سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 62 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:نسبت غدد لنفاوی موجود پیش بینی عود و بقا بعد از برداشتن R0 برای سلول غیر کوچک سرطان ریه
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):96 (4)
سال انتشار:October 2013
شماره صفحات: 116311701163-1170
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.athoracsur.2013.04.031 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. The Annals Of Thoracic Surgery »
 4. Lymph Node Ratio Predicts Recurrence and Survival After R0 Resection for Non-Small Cell Lung Cancer

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Lymph Node Ratio Predicts Recurrence And Survival After R0 Resection For Non-Small Cell Lung Cancer


مقاله: نسبت غدد لنفاوی موجود پیش بینی عود و بقا بعد از برداشتن R0 برای سلول غیر کوچک سرطان ریه

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Perchloroethylene (PERC) is used widely as an industrial dry cleaning solvent and metal degreaser. PERC is an animal carcinogen that produces increased incidence of renal adenomas, adenocarcinomas, mononuclear cell leukemia, and hepatocellular tumors. Oxidative DNA damage and lipid peroxidation were assessed in 38 women with (dry cleaners) or without (launderers) occupational exposure to PERC. PERC exposure was assessed by collecting breathing zone samples on two consecutive days of a typical work week. PERC levels were measured in blood drawn on the morning of the second day of breathing zone sample collection in dry cleaners and before a typical workday in launderers. Blood PERC levels were two orders of magnitude higher in dry cleaners compared to launderers. A significant correlation was noted between time weighted average (TWA) PERC and blood PERC in dry cleaners (r=0.7355, P<0.002). 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG), ng/mg deoxyguanosine (dG) in leukocyte nuclear DNA was used as an index of steady-state oxidative DNA damage. Urinary 8-OHdG, μg/g creatinine was used as an index of oxidative DNA damage repair. Urinary 8-epi-prostaglandin F2α (8-epi-PGF), ng/g creatinine was used as an index of lipid peroxidation. The mean±S.D. leukocyte 8-OHdG in launderers was 16.0±7.3 and was significantly greater than the 8.1±3.6 value for dry cleaners. Urinary 8-OHdG and 8-epi-PGF were not significantly different between dry cleaners and launderers. Unadjusted Pearson correlation analysis of log transformed PERC exposure indices and biomarkers of oxidative stress indicated a significant association in launderers between blood PERC and day 1 urinary 8-OHdG (r=0.4661, P<0.044). No significant associations between exposure indices and biomarkers were evident in linear models adjusted for age, body mass index, race, smoking (urinary cotinine, mg/g creatinine) and blood levels of the antioxidants Vitamin E and β-carotene. The mean±S.D. leukocyte 8-OHdG value in control white women was 17.8±7.4 and was significantly greater than the 11.8±5.9 in control black women. No significant differences by race were evident for the other biomarkers. Smoking status was not significantly associated with any of the oxidative damage indices. Results indicate a reduction in oxidative DNA damage in PERC exposed dry cleaners relative to launderers, but PERC could not clearly be defined as the source of the effect.


Perchloroethylene (PERC) به طور گسترده ای به عنوان یک خشک صنعتی تمیز کردن degreaser حلال و فلز استفاده می شود. PERC سرطان زا حیوانی که تولید افزایش بروز آدنوم کلیه، آدنوکارسینوم ها، لوسمی سلولهای تک هسته، و تومورهای سلول کبدی است. آسیب اکسیداتیو DNA و پراکسیداسیون لیپیدی در 38 نفر با (پاک کننده خشک) و یا بدون (launderers) تماس شغلی با PERC مورد بررسی قرار گرفتند. قرار گرفتن در معرض PERC با جمع آوری نمونه منطقه تنفسی در دو روز متوالی از یک هفته کار معمولی مورد بررسی قرار گرفت. سطح PERC در خون کشیده شده در صبح روز دوم جمع آوری نمونه منطقه تنفسی در پاک کننده های خشک و قبل از یک روز کاری معمولی در launderers اندازه گیری شد. سطح PERC خون دو مرتبه در پاک کننده های خشک نسبت به launderers بالاتر بود. ارتباط معنی داری بین زمان به طور متوسط ​​وزن (TWA) PERC و خون PERC در پاک کننده های خشک (R = 0.7355، P <0.002) مشاهده شد. 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG ادرار)، از ng / deoxyguanosine میلی گرم (DG) در DNA هسته ای لکوسیت به عنوان شاخص حالت پایدار آسیب اکسیداتیو DNA مورد استفاده قرار گرفت. 8-OHdG ادرار، میکروگرم / گرم کراتینین به عنوان شاخص اکسیداتیو DNA آسیب تعمیر استفاده شده است. ادرار 8-EPI-پروستاگلندین F2a و (8-EPI-PGF)، از ng / گرم کراتینین به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید استفاده شد. میانگین ± SD لکوسیت 8-OHdG ادرار در launderers 7.3 ± 16.0 بود و به طور قابل توجهی بیشتر از مقدار 3.6 ± 8.1 برای خشک پاک کننده بود. 8-OHdG ادرار و 8-EPI-PGF بود بین پاک کننده خشک و launderers تفاوت معنیداری نداشت. تعدیل نشده تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون از ورود به سیستم شاخص قرار گرفتن در معرض PERC و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو تبدیل نشان داد ارتباط معنی داری در بین launderers PERC خون و روز 1 8-OHdG ادرار (r = 0.4661، P <0.044). بدون ارتباط معنی داری بین شاخص های قرار گرفتن در معرض و نشانگرهای زیستی در مدل های خطی تنظیم شده برای سن، شاخص توده بدن، نژاد، سیگار کشیدن (کوتینین ادرار، میلی گرم / گرم کراتینین) و سطح خونی آنتی اکسیدان ویتامین E و β کاروتن مشهود بود. میانگین ± SD لکوسیت 8-OHdG ادرار در زنان سفید ارزش کنترل 7.4 ± 17.8 بود و به طور قابل توجهی بیشتر از زنان سیاه پوست کنترل 5.9 ± 11.8 بود. تفاوت معنی داری با نژاد برای نشانگرهای زیستی دیگر مشهود بود. وضعیت سیگار کشیدن شد به طور قابل توجهی با هر یک از شاخص های آسیب اکسیداتیو همراه نیست. نتایج نشان می دهد کاهش آسیب اکسیداتیو DNA در PERC در معرض خشک پاک کننده نسبت به launderers، اما نمی تواند به وضوح PERC به عنوان منبع اثر تعریف شده است.


موضوعات:

Cardiology and Cardiovascular Medicine, Pulmonary and Respiratory Medicine, Surgery[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Osarogiagbon, Raymond U., Yu, Xinhua (2013) 'Nonexamination of Lymph Nodes and Survival After Resection of Non-Small Cell Lung Cancer', The Annals of Thoracic Surgery, Elsevier BV, pp:1178-1189
 2. Smeltzer, Matthew P., Faris, Nicholas, Yu, Xinhua, Ramirez, Robert A., Ramirez, Laura E.M., Wang, Christopher G., Adair, Courtney, Berry, Allen, Osarogiagbon, Raymond U. (2016) 'Missed Intrapulmonary Lymph Node Metastasis and Survival After Resection of Non-Small Cell Lung Cancer', The Annals of Thoracic Surgery, Elsevier BV, pp:448-453
 3. Van Schil, Paul (2013) 'Faculty of 1000 evaluation for Nonexamination of lymph nodes and survival after resection of non-small cell lung cancer.', F1000 - Post-publication peer review of the biomedical literature, Faculty of 1000, Ltd., pp:0-0
 4. (2015) 'Lymph node ratio is a prognostic factor for non-small cell lung cancer', Oncotarget, Impact Journals, LLC, pp:0-0
 5. Qiu, Chen, Dong, Wei, Su, Benhua, Liu, Qi, Du, Jiajun (2013) 'The Prognostic Value of Ratio-Based Lymph Node Staging in Resected Non–Small-Cell Lung Cancer', Journal of Thoracic Oncology, Elsevier BV, pp:429-435
 6. Bria, Emilio, Milella, Michele, Sperduti, Isabella, Alessandrini, Gabriele, Visca, Paolo, Corzani, Felicita, Giannarelli, Diana, Cerasoli, Virna, Cuppone, Federica, Cecere, Fabiana Letizia, Marchetti, Antonio, Sacco, Rocco, Mucilli, Felice, Malatesta, Sara, Guetti, Luigi, Vitale, Luca, Ceribelli, Anna, Rinaldi, Massimo, Terzoli, Edmondo, Cognetti, Francesco, Facciolo, Francesco (2009) 'A novel clinical prognostic score incorporating the number of resected lymph-nodes to predict recurrence and survival in non-small-cell lung cancer', Lung Cancer, Elsevier BV, pp:365-371
 7. , (2008) 'M1547 The Lymph Node-Ratio Is the Strongest Factor Predicting Survival After Resection of Pancreatic Cancer', Gastroenterology, Elsevier BV, pp:0-870
 8. Lo, Wu-Chia, Wu, Chen-Tu, Wang, Cheng-Ping, Yang, Tsung-Lin, Lou, Pei-Jen, Ko, Jeng-Yuh, Chang, Yih-Leong (2017) 'Lymph Node Ratio Predicts Recurrence and Survival for Patients with Resectable Stage 4 Hypopharyngeal Cancer', Annals of Surgical Oncology, Springer Nature, pp:1707-1713
 9. Wang, Chang-li , Li, Yue , Yue, Dong-sheng , Zhang, Lian-min , Zhang, Zhen-fa , Sun, Bing-sheng (2011) 'Value of the Metastatic Lymph Node Ratio for Predicting the Prognosis of Non-Small-Cell Lung Cancer Patients', World J Surg, Springer Science + Business Media, pp:455-462
 10. Osarogiagbon, Raymond U., Allen, Jeffrey W., Farooq, Aamer, Berry, Allen, O'Brien, Thomas (2011) 'Pathologic Lymph Node Staging Practice and Stage-Predicted Survival After Resection of Lung Cancer', The Annals of Thoracic Surgery, Elsevier BV, pp:1486-1492

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×