سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 41 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:نگرانی مسئولیت و استفاده مشترک از مدرسه امکانات تفریحی در جوامع تنگدست
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):41 (4)
سال انتشار:October 2011
شماره صفحات: 415420415-420
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.amepre.2011.06.031 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. American Journal Of Preventive Medicine »
 4. Liability Concerns and Shared Use of School Recreational Facilities in Underserved Communities

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 18.207.134.98

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Liability Concerns And Shared Use Of School Recreational Facilities In Underserved Communities


مقاله: نگرانی مسئولیت و استفاده مشترک از مدرسه امکانات تفریحی در جوامع تنگدست

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


BackgroundIn underserved communities, schools can provide the physical structure and facilities for informal and formal recreation as well as after-school, weekend, and summer programming. The importance of community access to schools is acknowledged by authoritative groups; however, fear of liability is believed to be a key barrier to community access.PurposeThe purpose of this study was to investigate perceptions of liability risk and associated issues among school administrators in underserved communities.MethodsA national survey of school administrators in underserved communities (n=360, response rate of 21%) was conducted in 2009 and analyzed in 2010. Liability perceptions in the context of community access were assessed through descriptive statistics.ResultsThe majority of respondents (82.2%) indicated concern for liability should someone be injured on school property after hours while participating in a recreational activity. Among those that did not allow community access, 91% were somewhat to very concerned about liability and 86% believed that stronger legislation was needed to better protect schools from liability for after-hours recreational use. Among those who claimed familiarity with a state law that offered them limited liability protection, nearly three fourths were nevertheless concerned about liability.ConclusionsLiability concerns are prevalent among this group of school administrators, particularly if they had been involved in prior litigation, and even if they indicated they were aware of laws that provide liability protection where use occurs after hours. Reducing these concerns will be important if schools are to become locations for recreational programs that promote physical activity outside of regular school hours.


BackgroundIn جوامع محروم، مدارس می توانند ساختار فیزیکی و امکانات را برای تفریح ​​رسمی و غیر رسمی و همچنین بعد از مدرسه، تعطیلات آخر هفته، و برنامه نویسی تابستان فراهم می کند. اهمیت دسترسی جامعه به مدارس توسط گروه معتبر اذعان؛ با این حال، ترس از مسئولیت اعتقاد بر این است یک مانع کلید هدف جامعه access.PurposeThe از این مطالعه به منظور بررسی ادراک خطر مسئولیت و مسائل مرتبط با آن در مدیران مدارس در محروم بررسی ملی communities.MethodsA از مسئولین مدارس در جوامع محروم (تعداد = 360، نرخ پاسخ 21٪) در سال 2009 انجام شد و در سال 2010. برداشت مسئولیت در زمینه دسترسی جامعه مورد تجزیه و تحلیل از طریق توصیفی اکثریت statistics.ResultsThe از پاسخ دهندگان (82.2٪) مورد بررسی قرار گرفت نشان داد نگرانی برای مسئولیت باید کسی در مدرسه مجروح پس از ساعت ها هنگام شرکت در یک فعالیت تفریحی است. در میان کسانی که دسترسی جامعه اجازه نمی دهد، 91٪ تا حدودی به مورد مسئولیت بسیار نگران و 86٪ معتقد بودند که قانون قوی تر برای حفاظت بهتر از مدارس از مسئولیت برای پس از ساعت استفاده های تفریحی مورد نیاز بود. در میان کسانی که آشنایی با یک قانون ایالتی که از آنها حفاظت مسئولیت محدود ارائه شده ادعا کرد، نزدیک به سه چهارم این وجود در مورد نگرانی های liability.ConclusionsLiability نگران بودند در میان این گروه از مدیران مدرسه شایع، به خصوص اگر آنها در دادخواهی قبل درگیر شده بود، و حتی اگر آنها نشان داد که آنها از قوانین است که برای حفاظت در برابر مسئولیت که در آن استفاده پس از ساعت ها رخ می دهد آگاه بودند. کاهش این نگرانی مهم خواهد بود اگر مدارس برای تبدیل شدن به مکان برای برنامه های تفریحی است که فعالیتهای جسمانی خارج از ساعات مدرسه به طور منظم.


موضوعات:

,[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Spengler, John O. , Connaughton, Daniel P. , Carroll, Michael S. (2011) 'Addressing Challenges to the Shared Use of School Recreational Facilities', Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Informa UK Limited, pp:28-33
 2. Mcdonough, Michael (1981) 'The management of recreational facilities in community schools', Irish Educational Studies, Informa UK Limited, pp:376-394
 3. Garza, Corey (2015) 'Reaching Out to Underserved Communities', Marine Technology Society Journal, Marine Technology Society, pp:8-12
 4. Garza, Corey (2015) 'Reaching Out to Underserved Communities', OCEANS 2015 - MTS/IEEE Washington, IEEE, pp:0-0
 5. Chace, Mary, Vilvens, Heather (2014) 'Opening the Doors for Health: School Administrators' Perceived Benefits, Barriers and Needs Related to Shared Use of School Recreational Facilities for Physical Activity', JPAH, Human Kinetics, pp:0-0
 6. , (2012) 'Scale Development: Perceived Barriers to Public Use of School Recreational Facilities', ajhb, PNG Publications, pp:0-0
 7. , (1995) 'The Psychological Impact of Violence in Underserved Communities', Journal of Health Care for the Poor and Underserved, Johns Hopkins University Press, pp:403-409
 8. Garcia, Jaime Humberto, Smith, Patrick H. (2015) 'Expanding Research Approaches in Underserved Communities', The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, Common Ground Publishing, pp:19-25
 9. Hubble, Andrew, Ustun, Taha Selim (2017) 'FutureGrid: Use of Microgrids in Underserved Communities', Development and Integration of Microgrids, InTech, pp:0-0
 10. Dancy, Barbara L., Wilbur, JoEllen, Talashek, Marie L., Smith, Eva D. (2009) 'Building \'Research Capacity\' in Underserved Communities', AJN, American Journal of Nursing, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:63-65

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه ترم پاییز 🍂
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×