سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 60 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:ابزار مسیر برنامه ریزی برای جهت موازی منطقه فرز
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):32 (1)
سال انتشار:January 2000
شماره صفحات: 172517-25
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s0010-4485(99)00080-9 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Computer-Aided Design »
 4. Tool-path planning for direction-parallel area milling

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 18.209.104.7

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Tool-path Planning For Direction-parallel Area Milling


مقاله: ابزار مسیر برنامه ریزی برای جهت موازی منطقه فرز

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Presented in the paper is a tool-path planning algorithm for direction-parallel area milling consisting of three modules: (1) finding the optimal inclination; (2) calculating and storing tool-path elements; and (3) tool-path linking. For the optimal inclination, we suggest an algorithm that selects an inclination by reflecting the shape of the machining area as well as the tool-path interval. We make use of the concept of a monotone chain and the plane-sweep paradigm to calculate the tool-path elements. The concept of a monotone chain brings clarity and tight-time complexity to the proposed algorithm. The tool-path linking problem is modeled as a TPE-Net (tool-path element net) traversing problem. For the two direction-parallel milling topologies, one-way and zigzag, tool-path linking algorithms are proposed. Empirical tests show that the proposed algorithm fulfils its requirements.


در این مقاله ارائه یک الگوریتم برنامه ریزی ابزار مسیر برای جهت موازی فرز منطقه متشکل از سه ماژول است: (1) پیدا کردن تمایل بهینه؛ (2) محاسبه و ذخیره سازی عناصر ابزار مسیر؛ و (3) ابزار مسیر ارتباط. برای تمایل مطلوب، ما نشان می دهد یک الگوریتم است که انتخاب تمایل با منعکس شکل منطقه ماشینکاری و همچنین فاصله ابزار مسیر. ما استفاده از مفهوم زنجیره ای یکنواخت و الگوی هواپیما رفت و برگشت برای محاسبه عناصر ابزار مسیر. مفهوم زنجیره ای یکنواخت به ارمغان می آورد وضوح و پیچیدگی تنگ زمان به الگوریتم ارائه شده است. پیوند شده مشکل ابزار مسیر به عنوان یک TPE-خالص (ابزار مسیر خالص عنصر) تراورس مشکل مدل شده است. برای دو جهت موازی توپولوژی فرز، یک طرفه و کج و معوج، الگوریتم های ارتباط ابزار مسیر ارائه شده است. آزمون های تجربی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی برآورده مورد نیاز خود را.


كلمات كليدي:

, Direction-parallel area milling , One-way , Tool-path+planning , Zigzag
, جهت موازی فرز منطقه, یک طرفه , برنامه ریزی ابزار مسیر, زیگ زاگ


موضوعات:

Industrial and Manufacturing Engineering, Computer Graphics and Computer-Aided Design, Computer Science Applications[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Kim, Hyun-chul (2010) 'Tool path generation and modification for constant cutting forces in direction parallel milling', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media, pp:937-947
 2. Kim, Bo H., Choi, Byoung K. (2002) 'Machining efficiency comparison direction-parallel tool path with contour-parallel tool path', Computer-Aided Design, Elsevier BV, pp:89-95
 3. Kim, Bo H., Choi, Byoung K. (2002) 'Machining efficiency comparison direction-parallel tool path with contour-parallel tool path', Computer-Aided Design, Elsevier BV, pp:89-95
 4. Feng, Yazhou, Ren, Junxue, Xu, Yingying (2016) 'Tool path planning in milling of repaired blades of blisks', Proceedings of the 2016 International Forum on Energy, Environment and Sustainable Development, Atlantis Press, pp:0-0
 5. Kim, Hyun-chul , Lee, Sung-gun , Yang, Min-yang (2006) 'An optimized contour parallel tool path for 2D milling with flat endmill', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media, pp:567-573
 6. Kim, Hyun-chul (2008) 'Tool path generation for contour parallel milling with incomplete mesh model', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media, pp:443-454
 7. Chen, Zhaoqiang, Shen, Minde (2010) 'The Tool Path Planning of the Whirlwind Envelope Milling the Extrusion Screw', 2010 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 8. Kim, Hyun-chul (2010) 'Optimum tool path generation for 2.5D direction-parallel milling with incomplete mesh model', Journal of Mechanical Science and Technology, Springer Science + Business Media, pp:1019-1027
 9. Makhanov, S.S., Batanov, D., Bohez, E., Sonthipaumpoon, K., Anotaipaiboon, W., Tabucanon, M. (2002) 'On the tool-path optimization of a milling robot', Computers & Industrial Engineering, Elsevier BV, pp:455-472
 10. , (2016) 'Tool path planning and milling surface simulation for vehicle rear bumper mold', Advances in Mechanical Engineering, SAGE Publications, pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع


 • [[1]]. H. Persson 'NC machining of arbitrary shaped pockets' Computer Aided Design, 10 (3) (1978), pp. 169–174
 • [[2]]. A. Hansen, F. Arbab 'An algorithm for generating NC tool path for arbitrary shaped pockets with islands' ACM Transactions on Graphics, 11 (2) (1992), pp. 152–182
 • [[3]]. M. Held 'A geometry-based investigation of the tool path generation for zigzag pocket machining' Visual Computer, 7 (1991), pp. 296–308
 • [[4]]. M. Held LNCS 500 On the computational geometry of pocket machining, Springer, Berlin (1991)
 • [[5]]. K. Tang, S. Chou, L. Chen 'An algorithm for reducing tool retractions in zigzag pocket machining' Computer Aided Design, 30 (2) (1998), pp. 123–129
 • [[6]]. M. Marshall, J.G. Griffiths 'A new cutter-path topology for milling machines' Computer Aided Design, 26 (3) (1994), pp. 204–214
 • [[7]]. B.K. Choi, D.H. Kim, R.B. Jerad 'C-space approach to tool-path generation for die and mould machining' Computer Aided Design, 29 (9) (1997), pp. 657–669
 • [[8]]. B.K. Choi, R.B. Jerard Sculptured surface machining, Kluwer, Dordrecht (1999)
 • [[9]]. F. Preparata, M. Shamos Computational geometry—an introduction, Springer, New York (1985)
 • [[10]]. Park SC, Choi BK. Optimal direction for minimum number monotone chains, KAIST CAM Lab. Technical report 99-04 (in Korean); available by e-mail: psc@gregory.kaist.ac.kr.
 • [[11]]. Arkin EM, Held M, Smith CL. Optimization related to zigzag pocket machining; http://www.ics.uci.edu/~eppstein/gina/cam.html.
 • [[12]]. M. Bala, T.C. Chang 'Automatic cutter selection and optimal cutter path generation for prismatic parts' InternationalJournal of Production Research, 29 (11) (1991), pp. 2163–2176
 • [[13]]. E.P. DeGarmo, J.T. Black, R. Kosher Materials and processes in manufacturing (7), Macmillan, New York (1988)
 • [[14]]. B. Angeniol 'Self-organizing feature maps and the traveling salesman problem' Neural Networks, 1 (2) (1988), pp. 289–293


 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Donghong, Ding (August 2015) 'A practical path planning methodology for wire and arc additive manufacturing of thin-walled structures', Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.rcim.2015.01.003
 2. P., Romero-Carrillo (December 2015) 'Analytic construction and analysis of spiral pocketing via linear morphing', Computer-Aided Design, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cad.2015.07.008
 3. Z., Yin (October 2004) 'Rough and finish tool-path generation for NC machining of freeform surfaces based on a multiresolution method', Computer-Aided Design, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cad.2004.01.003
 4. Zhiwei, Lin (December 2015) 'Tool path generation for multi-axis freeform surface finishing with the LKH TSP solver', Computer-Aided Design, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cad.2015.07.002
 5. Sang C., Park (January 2010) 'Tool path generation for a surface model with defects', Computers in Industry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.compind.2009.07.003
 6. Y.H., Peng (April 2008) 'The algorithms for trimmed surfaces construction and tool path generation in reverse engineering', Computers & Industrial Engineering, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.cie.2007.09.012
 7. Sang C., Park (January 2003) 'Tool-path generation for Z-constant contour machining', Computer-Aided Design, Elsevier BV - DOI: 10.1016/s0010-4485(01)00173-7
 8. Hyun-Chul Kim (June 2010) 'Tool path generation and modification for constant cutting forces in direction parallel milling', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-010-2790-4
 9. Hyun-Chul Kim (May 2010) 'Optimum tool path generation for 2.5D direction-parallel milling with incomplete mesh model', Journal of Mechanical Science and Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12206-010-0306-7
 10. L. L. Li (August 2010) 'Generating tool-path with smooth posture change for five-axis sculptured surface machining based on cutter’s accessibility map', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-010-2849-2
 11. Donghong Ding (April 2014) 'A tool-path generation strategy for wire and arc additive manufacturing', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-014-5808-5
 12. XuBing Chen (December 2010) 'A manifold approach to generating iso-scallop trajectories in three-axis machining', Sci. China Technol. Sci., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11431-010-4161-7
 13. Zhiwei Lin (May 2015) 'Smooth contour-parallel tool path generation for high-speed machining through a dual offset procedure', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-015-7275-z
 14. Hsin-Chuan Chen (May 2011) 'Computer-aided process planning for NC tool path generation of complex shoe molds', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-011-3398-z
 15. Jinting Xu (December 2012) 'A mapping-based spiral cutting strategy for pocket machining', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-012-4666-2
 16. S. C. Park (December 2003) 'Free-form die-cavity pocketing', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-003-1703-1
 17. Zhiwei Lin (May 2013) 'Efficient cutting area detection in roughing process for meshed surfaces', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-013-5043-5
 18. Elhachemi- Bahloul (June 2015) 'An efficient contour parallel tool path generation for arbitrary pocket shape without uncut regions', International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12541-015-0150-x
 19. Yu-an Jin (October 2014) 'A parallel-based path generation method for fused deposition modeling', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-014-6530-z
 20. Min Zhou (July 2015) 'An automated CNC programming approach to machining pocket with complex islands and boundaries by using multiple cutters in hybrid tool path patterns', The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00170-015-7506-3

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه تابستان ☀️
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×