سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 21 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:پیشرفته فعالیت فوتوکاتالیستی از TiO2 توسط دوپینگ با نقره برای تخریب 2،4،6-trichlorophenol در سوسپانسیون آبی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):243 (1)
سال انتشار:January 2006
شماره صفحات: 606760-67
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.molcata.2005.08.010 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Molecular Catalysis A: Chemical »
 4. Enhanced photocatalytic activity of TiO2 by doping with Ag for degradation of 2,4,6-trichlorophenol in aqueous suspension

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 18.204.227.250

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Enhanced Photocatalytic Activity Of TiO2 By Doping With Ag For Degradation Of 2,4,6-trichlorophenol In Aqueous Suspension


مقاله: پیشرفته فعالیت فوتوکاتالیستی از TiO2 توسط دوپینگ با نقره برای تخریب 2،4،6-trichlorophenol در سوسپانسیون آبی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


A series of Ag-TiO2 nanocatalysts were synthesized by a sol–gel method with a doping content up to 2 wt%-Ag. The physico-chemical characteristics of the synthesized catalysts were characterized by X-ray diffraction, X-ray photoelectron emission spectroscopy, transmission electron microscopy, UV–vis absorption spectrometer, and optical ellipsometry to study the influence of the Ag content on the surface properties, optical absorption and other characteristics of the photocatalysts. The photocatalytic activity of the Ag-TiO2 was evaluated in the 2,4,6-trichlorophenol (TCP) degradation and mineralization in aqueous solution under UV-A illumination. The experiments demonstrated that TCP was effectively degraded by more than 95% within 120 min. It was confirmed that the presence of Ag on TiO2 catalysts could enhance the photocatalytic oxidation of TCP in aqueous suspension and the experimental results showed that the kinetics of TCP degradation follows a pseudo-first-order kinetic model. It was found that an optimal dosage of 0.5 wt% Ag in TiO2 achieved the fastest TCP degradation under the experimental conditions. The experimental results of TCP mineralization indicated while total organic carbon was reduced by a high portion of up to 80% within 120 min, most chlorine on TCP was more quickly converted to chloride within the first 40 min. On the basis of various characterizations of the photocatalysts, the reactions involved to explain the photocatalytic activity enhancement due to Ag doping include a better separation of photogenerated charge carriers and improved oxygen reduction inducing a higher extent of degradation of aromatics.


مجموعه ای از نانوکاتالیستها نقره TiO2 توسط روش سل-ژل با محتوای دوپینگ تا 2 درصد وزنی -AG سنتز شدند. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی از کاتالیزور سنتز شده توسط پراش اشعه X، اشعه ایکس طیف سنجی نشری فوتوالکترون، میکروسکوپ الکترونی عبوری، دستگاه جذب UV-VIS، و بیضیسنجی نوری به منظور بررسی تاثیر از محتوای نقره بر خواص سطح مشخص شد، جذب نوری و ویژگی های دیگر از فوتوکاتالیست. فعالیت فوتوکاتالیستی از نقره TiO2 در 2،4،6-trichlorophenol (TCP) تخریب و کانی سازی در محلول آبی تحت UV-A روشنایی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش نشان داد که TCP به طور موثر با بیش از 95٪ در 120 دقیقه تنزل یافته بود. تایید شد که حضور نقره در کاتالیزور TiO2 به می تواند اکسیداسیون فوتوکاتالیستی از TCP در سوسپانسیون آبی افزایش و نتایج تجربی نشان داد که روند تخریب TCP به دنبال یک مدل جنبشی شبه مرتبه اول است. مشخص شد که یک دوز بهینه از 0.5 درصد وزنی Ag در TiO2 به سریع ترین تخریب TCP تحت شرایط آزمایشگاهی به دست آورد. نتایج تجربی کانی TCP نشان داد در حالی که کل کربن آلی توسط بخش بالا تا 80٪ در 120 دقیقه کاهش می یابد، بسیاری از کلر در TCP با سرعت بیشتری تبدیل کنه تا کلسیم در 40 دقیقه اول. بر اساس خصوصیات مختلف از فوتوکاتالیست، واکنش های درگیر به توضیح است که افزایش فعالیت فتوکاتالیستی با توجه به دوپینگ نقره شامل یک جدایی بهتر از حامل های بار photogenerated و بهبود یافته کاهش اکسیژن القا حد بالاتر از تخریب آروماتیک.


كلمات كليدي:

2, 4, 6-Trichlorophenol , Acetic acid , Advanced oxidation processes , Ag doping , EDTA , Fenton , Fenton process , gel , Hammett constants , Intermediates , Iron complex , Nitrophenol , Nitrophenols (NPs) , Oxalic acid , Phenol , Photo-Fenton , Photo-Fenton processes , Photodegradation , Sol&ndash, TiO2 , UV light
2, 4, 6-Trichlorophenol , Acetic acid , Advanced oxidation processes , Ag doping , EDTA , Fenton , 6-Trichlorophenol;نور فرابنفش, gel , Hammett constants , Intermediates , Iron complex , Nitrophenol , Nitrophenols (NPS); روند فنتون; عکس-فنتون پردازش; واسطه; همت ثابت; فنتون; عکس-فنتون; پیچیده آهن; فنل; Nitrophenol;استیک اسید ; اسید اگزالیک; EDTA; و جوی پیشرفته فرآیندهای اکسیداسیون; نقره دوپینگ; نوری; سل-ژل; TiO2 به; 2, Oxalic acid , Phenol , Photo-Fenton , Photo-Fenton processes , Photodegradation , Sol&ndash, TiO2 , UV light


موضوعات:

Process Chemistry and Technology, Physical and Theoretical Chemistry, Catalysis[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Anandan, S., Vinu, A., Mori, T., Gokulakrishnan, N., Srinivasu, P., Murugesan, V., Ariga, K. (2007) 'Photocatalytic degradation of 2,4,6-trichlorophenol using lanthanum doped ZnO in aqueous suspension', Catalysis Communications, Elsevier BV, pp:1377-1382
 2. , (1998) 'High Photocatalytic Activity of Pure TiO2 Mesoporous Molecular Sieves for the Degradation of 2,4,6-Trichlorophenol.', Chem. Lett., Chemical Society of Japan, pp:1113-1114
 3. Abellán, M.N., Bayarri, B., Giménez, J., Costa, J. (2007) 'Photocatalytic degradation of sulfamethoxazole in aqueous suspension of TiO2', Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier BV, pp:233-241
 4. Abellán, M.N., Bayarri, B., Giménez, J., Costa, J. (2007) 'Photocatalytic degradation of sulfamethoxazole in aqueous suspension of TiO2', Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier BV, pp:233-241
 5. Cao, Yongsong, Chen, Jiuxin, Huang, Lu, Wang, Yuelong, Hou, Ying, Lu, Yitong (2005) 'Photocatalytic degradation of chlorfenapyr in aqueous suspension of TiO2', Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Elsevier BV, pp:61-66
 6. Kansal, S. K. , Singh, M. , Sud, D. (2007) 'OPTIMIZATION OF PHOTOCATALYTIC PROCESS PARAMETERS FOR THE DEGRADATION OF 2,4,6-TRICHLOROPHENOL IN AQUEOUS SOLUTIONS', Chemical Engineering Communications, Informa UK Limited, pp:787-802
 7. (2014) 'Fabrication of C-N Co-Doped TiO2 with Visible-Light Responsive Photocatalytic Activity in Degradation of 2,4,6-Trichlorophenol', Asian J. Chem., Asian Journal of Chemistry, pp:0-0
 8. Vijayan, Periyasami, Mahendiran, Chinnathambi, Suresh, Chinnathambi, Shanthi, Kannan (2009) 'Photocatalytic activity of iron doped nanocrystalline titania for the oxidative degradation of 2,4,6-trichlorophenol', Catalysis Today, Elsevier BV, pp:220-224
 9. Li, F.B., Li, X.Z., Hou, M.F., Cheah, K.W., Choy, W.C.H. (2005) 'Enhanced photocatalytic activity of Ce3+–TiO2 for 2-mercaptobenzothiazole degradation in aqueous suspension for odour control', Applied Catalysis A: General, Elsevier BV, pp:181-189
 10. Aramendía, M.A., Marinas, A., Marinas, J.M., Moreno, J.M., Urbano, F.J. (2005) 'Photocatalytic degradation of herbicide fluroxypyr in aqueous suspension of TiO2', Catalysis Today, Elsevier BV, pp:187-193

 

فهرست مراجع و منابع


 • [[1]]. F. Serra, M. Trillas, J. Garcia, X. Domenech J. Environ. Sci. Health. A, 29 (7) (1994), p. 1409
 • [[2]]. J. Theurich, M. Lindner, D.W. Bahnemann Langmuir, 12 (1996), p. 6368
 • [[3]]. S. Manahan 'Environmental Chemistry' CRC Press, Boca Raton, FL (1994)
 • [[4]]. J. Bandara, J.A. Mielczarski, A. Lopez, J. Kiwi Appl. Catal. B: Environ., 34 (2001), p. 321
 • [[5]]. Ph. Howard 'Handbook of Environmental Degradation Rates' Lewis Publishers, MI (1991)
 • [[6]]. R. Schwarzenbach, Ph. Gschwend, D. Imboden 'Environmental Organic Chemistry' Wiley, New York (1996)
 • [[7]]. D.F. Ollis, H. Al-Ekabi 'Photocatalytic Purification and Treatment of Water and Air' Elsevier, Amsterdam (1993)
 • [[8]]. Y.S. Shen, Y. Ku Ind. Pollut. Prevent. Control, 56 (1995), p. 278
 • [[9]]. A. Mills, R.H. Davies, D. Worsley Chem. Soc. Rev., 22 (1993), p. 417
 • [[10]]. H. Chao, Y. Yun, H. Xingfang, L. Andre Appl. Surf. Sci., 200 (2002), p. 239
 • [[11]]. Y. Gao, B. Chen, H. Li, Y. Ma Mater. Chem. Phys., 80 (2003), p. 348
 • [[12]]. J. Tauc, R. Grigorovic, A. Vancu Phys. Stat. Solidi, 15 (1996), p. 627
 • [[13]]. J. Tauc S. Nudelman, S.S. Mitra (Eds.), Optical Properties of Solids, Plenum, New York (1969) p. 551
 • [[14]]. G.E. Jellison, V.I. Merkulov, A.A. Puretzky, D.B. Geohegan, G. Eres, D.H. Lowndes, J.B. Caughman Thin Solid Films, 68 (2000), p. 377
 • [[15]]. J.A. Woolam Co. Inc., Guide to Using WASE32™ (WexTech, New York, 1995), p. 269.
 • [[16]]. S. Venkataraj, O. Kappertz, R. Drese, Ch. Leisch, R. Jayavel, M. Wuttig Phys. Stat. Solidi (a), 194 (2002), p. 192
 • [[17]]. J.M. Hermann, H. Tahiri, Y. Ait-Ichou, G. Lassaletta, A.R. Gonzalez-Elipe, A. Fernandez Appl. Catal. B: Environ., 13 (1997), p. 219
 • [[18]]. I.R. Bellobono, A. Carrara, B. Barni, A. Gazzotti J. Photochem. Photobiol. A, 84 (1994), p. 83
 • [[19]]. D. Mardare, M. Tasca, M. Delibas, G.I. Rusu Appl. Surf. Sci., 156 (2000), p. 200
 • [[20]]. J. Liu, J.C. Yu, D. Lo, S.K. Lam J. Catal., 183 (1999), p. 368
 • [[21]]. F. Liang-rong, L. Chao-jie, Q. Fa-li Acta Chim. Sin., 60 (3) (2000), p. 463
 • [[22]]. D. Briggs, M.P. Seah 'Practical Surface Analysis' Wiley, New York (1983)
 • [[23]]. T. Sano, N. Negishi, K. Uchino, J. Tanaka, S. Matsuzawa, K. Takeuchi J. Photochem. Photobiol. A, 160 (2003), p. 93
 • [[24]]. A. Scalfani, J.M. Hermann J. Photochem. Photobiol. A, 113 (1998), p. 181
 • [[25]]. V. Vamathevan, R. Amal, D. Beydoun, G. Low, S. McEvoy J. Photochem. Photobiol. A, 148 (2002), p. 233
 • [[26]]. X.Z. Li, F.B. Li Environ. Sci. Technol., 35 (2001), p. 2381


 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Xia, Yang (15 March 2010) 'Mixed phase titania nanocomposite codoped with metallic silver and vanadium oxide: New efficient photocatalyst for dye degradation', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.10.024
 2. Lejin, Xu (27 July 2015) 'Degradation of 2,4,6-trichlorophenol using magnetic nanoscaled Fe3O4/CeO2 composite as a heterogeneous Fenton-like catalyst', Separation and Purification Technology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.seppur.2015.05.011
 3. Juzheng, Zhang (March 2013) 'From AgI/TiO2 to Ag/TiO2: effects of the annealing temperature on the compositions, porous nanostructures, and visible-light photocatalytic properties', Ceramics International, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ceramint.2012.07.021
 4. Jianfeng, Ju (15 September 2013) 'A novel TiO2 nanofiber supported PdAg catalyst for methanol electro-oxidation', Energy, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.energy.2013.06.058
 5. Jinlin, Fan (15 February 2011) 'Adsorption of 2,4,6-trichlorophenol from aqueous solution onto activated carbon derived from loosestrife', Desalination, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.desal.2010.09.016
 6. Afshin Maleki (June 2015) 'Photocatalytic degradation of humic substances in aqueous solution using Cu-doped ZnO nanoparticles under natural sunlight irradiation', Environmental Science and Pollution Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11356-015-4915-7
 7. Saber Ahmed (May 2010) 'Advances in Heterogeneous Photocatalytic Degradation of Phenols and Dyes in Wastewater: A Review', Water, Air, & Soil Pollution, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11270-010-0456-3
 8. Martha Es-Souni (October 2008) 'Versatile Nanocomposite Coatings with Tunable Cell Adhesion and Bactericidity', Adv. Funct. Mater., Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/adfm.200800354
 9. Xiaoyan Liu (June 2010) 'Hierarchical, Titania-Coated, Carbon Nanofibrous Material Derived from a Natural Cellulosic Substance', Chemistry - A European Journal, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/chem.201000436
 10. Qin Qu (September 2014) 'Synthesis of macroporous polymer foams via pickering high internal phase emulsions for highly efficient 2,4,5-trichlorophenol removal', Journal of Applied Polymer Science, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/app.41430
 11. Chih-Ming Ma (August 2008) 'Effects of Silver on the Photocatalytic Degradation of Gaseous Isopropanol', Water Air Soil Pollut, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11270-008-9813-x
 12. B. M. Rajbongshi (July 2014) 'Investigation of visible light active Ag sensitized mixed phase TiO2 photocatalyst for solar energy application', J Sol-Gel Sci Technol, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10971-014-3428-z
 13. Hassan Younas (July 2013) 'Visible light photocatalytic water disinfection and its kinetics using Ag-doped titania nanoparticles', Environmental Science and Pollution Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11356-013-1980-7
 14. Guan-Jun Yang (October 2007) 'Influence of Silver Doping on Photocatalytic Activity of Liquid-Flame-Sprayed-Nanostructured TiO2 Coating', Journal of Thermal Spray Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11666-007-9110-z
 15. Ying Yang (December 2010) 'Photocatalytic mechanisms of modified titania under visible light', Research on Chemical Intermediates, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11164-010-0232-4
 16. Yongming Zhang (January 2012) '2,4,6-trichlorophenol (TCP) photobiodegradation and its effect on community structure', Biodegradation, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10532-012-9534-0
 17. Murat Erdem Kurtoglu (February 2011) 'Preventing Sodium Poisoning of Photocatalytic TiO2 Films on Glass by Metal Doping', International Journal of Applied Glass Science, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/j.2041-1294.2011.00040.x

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه ترم پاییز 🍂
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×