سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 380 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:تشخیص آنالیتها چندگانه (CN- و F-) بر اساس Chemosensor-پیرازین مشتق ساده در محلول آبی: روش تجربی و نظری
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):207 (0)
سال انتشار:February 2015
شماره صفحات: 123132123-132
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.snb.2014.10.081 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Sensors And Actuators B: Chemical »
 4. Detection of multiple analytes (CN− and F−) based on a simple pyrazine-derived chemosensor in aqueous solution: Experimental and theoretical approaches

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Detection Of Multiple Analytes (CN− And F−) Based On A Simple Pyrazine-derived Chemosensor In Aqueous Solution: Experimental And Theoretical Approaches


مقاله: تشخیص آنالیتها چندگانه (CN- و F-) بر اساس chemosensor-پیرازین مشتق ساده در محلول آبی: روش تجربی و نظری

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


A new colorimetric receptor 1 for the detection of CN− and F− has been simply developed. Receptor 1 showed selectively colorimetric responses to CN− in a near-perfect aqueous solution and F− in 10% aqueous solution, respectively. An obvious color change of 1 from yellow to colorless was observed for CN− through a nucleophilic addition mechanism, while F− was detected through deprotonating mechanism with a distinct color change from yellow to orange. The binding modes of receptor 1 with two analytes (CN−and F−) were proposed to be 1:1, based on Job plot, 1H NMR titration, and ESI-mass spectrometry analysis. Moreover, the sensing mechanisms for F− and CN− were theoretically supported by DFT and TD-DFT calculation.


گیرنده رنگ جدید 1 برای تشخیص CN- و F- شده است به سادگی توسعه یافته است. گیرنده 1 پاسخ انتخابی رنگ به CN- در یک محلول آبی نزدیک به کامل و F- در محلول آبی 10٪ به دست آمد. تغییر رنگ روشن، از مجموع 1 از زرد به بی رنگ برای CN- از طریق یک مکانیزم علاوه بر nucleophilic مشاهده شد، در حالی که F- از طریق deprotonating ساز و با تغییر رنگ متمایز از زرد تا نارنجی تشخیص داده شد. حالت های اتصال گیرنده 1 با دو آنالیتها (CN-و F-) پیشنهاد شد 1: 1، بر اساس نمودار شغلی، 1H NMR تیتراسیون، و تجزیه و تحلیل طیف سنجی ESI با جرم. علاوه بر این، مکانیسم سنجش برای F- و CN- به لحاظ نظری توسط DFT و محاسبه TD-DFT حمایت می شد.


كلمات كليدي:

Colorimetric , DFT calculations, Multiple analytes , Colorimetric, Cyanide, DFT calculations, Fluoride, Multiple analytes
رنگ , محاسبات DFT , آنالیت های متعدد , رنگ, سیانید, محاسبات DFT , فلوراید, آنالیتها چندگانه


موضوعات:

Instrumentation, Electrical and Electronic Engineering, Materials Chemistry, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Surfaces, Coatings and Films, Condensed Matter Physics, Metals and Alloys[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2016) 'Experimental and Theoretical Studies of a Colorimetric Cu2+ Chemosensor in Aqueous Solution', Sensor Letters, American Scientific Publishers, pp:178-185
 2. Choi, Ye Won, You, Ga Rim, Lee, Jae Jun, Kim, Cheal (2016) 'Turn-on fluorescent chemosensor for selective detection of Zn2+ in an aqueous solution: Experimental and theoretical studies', Inorganic Chemistry Communications, Elsevier BV, pp:35-38
 3. Lee, Jae Jun , Lee, Sun Young , Bok, Kwon Hee , Kim, Cheal (2015) 'A new Dual-Channel Chemosensor Based on Chemodosimeter Approach for Detecting Cyanide in Aqueous Solution: a Combination of Experimental and Theoretical Studies', J Fluoresc, Springer Science + Business Media, pp:1449-1459
 4. Li, Yong-Fei, Li, Chun-Yan, Xu, Fen, Zhou, Yu, Xiao, Qi-Chang (2011) 'A fluorescent chemosensor for cysteine based on naphthalimide derivative in aqueous solution', Sensors and Actuators B: Chemical, Elsevier BV, pp:253-257
 5. LI, Chun-Yan, ZHOU, Yu, LI, Yong-Fei, ZOU, Chun-Xiang, KONG, Xue-Fei (2013) 'A Fluorescent Chemosensor for Hg2+ Based on a Rhodamine Derivative in an Aqueous Solution', Analytical Sciences, Japan Society for Analytical Chemistry, pp:899-903
 6. Wang, Yu , Wu, Hai-qiang , Sun, Jian-hua , Liu, Xiao-ya , Luo, Jing , Chen, Ming-qing (2012) 'A Novel Chemosensor Based on Rhodamine Derivative for Colorimetric and Fluorometric Detection of Cu2+ in Aqueous Solution', J Fluoresc, Springer Science + Business Media, pp:799-805
 7. Ryu, Ka Young, Jo, Tae Guen, Park, Dae Yul, Kim, Cheal (2017) 'Experimental and Theoretical Studies for the Recognition of Multiple Anions (Cyanide and Sulfide) Based on a Thiazole-Derived Chemosensor', Sensor Letters, American Scientific Publishers, pp:111-125
 8. Gao, Yan, Wang, Wei, Lei, Ya-Nan (2016) 'A Colorimetric Chemosensor Based on Fluorescein for the Detection of Zn2+ in Aqueous Solution', HETEROCYCLES, Japan Institute of Heterocyclic Chemistry, pp:1204-0
 9. , (2016) 'A highly selective colorimetric chemosensor for cyanide and sulfide in aqueous solution: experimental and theoretical studies', New J. Chem., Royal Society of Chemistry (RSC), pp:0-0
 10. T. Tigineh, G., K.Liu, L. (2017) 'A simple and facile colorimetric chemosensor for selective detection of Cu2+ ion in aqueous solution', Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, African Journals Online (AJOL), pp:31-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×