سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 132 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:استخراج و اعتبار اهداف سفر و حالت های سفر برای چند روز بررسی سفر مبتنی بر GPS: نرم افزار در مقیاس بزرگ در هلند
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):17 (3)
سال انتشار:June 2009
شماره صفحات: 285297285-297
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.trc.2008.11.004 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Transportation Research Part C: Emerging Technologies »
 4. Deriving and validating trip purposes and travel modes for multi-day GPS-based travel surveys: A large-scale application in the Netherlands

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.237.76.91

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Deriving And Validating Trip Purposes And Travel Modes For Multi-day GPS-based Travel Surveys: A Large-scale Application In The Netherlands


مقاله: استخراج و اعتبار اهداف سفر و حالت های سفر برای چند روز بررسی سفر مبتنی بر GPS: نرم افزار در مقیاس بزرگ در هلند

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


In the past few decades, travel patterns have become more complex and policy makers demand more detailed information. As a result, conventional data collection methods seem no longer adequate to satisfy all data needs. Travel researchers around the world are currently experimenting with different Global Positioning System (GPS)-based data collection methods. An overview of the literature shows the potential of these methods, especially when algorithms that include spatial data are used to derive trip characteristics from the GPS logs. This article presents an innovative method that combines GPS logs, Geographic Information System (GIS) technology and an interactive web-based validation application. In particular, this approach concentrates on the issue of deriving and validating trip purposes and travel modes, as well as allowing for reliable multi-day data collection. In 2007, this method was used in practice in a large-scale study conducted in the Netherlands. In total, 1104 respondents successfully participated in the one-week survey. The project demonstrated that GPS-based methods now provide reliable multi-day data. In comparison with data from the Dutch Travel Survey, travel mode and trip purpose shares were almost equal while more trips per tour were recorded, which indicates the ability of collecting trips that are missed by paper diary methods.


در چند دهه گذشته، الگوهای سفر پیچیده تر تبدیل شده اند و سیاست گذاران خواستار اطلاعات بیشتر. در نتیجه، روش های جمع آوری داده های معمولی به نظر می رسد دیگر کافی برای برآورده کردن نیازهای داده است. محققان سفر در سراسر جهان در حال حاضر با سیستم های مختلف تعیین موقعیت جهانی (GPS) روش جمع آوری داده ها مبتنی بر تجربه. یک نمای کلی از ادبیات نشان می دهد که قابلیت این روش ها، به ویژه هنگامی که الگوریتم های که شامل داده های مکانی مورد استفاده قرار میگیرند ویژگی های سفر از سیاهههای مربوط به GPS است. این مقاله یک روش نوآورانه است که ترکیبی سیاهههای مربوط GPS، تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و یک برنامه اعتبار سنجی مبتنی بر وب تعاملی. به طور خاص، این رویکرد بر این موضوع استخراج و اعتبار اهداف سفر و حالت های سفر، و همچنین اجازه می دهد برای جمع آوری داده ها چند روز قابل اعتماد. در سال 2007، این روش در عمل در یک مطالعه با مقیاس بزرگ انجام شده در هلند استفاده شد. در مجموع، 1104 پاسخ دهندگان موفقیت در این نظرسنجی یک هفته شرکت کردند. پروژه نشان داد که روشهای مبتنی بر GPS در حال حاضر داده های چند روز قابل اعتماد فراهم می کند. در مقایسه با داده ها از سفر سازمان هلندی، سفر حالت و هدف سفر سهام تقریبا برابر در حالی که سفرهای بیشتر در هر تور، ثبت شد که نشان می دهد توانایی جمع آوری سفرهای است که توسط کاغذ روش دفتر خاطرات از دست رفته بود.


كلمات كليدي:

, AOM+, Cultivation , Geographic Information System , Global Positioning System , Multi-day travel behaviour data collection , N-damo , Reactor configuration , Web-based recall survey
سیستم اطلاعات جغرافیایی , AOM, کشت, مبتنی بر وب سنجی فراخوان, سیستم موقعیت یابی جهانی, Multi-day travel behaviour data collection , N-DAMO, پیکربندی راکتور, Web-based recall survey


موضوعات:

Computer Science Applications, Management Science and Operations Research, Transportation, Automotive Engineering[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Shechter, Mordechai, Lucas, Robert C. (1980) 'Validating a Large Scale Simulation Model of Wilderness Recreational Travel', Interfaces, Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), pp:11-18
 2. Oliveira, Marcelo, Vovsha, Peter, Wolf, Jean, Mitchell, Michael (2014) 'Evaluation of Two Methods for Identifying Trip Purpose in GPS-Based Household Travel Surveys', Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Transportation Research Board, pp:33-41
 3. Morency, C., Trépanier, M., Tremblay, V., Poliquin, E. (2011) 'Insights on the Determinants of Walk Trips Using Large Scale Travel Survey Data', Transportation and Development Institute Congress 2011, American Society of Civil Engineers, pp:0-0
 4. Gong, Lei, Kanamori, Ryo, Yamamoto, Toshiyuki (2017) 'Data selection in machine learning for identifying trip purposes and travel modes from longitudinal GPS data collection lasting for seasons', Travel Behaviour and Society, Elsevier BV, pp:0-0
 5. Priemus, Hugo (1989) 'Upgrading of large-scale housing estates in The Netherlands', The Netherlands Journal of Housing and Environmental Research, Springer Science + Business Media, pp:145-160
 6. Deng, Zhongwei, Ji, Minhe (2010) 'Deriving Rules for Trip Purpose Identification from GPS Travel Survey Data and Land Use Data: A Machine Learning Approach', Traffic and Transportation Studies 2010, American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:0-0
 7. Lu, Yijing , Zhang, Lei (2015) 'Imputing trip purposes for long-distance travel', Transportation, Springer Science + Business Media, pp:581-595
 8. Chung, Eui-hwan , Shalaby, Amer (2005) 'A Trip Reconstruction Tool for GPS-based Personal Travel Surveys', Transportation Planning and Technology, Informa UK Limited, pp:381-401
 9. , (2013) 'Personal and Environmental Characteristics Associated with Choice of Active Transport Modes versus Car Use for Different Trip Purposes of Trips up to 7.5 Kilometers in The Netherlands', PLoS ONE, Public Library of Science (PLoS), pp:0-0
 10. Zakharenkova, Irina, Astafyeva, Elvira, Cherniak, Iurii (2016) 'GPS and GLONASS observations of large-scale traveling ionospheric disturbances during the 2015 St. Patrick's Day storm', Journal of Geophysical Research: Space Physics, Wiley-Blackwell, pp:12-12

 

فهرست مراجع و منابع


 • [Arentze et al., 2001]. T. Arentze, M. Dijst, E. Dugundji, J. Chang-Hyeon, L. Kapoen, S. Krygsman, K. Maat, H. Timmermans 'New activity diary format: design and limited empirical evidence' Transportation Research Record, 1768 (2001), pp. 79–88
 • [Bachu et al., 2001]. Bachu, P.K., Dudala, T., Kothuri, S.M., 2001. Prompted recall in a GPS survey: a proof-of-concept study. In: Paper Presented at the 80th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.
 • [Boarnet and Sarmiento, 1998]. M.G. Boarnet, S. Sarmiento 'Can land-use policy really affect travel behaviour? A study of the link between non-work travel and land-use characteristics' Urban Studies, 35 (7) (1998), pp. 1155–1169
 • [Bohte et al., 2007]. Bohte, W., Maat, K., van Wee, B., 2007. Residential self-selection, the effect of travel-related attitudes and lifestyle orientation on residential location choice; evidence from the Netherlands. In: Paper Presented at the 11th World Conference on Transport Research, Berkeley.
 • [Chung and Shalaby, 2005]. E.-H. Chung, A. Shalaby 'A trip reconstruction tool for GPS-based personal travel surveys' Transportation Planning and Technology, 28 (5) (2005), pp. 381–401
 • [Doherty et al., 2006]. Doherty, S., Papinski, D., Lee-Gosselin, M., 2006. An internet-based prompted recall diary with gps activity-trip detection: system design. In: Paper Presented at the 85th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.
 • [Ettema et al., 1996]. D.F. Ettema, H.J.P. Timmermans, L. van Veghel 'Effects of Data Collection Methods in Travel and Activity Research' European Institute of Retailing and Services Studies, Eindhoven University of Technology, Eindhoven (1996)
 • [Forest and Pearson, 2005]. Forest, T.L., Pearson, D.F., 2005. A comparison of trip determination methods in GPS-enhanced household travel surveys. In: Paper Presented at 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.
 • [Golob, 2000]. T.F. Golob 'A simultaneous model of household activity participation and trip chain generation' Transportation Research Part B, 34 (2000), pp. 355–376
 • [Hato, 2006]. Hato, E., 2006. Development of MoAls (Mobile Activity loggers supported by gps-phones) for travel analysis. In: Paper Presented at 85th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.
 • [Kochan et al., 2006]. Kochan, B., Bellemans, T., Janssens, D., Wets, G., 2006. Dynamic activity-travel diary data collection, using a GPS-enabled personal digital assistant. In: Paper Presented at the Innovations in Travel Modelling Conference, Austin.
 • [Krizek, 2003]. K.J. Krizek 'Neighborhood services, trip purpose, and tour-based travel' Transportation, 30 (2003), pp. 387–410
 • [Maat and Timmermans, 2006]. K. Maat, H. Timmermans 'Influence of land use on tour-complexity, a Dutch case' Transportation Research Record, 1977 (2006), pp. 234–241
 • [Maat et al., 2004]. Maat, K., Timmermans, H., Molin, E., 2004. A model of spatial structure, activity participation and travel behavior. In: Paper Presented at 10th World Conference on Transport Research, Istanbul.
 • [Ohmori et al., 2005]. Ohmori, N., Nakazato, M., Harata, N., 2005. GPS mobile phone-based activity diary survey. In: Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, vol. 5, pp. 1104–1115.
 • [Schlich and Axhausen, 2003]. R. Schlich, K.W. Axhausen 'Habitual travel behaviour: evidence from a six-week travel diary' Transportation, 30 (2003), pp. 13–36
 • [Schönfelder et al., 2002]. S. Schönfelder, K.W. Axhausen, N. Antille, M. Bierlaire 'Exploring the potentials of automatically collected GPS data for travel behaviour analysis – a Swedish data source' J. öltgen, E. Wytzisk (Eds.), GI-Technologien für Verkehr und Logis-tik, IfGIprints 13, Institut für Geoinformatik, Universität Münster, Münster (2002), pp. 55–179
 • [Steer Davies Gleave and Geostats, 2003]. Steer Davies Gleave and GeoStats, 2003. The use of GPS to improve travel data, study report. Prepared for the DTLR New Horizons Programme, Submitted to the London Department for Transport, London.
 • [Stopher, 1992]. P. Stopher 'Use of an activity-based diary to collect household travel data' Transportation, 19 (1992), pp. 159–176
 • [Stopher and Collins, 2005]. Stopher, P.R., Collins, A., 2005. Conducting a GPS prompted recall survey over the internet. In: Paper Presented at 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.
 • [Stopher et al., 2008]. P.R. Stopher, C. FitzGerald, J. Zhang 'Search for a Global Positioning System device to measure person travel' Transportation Research Part C, 16 (2008), pp. 350–369
 • [Stopher and Wilmot, 2000]. Stopher, P.R., Wilmot, C.G., 2000. Some new approaches to designing household travel surveys – time-use diaries and GPS. In: Paper Presented at the 79th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.
 • [Tsui and Shalaby, 2006]. A. Tsui, A. Shalaby 'Enhanced system for link and mode identification for personal travel surveys based on Global Positioning Systems' Transportation Research Record, 1972 (2006), pp. 38–45
 • [Wolf et al., 2001]. Wolf, J., Guensler, R., Bachman, W., 2001. Elimination of the travel diary: an experiment to derive trip purpose from GPS travel data. In: Paper Presented at 80th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.
 • [Wolf et al., 2003]. J. Wolf, M. Oliviera, M. Thompson 'Impact of underreporting on mileage and travel time estimates: results from Global Positioning System-enhanced household travel survey' Transportation Research Record, 1854 (2003), pp. 189–198
 • [Wolf et al., 2004]. J. Wolf, S. Schönfelder, U. Samaga, M. Oliveira, K.W. Axhausen '80 weeks of GPS-traces: approaches to enriching the trip information' Transportation Research Record, 1870 (2004), pp. 46–54
 • [www.cmtinc.com, 2000]. www.cmtinc.com , 2000. Introduction to the Global Positioning System for GIS and TRAVERSE. <http://www.cmtinc.com/gpsbook/> (accessed 07.04.07).


 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Guangnian, Xiao (November 2015) 'Travel mode detection based on GPS track data and Bayesian networks', Computers, Environment and Urban Systems, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2015.05.005
 2. Thomas Kjær, Rasmussen (Available online 4 May 2015) 'Improved methods to deduct trip legs and mode from travel surveys using wearable GPS devices: A case study from the Greater Copenhagen area', Computers, Environment and Urban Systems, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2015.04.001
 3. Kristian Hegner, Reinau (May 2015) 'The SMS–GPS-Trip method: A new method for collecting trip information in travel behavior research', Telecommunications Policy, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.telpol.2014.05.006
 4. Tao, Feng (December 2013) 'Transportation mode recognition using GPS and accelerometer data', Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.trc.2013.09.014
 5. Douglas, Houston (November 2014) 'Tracking daily travel; Assessing discrepancies between GPS-derived and self-reported travel patterns', Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.trc.2014.08.013
 6. Akshay, Vij (July 2015) 'When is big data big enough? Implications of using GPS-based surveys for travel demand analysis', Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.trc.2015.04.025
 7. Jörg, Firnkorn (December 2012) 'Triangulation of two methods measuring the impacts of a free-floating carsharing system in Germany', Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.tra.2012.08.003
 8. Zhixiang, Fang (July 2012) 'Spatiotemporal analysis of critical transportation links based on time geographic concepts: a case study of critical bridges in Wuhan, China', Journal of Transport Geography, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2012.03.018
 9. Johan W., Joubert (June 2015) 'Repeatability & reproducibility: Implications of using GPS data for freight activity chains', Transportation Research Part B: Methodological, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.trb.2015.03.007
 10. Feng, Liu (15 June 2013) 'Annotating mobile phone location data with activity purposes using machine learning algorithms', Expert Systems with Applications, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.eswa.2012.12.100
 11. Sheila, Ferrer (19 December 2014) 'Travel Behavior Characterization Using Raw Accelerometer Data Collected from Smartphones', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.125
 12. Sang Gu Lee (October 2013) 'Trip purpose inference using automated fare collection data', Public Transport, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12469-013-0077-5
 13. Sven Vlassenroot (February 2014) 'The Use of Smartphone Applications in the Collection of Travel Behaviour Data', International Journal of Intelligent Transportation Systems Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s13177-013-0076-6
 14. Peter Widhalm (March 2015) 'Discovering urban activity patterns in cell phone data', Transportation, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11116-015-9598-x
 15. Kardi Teknomo (October 2012) 'A theoretical foundation for the relationship between generalized origin-destination matrix and flow matrix based on ordinal graph trajectories', Journal of Advanced Transportation, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/atr.1214
 16. Yijing Lu (March 2015) 'Imputing trip purposes for long-distance travel', Transportation, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11116-015-9595-0
 17. Yang Xu (March 2015) 'Understanding aggregate human mobility patterns using passive mobile phone location data: a home-based approach', Transportation, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11116-015-9597-y
 18. Karl van Winden (January 2016) 'Automatic Update of Road Attributes by Mining GPS Tracks', Transactions in GIS, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/tgis.12186

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه ترم پاییز 🍂
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×