سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 67 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:پیشرفت در درک خطرات زیست محیطی از گل قرمز پس از نشت آیکا، مجارستان
ناشر: [ Springer Science + Business Media ]
ژورنال
دوره (شماره): ()
سال انتشار:April 2016
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1007/s40831-016-0050-z ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Springer Science + Business Media »
 3. Journal Of Sustainable Metallurgy »
 4. Advances in Understanding Environmental Risks of Red Mud After the Ajka Spill, Hungary

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.81.28.94

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Advances In Understanding Environmental Risks Of Red Mud After The Ajka Spill, Hungary


مقاله: پیشرفت در درک خطرات زیست محیطی از گل قرمز پس از نشت آیکا، مجارستان

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


In the 5 years since the 2010 Ajka red mud spill (Hungary), there have been 46 scientific studies assessing the key risks and impacts associated with the largest single release of bauxite-processing residue (red mud) to the environment. These studies have provided insight into the main environmental concerns, as well as the effectiveness of remedial efforts that can inform future management of red mud elsewhere. The key immediate risks after the spill were associated with the highly caustic nature of the red mud slurry and fine particle size, which once desiccated, could generate fugitive dust. Studies on affected populations showed no major hazards identified beyond caustic exposure, while red mud dust risks were considered equal to or lesser than those provided by urban dusts of similar particle size distribution. The longer-term environmental risks were related to the saline nature of the spill material (salinization of inundated soils) and the release and the potential cycling of oxyanion-forming metals and metalloids (e.g., Al, As, Cr, Mo, and V) in the soil–water environment. Of these, those that are soluble at high pH, inefficiently removed from solution during dilution and likely to be exchangeable at ambient pH are of chief concern (e.g., Mo and V). Various ecotoxicological studies have identified negative impacts of red mud-amended soils and sediments at high volumes (typically >5 %) on different test organisms, with some evidence of molecular-level impacts at high dose (e.g., genotoxic effects on plants and mice). These data provide a valuable database to inform future toxicological studies for red mud. However, extensive management efforts in the aftermath of the spill greatly limited these exposure risks through leachate neutralization and red mud recovery from the affected land. Monitoring of affected soils, stream sediments, waters and aquatic biota (fungi, invertebrates and fish) have all shown a very rapid recovery toward prespill conditions. The accident also prompted research that has also highlighted potential benefits of red mud use for critical raw material recovery (e.g., Ga, Co, V, rare earths, inform), carbon sequestration, biofuel crop production, and use as a soil ameliorant.


در 5Â سال از 2010 آیکا گل قرمز نشت (مجارستان)، وجود داشته است 46 مطالعات علمی ارزیابی خطرات کلیدی و اثرات مرتبط با بزرگترین انتشار تک مانده بوکسیت پردازش (گل قرمز) به محیط زیست بوده است. این مطالعات بینش به نگرانی های زیست محیطی اصلی، و همچنین به عنوان اثر تلاش های اصلاحی است که می تواند مدیریت آتی گل قرمز در جای دیگر اطلاع ارائه شده است. خطرات کلیدی فوری پس از نشت با طبیعت بسیار تند تند از دوغاب گل قرمز و اندازه ذرات ریز، که یک بار خشک شده همراه بود، می تواند گرد و غبار فراری تولید کند. مطالعات بر روی جمعیت های آسیب دیده نشان داد بدون خطرات بزرگ شناسایی شده فراتر از قرار گرفتن در معرض تند تند، در حالی که خطرات گرد و غبار گل قرمز به برابر یا کمتر از کسانی که ارائه شده توسط گرد و غبار شهری توزیع اندازه ذرات مشابه در نظر گرفته شد. خطرات زیست محیطی بلند مدت مربوط به ماهیت شور از مواد نشت (شور خاک ژله ای) و آزادی و دوچرخه سواری بالقوه فلزات oxyanion تشکیل و شبه فلز شد (به عنوان مثال، ال، به عنوان، کروم، مولیبدن، و V) در soilâ € "محیط زیست آب. از این تعداد، کسانی که محلول در pH بالا، ناکارآمد از راه حل در طول رقت حذف و به احتمال زیاد به تعویض در pH محیط از نگرانی رئیس (به عنوان مثال، مولیبدن و V). مطالعات ecotoxicological مختلف را شناسایی کرده اند اثرات منفی قرمز خاک گل و لای اصلاح و رسوبات در حجم بالا (معمولا> 5Â٪) بر موجودات آزمون های مختلف، با شواهدی از اثرات سطح مولکولی در دوز بالا (به عنوان مثال، اثرات ژنوتوکسیک بر روی گیاهان و موش) . این داده ها را به یک پایگاه داده با ارزش را به اطلاع مطالعات سم شناسی آینده برای گل قرمز است. با این حال، تلاش های مدیریت گسترده در دورهی پس از نشت تا حد زیادی محدود این خطرات از طریق خنثی سازی شیرابه و بازیابی گل قرمز از زمین است. مانیتورینگ از خاک تحت تاثیر قرار، رسوبات رودخانه، آب و موجودات زنده آبزی (قارچ ها، بی مهرگان و ماهی) همه یک بازیابی بسیار سریع نسبت به شرایط prespill نشان داده شده است. حادثه نیز خواسته تحقیقاتی که هم منافع بالقوه استفاده گل قرمز برای بحرانی بهبود مواد اولیه (به عنوان مثال، GA، شرکت، V، عناصر خاکی نادر، اطلاع)، جداسازی کربن، تولید محصولات کشاورزی سوخت های زیستی را برجسته کرده است، و استفاده به عنوان ameliorant خاک.


كلمات كليدي:

Bauxite processing residue, Bauxite residue, Environmental risk, Red mud, Resource recovery
مانده پردازش بوکسیت, مانده بوکسیت, خطر زیست محیطی, گل قرمز , بازیابی منبع[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2012) 'Ecotoxicity of fluvial sediments downstream of the Ajka red mud spill, Hungary', J. Environ. Monit., Royal Society of Chemistry (RSC), pp:2063-0
 2. , (2014) 'Geochemical recovery of the Torna–Marcal river system after the Ajka red mud spill, Hungary', Environ. Sci.: Processes Impacts, Royal Society of Chemistry (RSC), pp:2677-2685
 3. Gruiz, Katalin, Feigl, Viktória, Klebercz, Orsolya, Anton, Attila, Vaszita, Emese (2012) 'Environmental Risk Assessment of Red Mud Contaminated Land in Hungary', GeoCongress 2012, American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:0-0
 4. Nagy, Andrea Szabó , Szabó, János , Vass, István (2013) 'Trace metal and metalloid levels in surface water of Marcal River before and after the Ajka red mud spill, Hungary', Environmental Science and Pollution Research, Springer Science + Business Media, pp:7603-7614
 5. Renforth, P., Mayes, W.M., Jarvis, A.P., Burke, I.T., Manning, D.A.C., Gruiz, K. (2012) 'Contaminant mobility and carbon sequestration downstream of the Ajka (Hungary) red mud spill: The effects of gypsum dosing', Science of The Total Environment, Elsevier BV, pp:253-259
 6. Burke, Ian T., Mayes, William M., Peacock, Caroline L., Brown, Andrew P., Jarvis, Adam P., Gruiz, Katalin (2012) 'Speciation of Arsenic, Chromium, and Vanadium in Red Mud Samples from the Ajka Spill Site, Hungary', Environmental Science & Technology, American Chemical Society (ACS), pp:3085-3092
 7. Ruyters, Stefan, Mertens, Jelle, Vassilieva, Elvira, Dehandschutter, Boris, Poffijn, André, Smolders, Erik (2011) 'The Red Mud Accident in Ajka (Hungary): Plant Toxicity and Trace Metal Bioavailability in Red Mud Contaminated Soil', Environmental Science & Technology, American Chemical Society (ACS), pp:1616-1622
 8. Berg, Marni (2000) 'Red and Green: Twenty Years of Environmental Activism in Hungary', Problems of Post-Communism, Informa UK Limited, pp:46-56
 9. POLGLAZE, JOHN F. (2008) 'UNDERSTANDING SONAR AS A PRECURSOR TO UNDERSTANDING ITS ENVIRONMENTAL RISKS', Bioacoustics, Informa UK Limited, pp:136-138
 10. Gelencsér, András, Kováts, Nóra, Turóczi, Beatrix, Rostási, Ágnes, Hoffer, András, Imre, Kornélia, Nyirő-Kósa, Ilona, Csákberényi-Malasics, Dorottya, Tóth, Ádám, Czitrovszky, Aladár, Nagy, Attila, Nagy, Szabolcs, Ács, András, Kovács, Anikó, Ferincz, Árpád, Hartyáni, Zsuzsanna, Pósfai, Mihály (2011) 'The Red Mud Accident in Ajka (Hungary): Characterization and Potential Health Effects of Fugitive Dust', Environmental Science & Technology, American Chemical Society (ACS), pp:1608-1615

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×