سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 44 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:مدل سازی رفتار سفر مسافران توسط شبکه های بیزی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):96 ()
سال انتشار:November 2013
شماره صفحات: 512521512-521
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.sbspro.2013.08.060 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Procedia - Social And Behavioral Sciences »
 4. Modeling Commuters’ Travel Behavior by Bayesian Networks

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.4.76

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Modeling Commuters’ Travel Behavior By Bayesian Networks


مقاله: مدل سازی رفتار سفر مسافران توسط شبکه های بیزی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Previous studies indicate that residential location and commute distance may influence individual's travel behavior, but most models are limited to capture the internal relationship. In this paper, the methodology of Bayesian networks is introduced. With the combination of network structure and conditional probability table, Bayesian networks are capable of capturing the uncertainty nature. Moreover, the data is based on Fuyang Resident Travel Survey in 2012. The outputs illustrate that commute distance influences commuters’ travel mode choice directly while the residential location doesn’t. The experimental results show that different groups of people have different reactions to distance on mode.


مطالعات قبلی نشان می دهد که محل های مسکونی و فاصله رفت و آمد ممکن است رفتار سفر فرد تاثیر داشته است اما بسیاری از مدل های محدود به تصرف خود در رابطه داخلی. در این مقاله، روش شبکه های بیزی معرفی شده است. با ترکیبی از ساختار شبکه و جدول احتمال مشروط، شبکه های بیزی قادر به گرفتن ماهیت عدم قطعیت است. علاوه بر این، داده ها بر روی هانگژو رزیدنت سفر بررسی در سال 2012. بر اساس خروجی نشان می دهد که تحت تاثیر رفت و آمد فاصله commutersâ € ™ انتخاب حالت سفر به طور مستقیم در حالی که محل مسکونی doesnâ € ™ تی. نتایج تجربی نشان می دهد که گروه های مختلف مردم عکس العمل های متفاوتی به فاصله در حالت.[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Shao, Fangfang, Guan, Hongzhi, Han, Yan (2012) 'Travel Behavior of Commuters Based on Logit Model', CICTP 2012, American Society of Civil Engineers, pp:0-0
 2. , (2010) 'Modeling and estimation of travel behaviors using bayesian network', Intelligent Decision Technologies, IOS Press, pp:297-305
 3. KAWAKAMI, Shogo (1973) 'A MODEL OF TRAVEL ROUTE CHOICE FOR COMMUTERS', Proceedings of the Japan Society of Civil Engineers, Japan Society of Civil Engineers, pp:131-137
 4. Tang, Dou Nan, Yang, Min, Zhang, Mei Hui (2012) 'Travel Mode Choice Modeling: A Comparison of Bayesian Networks and Neural Networks', AMM, Trans Tech Publications, pp:717-723
 5. , (2015) 'SLAM Bayesian Network Model For Robot Behavior', EEENG, Bentham Science Publishers Ltd., pp:33-41
 6. Chen, Ruijing (2014) 'Simulation Modeling and Application of Travel Mode Choice Based on Bayesian Network', The Open Mechanical Engineering Journal, Bentham Science Publishers Ltd., pp:19-25
 7. Papaioannou, Panagiotis, Politis, Ioannis (2018) 'Applying Behavior Change Theory to Predict Travel Behavior of University Commuters', The Practice of Spatial Analysis, Springer International Publishing, pp:-
 8. , (2008) 'Changes in Travel Behavior of Commuters Between 1970 and 2000', Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Transportation Research Board, pp:35-42
 9. Ramli, Nurulhuda, Ghani, Noraida Abdul, Hatta, Zulkarnain Ahmad, Hashim, Intan Hashimah Mohd, Sulong, Jasni, Mahudin, Nor Diana Mohd, Rahman, Shukran Abd, Saad, Zarina Mat (2014) 'Bayesian network model of crowd emotion and negative behavior', AIP Publishing, pp:0-0
 10. Baumgartner, K.C., Ferrari, S., Salfati, C.G. (2017) 'Bayesian Network Modeling of Offender Behavior for Criminal Profiling', Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع


 • [Naess, 2006 ]. P. Naess 'Accessibility, activity participation and location of activities: exploring the links between residential location and travel behavior' Urban studies, 43 (3) (2006), pp. 360–627
 • [Van Wee et al., 2004 ]. B. Van Wee, H. Holwerda, R. Van Baren 'Preferences for modes, residential location and travel behaviour: the relevance for land-use impacts on mobility' European Journal of Transport and Infrastructure Research, 2 (3/4) (2004), pp. 305–316
 • [Zhang, 2004 ]. M. Zhang 'The role of land use in travel mode choice: evidence from Boston and Hong Kong,' Journal of the American Planning Association, 70 (3) (2004), pp. 344–360
 • [Pinjari et al., 2011 ]. A.R. Pinjari, R.M. Pendyala, C.R. Bhat, P. Waddell 'A. Modeling the choice continuum: an integrated model of residential location, auto ownership, bicycle ownership, and commute tour mode choice decisions' Transportation, 38 (6) (2011), pp. 933–958
 • [Bhat and Guo, 2007 ]. C.R. Bhat, J.Y. Guo 'A comprehensive analysis of built environment characteristics on household residential choice and auto ownership levels' Transportation Research Part B: Methodological, 41 (5) (2007), pp. 506–526
 • [Joh et al., 2008 ]. K. Joh, M.G. Boarnet, M.T. Nguyen, W. Fulton, W. Siembab, S. Weaver 'Accessibility, travel behavior, and New Urbanism: Case study of mixed-use centers and auto-oriented corridors in the South Bay region of Los Angeles' California. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2082 (1) (2008), pp. 81–89
 • [Cao et al., 2007 ]. Cao X, Mokhtarian P. L., and Handy S. L. Do changes in neighborhood characteristics lead to changes in travel behavior? A structural equations modeling approach. Transportation, Vol.34, No.2, 2007, pp.535-556.
 • [Bagley and Mokhtarian, 2002 ]. M.N. Bagley, P.L. Mokhtarian 'The impact of residential neighborhood type on travel behavior: A structural equations modeling approach' The Annals of Regional Science, 36 (2) (2002), pp. 279–297
 • [Frank et al., 2008 ]. L. Frank, M. Bradley, S. Kavage, J. Chapman 'Urban form, travel time, and cost relationships with tour complexity and mode choice' Transportation, 35 (1) (2008), pp. 37–54
 • [Pearl, 1994 ]. J. Pearl 'A probabilistic calculus of actions' Proceedings of the Tenth international conference on Uncertainty in artificial intelligence (1994), pp. 454–462
 • [Janssens et al., 2003 ]. D. Janssens, G. Wets, T. Brijs, K. Vanhoof, H. Timmermans 'Identifying behavioral principles underlying activity patterns by means of Bayesian networks' Electronic conference proceedings of the 82nd Annual Meeting of the Transportation Research Board (2003), pp. 12–16
 • [Janssens et al., 2006 ]. D. Janssens, G. Wets, T. Brijs, K. Vanhoof, H. Timmermans, T.A. Arentze 'Integrating Bayesian networks and decision trees in a sequential rule-based transportation model' European Journal of operational research, 175 (1) (2006), pp. 16–34
 • [Heckerman et al., 1995 ]. D. Heckerman, D. Geiger, D.M. Chickering 'Learning Bayesian networks: The combination of knowledge and statistical data' Machine learning, 29 (3) (1995), pp. 197–343
 • [Neapolitan, 2004 ]. R.E. Neapolitan 'Learning Bayesian networks.' Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey (2004)
 • [Jiawei and Kamber, 2006 ]. H. Jiawei, M. Kamber 'Data Mining concepts and techniques,' China machine press, China (2006)
 • [Xiujun, 2002 ]. Xiujun G. Research on Bayesian learning theory and its application, Doctoral Dissertations of institute of computing technology Chinese academy of science, Beijing, 2002.
 • [Shuangcheng et al., 2004 ]. W. Shuangcheng, Y. Sengseng, W. Hui 'learning Markov Blanket prediction based on Bayesian networks' Pattern recognition and Artificial intelligence, 17 (1) (2004), pp. 17–21
 • [Hang, 2012 ]. Hang L. the influence of residential location and commute distance on travel mode choice, Bachelor's Thesis of southeast university, Nanjing, 2012.
 • [Marco et al., 2005 ]. G. Marco, Scuderi, J. Kelly, Clifton 'Bayesian approaches to learning from data: using NHTS data for the analysis of land use and travel behavior,' Journal of transportation and statistics, 8 (3) (2005), pp. 17–21
 • [Aliferis et al., 2003 ]. C.F. Aliferis, I. Tsamardinos, A. Statnikov, HITON: 'A novel Markov Blanket algorithm for optimal variable selection' AMIA Annual Symposium Proceedings (2003), pp. 21–25


 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه ترم پاییز 🍂
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×