton dynamics in the River Swale, an upland river in NE England', Science of The Total Environment, Elsevier BV, pp:535-546
 10. Maddy, D. (1997) 'Uplift‐driven valley incision and river terrace formation in southern England', J. Quaternary Sci., Wiley-Blackwell, pp:539-545

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×