سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 36 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:طولانی پراکنده عنصر-1 پروتئین بیان مشخصه بسیاری از سرطانهای انسانی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):184 (5)
سال انتشار:May 2014
شماره صفحات: 128012861280-1286
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ajpath.2014.01.007 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. The American Journal Of Pathology »
 4. Long Interspersed Element-1 Protein Expression Is a Hallmark of Many Human Cancers

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Long Interspersed Element-1 Protein Expression Is A Hallmark Of Many Human Cancers


مقاله: طولانی پراکنده عنصر-1 پروتئین بیان مشخصه بسیاری از سرطانهای انسانی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Perchloroethylene (PERC) is used widely as an industrial dry cleaning solvent and metal degreaser. PERC is an animal carcinogen that produces increased incidence of renal adenomas, adenocarcinomas, mononuclear cell leukemia, and hepatocellular tumors. Oxidative DNA damage and lipid peroxidation were assessed in 38 women with (dry cleaners) or without (launderers) occupational exposure to PERC. PERC exposure was assessed by collecting breathing zone samples on two consecutive days of a typical work week. PERC levels were measured in blood drawn on the morning of the second day of breathing zone sample collection in dry cleaners and before a typical workday in launderers. Blood PERC levels were two orders of magnitude higher in dry cleaners compared to launderers. A significant correlation was noted between time weighted average (TWA) PERC and blood PERC in dry cleaners (r=0.7355, P<0.002). 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG), ng/mg deoxyguanosine (dG) in leukocyte nuclear DNA was used as an index of steady-state oxidative DNA damage. Urinary 8-OHdG, μg/g creatinine was used as an index of oxidative DNA damage repair. Urinary 8-epi-prostaglandin F2α (8-epi-PGF), ng/g creatinine was used as an index of lipid peroxidation. The mean±S.D. leukocyte 8-OHdG in launderers was 16.0±7.3 and was significantly greater than the 8.1±3.6 value for dry cleaners. Urinary 8-OHdG and 8-epi-PGF were not significantly different between dry cleaners and launderers. Unadjusted Pearson correlation analysis of log transformed PERC exposure indices and biomarkers of oxidative stress indicated a significant association in launderers between blood PERC and day 1 urinary 8-OHdG (r=0.4661, P<0.044). No significant associations between exposure indices and biomarkers were evident in linear models adjusted for age, body mass index, race, smoking (urinary cotinine, mg/g creatinine) and blood levels of the antioxidants Vitamin E and β-carotene. The mean±S.D. leukocyte 8-OHdG value in control white women was 17.8±7.4 and was significantly greater than the 11.8±5.9 in control black women. No significant differences by race were evident for the other biomarkers. Smoking status was not significantly associated with any of the oxidative damage indices. Results indicate a reduction in oxidative DNA damage in PERC exposed dry cleaners relative to launderers, but PERC could not clearly be defined as the source of the effect.


Perchloroethylene (PERC) به طور گسترده ای به عنوان یک خشک صنعتی تمیز کردن degreaser حلال و فلز استفاده می شود. PERC سرطان زا حیوانی که تولید افزایش بروز آدنوم کلیه، آدنوکارسینوم ها، لوسمی سلولهای تک هسته، و تومورهای سلول کبدی است. آسیب اکسیداتیو DNA و پراکسیداسیون لیپیدی در 38 نفر با (پاک کننده خشک) و یا بدون (launderers) تماس شغلی با PERC مورد بررسی قرار گرفتند. قرار گرفتن در معرض PERC با جمع آوری نمونه منطقه تنفسی در دو روز متوالی از یک هفته کار معمولی مورد بررسی قرار گرفت. سطح PERC در خون کشیده شده در صبح روز دوم جمع آوری نمونه منطقه تنفسی در پاک کننده های خشک و قبل از یک روز کاری معمولی در launderers اندازه گیری شد. سطح PERC خون دو مرتبه در پاک کننده های خشک نسبت به launderers بالاتر بود. ارتباط معنی داری بین زمان به طور متوسط ​​وزن (TWA) PERC و خون PERC در پاک کننده های خشک (R = 0.7355، P <0.002) مشاهده شد. 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG ادرار)، از ng / deoxyguanosine میلی گرم (DG) در DNA هسته ای لکوسیت به عنوان شاخص حالت پایدار آسیب اکسیداتیو DNA مورد استفاده قرار گرفت. 8-OHdG ادرار، میکروگرم / گرم کراتینین به عنوان شاخص اکسیداتیو DNA آسیب تعمیر استفاده شده است. ادرار 8-EPI-پروستاگلندین F2a و (8-EPI-PGF)، از ng / گرم کراتینین به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید استفاده شد. میانگین ± SD لکوسیت 8-OHdG ادرار در launderers 7.3 ± 16.0 بود و به طور قابل توجهی بیشتر از مقدار 3.6 ± 8.1 برای خشک پاک کننده بود. 8-OHdG ادرار و 8-EPI-PGF بود بین پاک کننده خشک و launderers تفاوت معنیداری نداشت. تعدیل نشده تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون از ورود به سیستم شاخص قرار گرفتن در معرض PERC و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو تبدیل نشان داد ارتباط معنی داری در بین launderers PERC خون و روز 1 8-OHdG ادرار (r = 0.4661، P <0.044). بدون ارتباط معنی داری بین شاخص های قرار گرفتن در معرض و نشانگرهای زیستی در مدل های خطی تنظیم شده برای سن، شاخص توده بدن، نژاد، سیگار کشیدن (کوتینین ادرار، میلی گرم / گرم کراتینین) و سطح خونی آنتی اکسیدان ویتامین E و β کاروتن مشهود بود. میانگین ± SD لکوسیت 8-OHdG ادرار در زنان سفید ارزش کنترل 7.4 ± 17.8 بود و به طور قابل توجهی بیشتر از زنان سیاه پوست کنترل 5.9 ± 11.8 بود. تفاوت معنی داری با نژاد برای نشانگرهای زیستی دیگر مشهود بود. وضعیت سیگار کشیدن شد به طور قابل توجهی با هر یک از شاخص های آسیب اکسیداتیو همراه نیست. نتایج نشان می دهد کاهش آسیب اکسیداتیو DNA در PERC در معرض خشک پاک کننده نسبت به launderers، اما نمی تواند به وضوح PERC به عنوان منبع اثر تعریف شده است.


موضوعات:

Pathology and Forensic Medicine[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Greenbaum, Dov S. (2004) 'LINE (Long Interspersed Nuclear Element)', Dictionary of Bioinformatics and Computational Biology, Wiley-Blackwell, pp:0-0
 2. Greenbaum, Dov (2004) 'LINE (Long Interspersed Nuclear Element)', Dictionary of Bioinformatics and Computational Biology, Wiley-Blackwell, pp:0-0
 3. (2015) 'LINES ( l ong in terspersed e lement s , LINE elements; long period interspersion; long interspersed nucleotide element, long interspersed repeat elements)', The Dictionary of Genomics, Transcriptomics and Proteomics, Wiley-Blackwell, pp:1-1
 4. Briggs, Erica M., Ha, Susan, Mita, Paolo, Brittingham, Gregory, Sciamanna, Ilaria, Spadafora, Corrado, Logan, Susan K. (2018) 'Long interspersed nuclear element-1 expression and retrotransposition in prostate cancer cells', Mobile DNA, Springer Nature, pp:-
 5. Li, Hong , He, Ying , Ding, Guohui , Wang, Chuan , Xie, Lu , , (2009) 'dbDEPC: a database of Differentially Expressed Proteins in human Cancers', Nucleic Acids Research, Oxford University Press (OUP), pp:0-0
 6. , (2003) 'High concentrations of long interspersed nuclear element sequence distinguish monoallelically expressed genes', Proceedings of the National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences, pp:9940-9945
 7. (2008) 'Long Interspersed Nucleotide Element', Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Informatics, Springer Netherlands, pp:1120-1120
 8. Ramos, K.S., Bojang, P. (2015) 'Long Interspersed Nuclear Element (LINE-1/L1)☆', Reference Module in Biomedical Sciences, Elsevier BV, pp:0-0
 9. Bruce, Benjamin , Khanna, Gaurav , Ren, Ling , Landberg, Goran , Jirström, Karin , Powell, Charles , Borczuk, Alain , Keller, Evan T. , Wojno, Kirk J. , Meltzer, Paul , Baird, Kristin , Mcclatchey, Andrea , Bretscher, Anthony , Hewitt, Stephen M. , Khanna, Chand (2007) 'Expression of the cytoskeleton linker protein ezrin in human cancers', Clin Exp Metastasis, Springer Science + Business Media, pp:69-78
 10. , (2011) 'Short Interspersed Element (SINE) Depletion and Long Interspersed Element (LINE) Abundance Are Not Features Universally Required for Imprinting', PLoS ONE, Public Library of Science (PLoS), pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×