D Ð'Ð.. DZD" DZ МР• Ð ¥ D D... D ~ DSD DD. Ð ¥ Ð ¢ Ð «, در Ugol’ () توسط ">مقاله • ОÐ'ЪРDSD ¢ Ð «Ð'Ð> D ~ DD. D ~ ~ D D DZD Ð'Ð • D D ~ DD. D ~ ~ D D DZD Ð'Ð • D ¢ ¢ ¢ Ð'РСР• D D.. ОСРD ~ Ð ¢ "D> D Ð'Ð.. DZD" DZ МР• Ð ¥ D D... D ~ DSD DD. Ð ¥ Ð ¢ Ð «'>
سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 1 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:• ОÐ'ЪРDSD ¢ Ð «Ð'Ð> D ~ DD. D ~ ~ D D DZD Ð'Ð • D ¢ ¢ ¢ Ð'РСР• D D.. ОСРD ~ Ð ¢ "D> D Ð'Ð.. DZD" DZ МР• Ð ¥ D D... D ~ DSD DD. Ð ¥ Ð ¢ Ð «
ناشر: [ Ugol Journal Edition LLC ]
ژورنال
دوره (شماره): (04)
سال انتشار:April 2016
شماره صفحات: 535553-55
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.18796/0041-5790-2016-4-53-55 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Ugol Journal Edition LLC »
 3. Ugol’ »
 4. ОБЪЕКТЫ ВЛИЯНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА ШАХТЫ

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.233.224.8

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

D ~ DD. D ~ ~ D D DZD Ð'Ð • D ¢ ¢ ¢ Ð'РСР• D D.. ОСРD ~ Ð ¢ "D> D Ð'Ð.. DZD" DZ МР• Ð ¥ D D... D ~ DSD DD. Ð ¥ Ð ¢ Ð «'>

ОБЪЕКТЫ ВЛИЯНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА ШАХТЫ


مقاله: • ОÐ'ЪРDSD ¢ Ð «Ð'Ð> D ~ DD. D ~ ~ D D DZD Ð'Ð • D ¢ ¢ ¢ Ð'РСР• D D.. ОСРD ~ Ð ¢ "D> D Ð'Ð.. DZD" DZ МР• Ð ¥ D D... D ~ DSD DD. Ð ¥ Ð ¢ Ð «

D ~ DD. D ~ ~ D D DZD Ð'Ð • D ¢ ¢ ¢ Ð'РСР• D D.. ОСРD ~ Ð ¢ "D> D Ð'Ð.. DZD" DZ МР• Ð ¥ D D... D ~ DSD DD. Ð ¥ Ð ¢ Ð «'>

نويسند‌گان:


موضوعات:

Geotechnical Engineering and Engineering Geology[ D ~ DD. D ~ ~ D D DZD Ð'Ð • D ¢ ¢ ¢ Ð'РСР• D D.. ОСРD ~ Ð ¢ "D> D Ð'Ð.. DZD" DZ МР• Ð ¥ D D... D ~ DSD DD. Ð ¥ Ð ¢ Ð «' itemprop='url' style='background-color: #F7F7F7'>لينک دايمي به اين مقاله: https://www.scipers.com/cPaper-View-39966257.html ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2014) 'НЕ «ФОРМАЛЬНОЕ» ПРОЕКТИРОÐ'АНИЕ ОБЪЕКТА', Vestnik SGASU. Town Planning and Architecture, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, pp:44-50
 2. Шикман, Миле (2016) 'КРИМИНОЛОШКИ КОНТЕКСТ ТЕРОРИЗМА', БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ, National and University Library of the Republic of Srpska, pp:0-0
 3. D ¢ D • DSD D ~ ЧР• СКРD. DSD Ð ¢؟! D ~ Ð'РОСР¢ Ь ПРDZD ОСРКОР¢ '• Ð Dydda به. D ~ D | Ð «'>, (2016) 'СÐ'ЕТОЗАÐ'ИСИМАЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИÐ'НОСТЬ ПРОРОСТКОÐ' ПШЕНИЦЫ', Chemistry. Biology. Ecology, Saratov State University, pp:59-63
 4. , (2012) 'ІДЕОЛОГІЯ РОЗÐ'ИТКУ МЕДИЧНИХ ОСНОÐ' Ð' КРИПТОГРАФІЇ – Ð'ЧОРА ТА СЬОГОДНІ', MIE, Ternopil State Medical University, pp:0-0
 5. DZD "D ~ ЧР• СКÐ. د؟ DSD Ð ¢؟ D ~ Ð'РОСР¢ Ь МР~ DSD ООРD" د؟ د؟ ؟ D ~ D-МОÐ'â € "د ССОР| D ~ د؟؟؟ D D ¢ DZD، МР~ D" D ~ D ~ CRENOMYTILUS خاکستری هرمانوس'>Иванова, Е. , Киприанова, Е. , Аминин, Д. , Михайлов, Ð'. , Агафонова, И. , Ivanova, E. , Kypriapova, E. , Aminin, D. , Mikhailov, V. , Agafonova, I. (1992) 'БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИÐ'НОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОÐ'—АССОЦИАНТОÐ' МИДИИ CRENOMYTILUS GRAYANUS', Biotechnology & Biotechnological Equipment, Informa UK Limited, pp:25-30
 6. D D" D ~ د؟ د "ð ¢؟ ОСРD ~ ~ DSD د' Ð «D ¢ СОКОРМПР• • Ð D D ¢؟ £ Ð D D ™ ПРDZD.>. D D МЫ'>Kazakov, E.D., Shevelko, A.P. (2014) 'НОÐ'ЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ Ð'УФ-СПЕКТРОÐ' МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОÐ' ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ Ð'ЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ', PAST-TF, NRC Kurchatov Institute, pp:71-75
 7. , (2012) 'МИКРОФЛОРА И РАЗÐ'ИТИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ', Vopr. sovr. pediatr., Paediatrician Publishers LLC, pp:86-0
 8. D • Ð ™'>, (2015) 'СÐ'АРКА Ð'ЫСОКОПРОЧНЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ', Proceedings of VIAM, FSUE All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials, pp:4-4
 9. . ЬРDZD DZD • ™ ПРDSD | D ~ Ð ~ DSD DZD. D "D D D • • • Ð'ЬРد 'ЧР• D D • МР£ Ð ¥ D D ~ ÐœÐ... DSD D D ' ". • D D ¢؟ DSD D • D D ~ د؟ Ð'Ð £ D D "D •'>, (2015) 'ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМЫ И РАЗМЕРОÐ' ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КРОН ДЕРЕÐ'ЬЕÐ' ЧЕРЕМУХИ МААКА Ð' Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ', Bulletin of Higher Educational Institutions. Lesnoi Zhurnal (Forestry journal), Kniga - Service Agency Ltd., pp:92-99
 10. D> ОÐ' »D 'D" D DZD DZD. د؟ Ð'ОР"СКОР™ د ¢ D • РМР~ د؟ DZD> DZD "D ~ D ~ D D... ЧРD> د؟ هجدهم Ð'Ð • DSD.'>Yudina, Tatyana (2016) 'ГИПЕРОНИМЫ МИКРОСИСТЕМЫ «НАЗÐ'АНИЯ МЕТАЛЛОÐ'» Ð' ГОРНОЗАÐ'ОДСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НАЧАЛА XVIII Ð'ЕКА', Bulletin of the Moscow State Regional University (Russian philology), Moscow Regional State University, pp:83-94

 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×