سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 31 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:فعالیت سامی از D4 لکوترین در موش
ناشر: [ Springer Science + Business Media ]
ژورنال
دوره (شماره):10 (1)
سال انتشار:March 1986
شماره صفحات: 171-7
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1007/bf00916035 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Springer Science + Business Media »
 3. Inflammation »
 4. Phlogistic activity of leukotriene D4 in the mouse

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 18.207.134.98

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Phlogistic Activity Of Leukotriene D4 In The Mouse


مقاله: فعالیت سامی از D4 لکوترین در موش

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


An investigation of the phlogistic activity of LTD4 in the mouse was accomplished by examination of its ability to cause increased capillary permeability and edema formation following subcutaneous administration. It was observed that nanogram quantities of LTD4 caused edema and increased capillary permeability in a dose-related manner. The increase in capillary permeability was not inhibited by pretreatment with indomethacin and thus was unrelated to the production of cyclooxygenase products. These data suggest that LTD4 can mediate the edematous phase of the inflammatory response in the mouse and illustrate the sensitivity of this species to LTD4.


بررسی فعالیت سامی از LTD4 در موش با بررسی توانایی آن به علت افزایش نفوذ پذیری مویرگی و ادم پی دولت زیر جلدی انجام شد. مشاهده شد که مقدار نانوگرم از LTD4 باعث ادم و نفوذ پذیری مویرگی به شیوه ای وابسته به دوز افزایش یافته است. افزایش نفوذپذیری مویرگی شد قبل با ایندومتاسین مهار نشده و در نتیجه ربطی به تولید محصولات سیکلواکسیژناز بود. این داده ها نشان می دهد که LTD4 می تواند فاز ادماتو از پاسخ التهابی در موش واسطه و نشان دادن حساسیت این گونه به LTD4.


كلمات كليدي:

China, temporal geographic information systems (T-GIS), transport, travel mode
چین, سیستم های اطلاعات جغرافیایی زمانی (T-GIS), حمل و نقل, حالت سفر[ ]

فهرست مراجع و منابع


 • [1.]. Brocklehurst, W. E. . 1960. The release of histamine and formation of a slow-reacting substance (SRS-A) during anaphylactic shock.J. Physiol. 151:416–435.
 • [2.]. Murphy, R. C., S. Hammarström , andB. Samuelsson . 1979. Leukotriene C, a slow-reacting substance (SRS) from mouse mastocytoma cells.Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 76:4275–4279.
 • [3.]. Lewis, R. A., K. F. Austen, J. M. Clark, D. A. Marfat , andE. J. Corey . 1980. Slowreacting substances of anaphylaxis: identification of leukotriene C and D from human and rat sources.Proc. Natl. Acas. Sci. U.S.A. 77:3710–3714.
 • [4.]. Morris, H. R., G. W. Taylor, P. J. Piper, M. N. Samhoun , andJ. R. Tippins . 1980. Slowreacting substances (SRS): The structure identification of SRS from rat basophilic leukemia (RBL-1) cells.Prostaglandins 19:185–208.
 • [5.]. Örning, L., S. Hammarström , andB. Samuelsson . 1980. Leukotriene D: A slow-reacting substance from rat basophilic leukemia cells.Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 77:2014–2017.
 • [6.]. Samuelsson, B . 1983.In Advances in Prostaglandin, Thromboxane, and Leukotriene research.B. Samuelsson, R. Paoletti , andP. Ramwell , editors. Raven Press, New York. 1–13.
 • [7.]. Smith, M. J. H., A. W. Ford-Hutchinson , andM. A. Bray . 1980. Leukotriene B: A potent mediator of inflammation.J. Pharm. Pharmacol. 32:517–518.
 • [8.]. Ford-Hutchinson, A. W., M. A. Bray, M. V. Doig, M. E. Shipley , andM. J. H. Smith . 1980. Luekotriene B: A potent chemokinetic and agregating substance released from polymorphonuclear leukocytes.Nature 286:264–265.
 • [9.]. Simons, P. M., J. A. Salmon , andS. Moncada . 1983. The release of leukotriene B4 during experimental inflammation.Biochem. Pharmacol. 32:1353–1359.
 • [10.]. Davidson, E. M., S. A. Rae , andM. J. H. Smith . 1983. Leukotriene B4, a mediator of inflammation present in synovial fluid in rheumatoid arthritis.Ann. Rheum. Dis. 42:577–679.
 • [11.]. Bray, M. A., F. M. Cunningham, A. W. Ford-Hutchinson , andM. J. H. Smith . 1983. Leukotriene B4: A mediator of vascular permeability.Br. J. Pharmacol. 72:483–486.
 • [12.]. Williams, T. J. 1983. Interactions between prostaglandins, leukotrienes and other mediators of inflammation.Br. Med. Bull. 39:239–242.
 • [13.]. Archer , C. B., L.Juhlin , D. M.MacDonald , J.Morley , and C. P.Page . 1984. Synergistic interaction between leukotriene B4 (LtB4) and prostaglandin E2 (PGE2) in human skin: A delayed-onset phenomenon.Proc. Brit. Pharmacol. Soc., January 4–6, p. 610.
 • [14.]. Kuehl, F. A., H. W. Dougherty , andE. A. Ham . 1984. Interactions between prostaglandins and leukotrienes.Biochem. Pharmacol. 33:1–5.
 • [15.]. Wedmore, C. V. , andT. J. Williams . 1981. Control of vascular permeability by polymorphonuclear leukocytes in inflammation.Nature 289:646–650.
 • [16.]. Davies, P., P. J. Bailey, M. M. Goldenberg , andA. W. Ford-Hutchinson . 1984. The role of arachidonic acid oxygenation products in pain and inflammation.Annu. Rev. Immunol. 2:335–357.
 • [17.]. Ford-Hutchinson, A. W., A. Rackman . 1983. Leukotrienes as mediators of skin inflammation.Br. J. Dermatol. 109:26–29.
 • [18.]. Peck, M. J., P. J. Piper , andT. J. Williams . 1981. The effect of leukotrienes C4 and D4 on the microvasculature of guinea pig skin.Prostaglandins 21:315–321.
 • [19.]. Camp, R. D. R., A. A. Coutts, M. W. Greaves, A. B. Kay , andM. J. Walport . 1983. Responses of human skin to intradermal injection of leukotrienes C4, D4, and B4.Br. J. Pharmacol. 80:497–502.
 • [20.]. Ueno, A., K. Tanaka, M. Katori, M. Hayashi , andY. Arai . 1981. Species difference in increased vascular permeability by synthetic leukotriene C4 and D4.Prostaglandins 21:637–648.
 • [21.]. Young, J. M., D. A. Spires, C. J. Bedord, B. M. Wagner, S. J. Ballaron , andL. M. De Young . 1984. The mouse ear inflammatory response to topical archidonic acid.J. Invest. Dermatol. 82:367–371.
 • [22.]. Young, J. M., B. M. Wagner , andD. A. Spires . 1983. Tachyphylaxis in 12-0-tetradecanoylphorbol acetate- and arachidonic acid-induced ear edema.J. Invest. Dermatol. 80:48–52.
 • [23.]. Harada, M. , andM. Takeuchi . 1971. A simple method for the quantitative extraction of dye extravasated into the skin.J. Pharm. Pharmacol. 23:218–219.
 • [24.]. Griswold, D. E., S. Alessi, E. F. Webb , andD. T. Walz . 1982. Inhibition of carrageenaninduced inflammation by urethan anesthesia in adrenalectomized and sham-operated rats.J. Pharmacol. Methods 8:161–164.
 • [25.]. Omini, C., G. C. Folco, T. Vigano, G. Rossoni, G. Brunelli , andF. Berti . 1981. Leukotriene C4 induces generation of PGl2 and TxA2 in guinea pig in vivo.Pharmacol. Res. Commun. 13:633–640.
 • [26.]. Feuerstein, N., M. Foegh, P. W. Ramwell . 1981. Leukotriene C4 and D4 induces prostaglandin and thromboxane release from rat peritoneal macrophases.Br. J. Pharmacol. 72:389–391.
 • [27.]. Piper, P. J. andM. N. Samhoun . 1982. Stimulation of arachindonic metabolism and generation of thromboxane A2 by leukotrienes B4, C4, and D4 in guinea-pig lung in vitro.Br. J. Pharmacol. 77::267–275.
 • [28.]. Griswold, D.E. , andE. M. Uyeki . 1971. Quantitation of immediate hypersensitivity in various mouse strains.Int. Arch. Allergy 40:682–690.


 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه ترم پاییز 🍂
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×