فهرست کلمات کلیدی شروع شونده با γ


انگلیسی - فارسی

γ (4)γ -glutamyl Transpeptidase (1)γ -secretase Inhibitors (2)
γ Alumina (1)γ Band Fluorescence (1)γ Irradiation (1)
γ Oscillation (1)γ Particles (2)γ Rays (3)
γ Sensitivity (1)γ Spectroscopy (1)γ δ T Cell (1)
γ+γ′ Two-phase Coating (2)γ,γ-dialkoxyallylic Zirconium (1)γ-(glutamyl5)spermine Derivative Of Sp (1)
γ-al2o3 (3)γ-al2o3 (10)γ-al2o3 Humidity Sensor (1)
γ-al2o3 Support (1)γ-alon (1)γ-alooh (1)
γ-alumina (2)γ-alumina (5)γ-alumina Layer (1)
γ-alumina Membrane (2)γ-alumina Nanoparticles (1)γ-alumina Thin Films (1)
γ-aluminum Oxide (1)γ-amido-adenosine 5′-triphosphate (1)γ-amino-butyric Acid (1)
γ-amino-β-hydroxypropylphosphonic Acid (1)γ-aminobutyrate (5)γ-aminobutyric Acid (13)
γ-aminobutyric Acid (49)γ-aminobutyric Acid (gaba) (1)γ-aminobutyric Acid (gaba) (14)
γ-aminobutyric Acid (gaba) Uptake (1)γ-aminobutyric Acid (gaba)b Receptors (1)γ-aminobutyric Acid A Receptor-ionophore (1)
γ-aminobutyric Acid Aminotransferase (1)γ-aminobutyric Acid Analogue (1)γ-aminobutyric Acid In Cerebral Hemispheres (1)
γ-aminobutyric Acid Neuron (1)γ-aminobutyric Acid Receptor (3)γ-aminobutyric Acid Receptor Ionophore Complex (2)
γ-aminobutyric Acid Receptor/channel (1)γ-aminobutyric Acid Transport (1)γ-aminobutyric Acid Type A Receptor (2)
γ-aminobutyric Acid Uptake (1)γ-aminobutyric Acid(gaba) (1)γ-aminobutyric Acid-a Receptor (2)
γ-aminobutyric Acid-b Antagonist (1)γ-aminobutyric Acid-b Receptor (2)γ-aminobutyric Acida Receptor (1)
γ-aminobutyric Acidb Receptor (1)γ-aminopropyl-triethoxysilane (2)γ-aminothiols (1)
γ-b-crystallin (1)γ-boundedness (1)γ-butyrolactone (4)
γ-butyrolactone (5)γ-butyrolactone-γ-carbonyl-histidyl-prolinamide (dn-1417) (2)γ-butyrolactones (1)
γ-butyrolactones (1)γ-carbolines (1)γ-carboxyglutamic Acid (3)
γ-carboxyglutamyl Derivative (1)γ-car☐yglutamic Acid (1)γ-casein (1)
γ-cd (1)γ-cesàro Mean (1)γ-chain (1)
γ-condensing Mapping (1)γ-condition (2)γ-confidence β-content (1)
γ-conotoxin (2)γ-convergence (2)γ-convergence (2)
γ-cover (1)γ-crystallin (1)γ-crystallin (3)
γ-cu5zn8 (1)γ-cyclodextrin (2)γ-cyclodextrin (2)
γ-d-glutamyl Phosphate Analogs (1)γ-d-glutamyl-l-diamino Acid Endopeptidase Ii (2)γ-d-glutamylglycine (1)
γ-diketone (1)γ-dodecalactone (1)γ-dose (1)
γ-dose Rate (1)γ-endorphin (1)γ-enolase (1)
γ-fe2o3 (1)γ-fe2o3 (6)γ-fe2o3 Nanoparticles (2)
γ-fe2o3 Nanoparticles (1)γ-fe2o3/sio2 (1)γ-fe2o3:wo3 Nanocomposite (1)
γ-fe2sio4 (1)γ-feooh Nanoparticles (1)γ-fluoroalkylated Allylic Alcohols (1)
γ-ga2o3-al2o3 Solid Solution (1)γ-gate And Recessed P-buffer Layer (γrp) (1)γ-globin Gene (1)
γ-glutamyl Aminopeptidase (2)γ-glutamyl Dipeptides (1)γ-glutamyl Hydrolase (1)
γ-glutamyl Ligase (2)γ-glutamyl Transferase (4)γ-glutamyl Transpeptidase (8)
γ-glutamyl-ß-cyanoalanine (1)γ-glutamylcysteine (2)γ-glutamylcysteine Ethyl Ester (1)
γ-glutamylcysteine Ligase (1)γ-glutamylcysteine Synthetase (2)γ-glutamylcysteinylglutamic Acid (1)
γ-glutamylethylamide (1)γ-glutamylglutathione (1)γ-glutamyltransferase (4)
γ-glutamyltransferase (12)γ-glutamyltranspeptidase (1)γ-glutamyltranspeptidase (3)
γ-glutamyltranspeptidases (1)γ-glutarnyl Carboxylase (1)γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane (1)
γ-glycine (1)γ-glycine (1)γ-gtp (1)
γ-guanidinobaclofen (1)γ-guanidinooxypropylamine (gapa) (1)γ-gutamyltranspeptidase (1)
γ-h2a.x (1)γ-h2ax (3)γ-h2ax Assay (1)
γ-h2ax Foci (1)γ-hch (2)γ-hemolysin (1)
γ-herpesvirus (1)γ-hexachlorocyclohexane (2)γ-hydroxybutyrate (1)
γ-hydroxybutyrate (3)γ-hydroxybutyrate Binding Site Subclass (2)γ-hydroxybutyrate Receptor Antagonists (1)
γ-hydroxybutyric Acid (1)γ-hydroxybutyric Acid (ghb) (1)γ-hydroxybutyric Acid-induced Mortality (1)
γ-in2se3 (1)γ-interferon (2)γ-interferon Gene Knockout Mouse (1)
γ-interferon Test (1)γ-irradiated (1)γ-irradiated Potassium Sulfate Crystal (1)
γ-irradiation (10)γ-irradiation (24)γ-jet (1)
γ-jet (2)γ-ketoaldehydes (1)γ-l-glutamyl-l-aspartate (4)
γ-lactam (2)γ-lactams (1)γ-lactone (5)
γ-lactones (1)γ-lactones (4)γ-laplace Equations (1)
γ-lialo2 (1)γ-linolenic (1)γ-linolenic Acid (1)
γ-linolenic Acid (6)γ-lixmno2 (1)γ-melanotropin (1)
γ-methylene-10-deazaaminopterin (1)γ-mgh2 (1)γ-minimax Estimator (1)
γ-mno2 (1)γ-mno2 (2)γ-mno2 Nanometer Powders (1)
γ-mno2 Nanoparticle (1)γ-mno2 Nsutite (1)γ-mnooh (3)
γ-mnrh Disordered Alloys (1)γ-mns Multipods (1)γ-motoneuron (2)
γ-operator (1)γ-oryzanol (1)γ-oryzanol (4)
γ-oryzanol (go) (1)γ-peptides (1)γ-phosphate Coordination Geometry (2)
γ-pna (1)γ-poly(glutamic Acid) (1)γ-polyglutamic Acid (1)
γ-polyglutamic Acid (2)γ-polypivalolactone (2)γ-proteobacteria (1)
γ-pyrone Propionates (1)γ-radiation (7)γ-radiation (8)
γ-radiolysis (8)γ-ratio (1)γ-ray (2)
γ-ray (9)γ-ray Absorption (1)γ-ray Angular Correlations/distributions (1)
γ-ray Astronomy (8)γ-ray Astrophysics (2)γ-ray Background (1)
γ-ray Beam (1)γ-ray Beams (1)γ-ray Burst (1)
γ-ray Bursts (1)γ-ray Bursts Afterglow (1)γ-ray Cross-section (1)
γ-ray Dectector Array (1)γ-ray Detector (3)γ-ray Detectors (1)
γ-ray Emission (1)γ-ray Flares (1)γ-ray Imaging (1)
γ-ray Irradiation (1)γ-ray Irradiation (5)γ-ray Isotopic Analysis (1)
γ-ray Logging (1)γ-ray Production Cross-section (2)γ-ray Pulsar (1)
γ-ray Pulsars (1)γ-ray Shielding (1)γ-ray Source (1)
γ-ray Sources (1)γ-ray Spectrometers (1)γ-ray Spectrometry (3)
γ-ray Spectrometry (2)γ-ray Spectroscopy (2)γ-ray Spectroscopy (1)
γ-ray Strength Functions (1)γ-ray Telescope (1)γ-ray Telescope (2)
γ-ray Telescopes (1)γ-ray Telescopes (1)γ-ray Telescopes And Instrumentation (1)
γ-ray Tracking (1)γ-ray Tracking Detectors (1)γ-ray: Observations (1)
γ-ray: Theoretical (1)γ-rays (6)γ-rays (6)
γ-rays Radiation (1)γ-rays: Bursts (1)γ-rays: Observations (1)
γ-rays: Theory (2)γ-regularization (1)γ-scintigraphy (2)
γ-secretase (6)γ-secretase Complex (1)γ-secretase Inhibitor (1)
γ-secretase Inhibitor (2)γ-secretase Inhibitors (1)γ-secretase Inhibitors (3)
γ-secretase Modulators (2)γ-shaped Stroke Of Lightning (1)γ-si3n4 (1)
γ-spectrometry (1)γ-spectrometry (1)γ-spectrum (1)
γ-spirolactone (1)γ-spirolactones (1)γ-spline (1)
γ-sterilization (1)γ-synuclein (1)γ-tagging (1)
γ-terpinene (1)γ-thionins (1)γ-tial (4)
γ-tial + α2-ti3al (1)γ-tial Based Alloys (1)γ-tial Based Intermetallic Alloy (1)
γ-titanium Aluminide Alloys (1)γ-tocopherol (1)γ-tocopherol (2)
γ-tocotrienal (1)γ-tocotrienol (3)γ-toxin (1)
γ-transform (1)γ-transition Temperature (1)γ-tubulin (2)
γ-turn (1)γ-tusc (1)γ-valerolactone (2)
γ-valerolactone (2)γ-vibrations (1)γ-γ-light Charged Particle Coincidences (1)
γ/hadron Discrimination (1)γ/hadron-separation (1)γ/γ′ Interface (1)
γ/δ T Cells (1)γ1 Phase (1)γ2-melanocyte-stimulating Hormone (1)
γ3 Quadrupolar Moments (1)γ9δ2 T Cells (1)γb-crystallin (1)
γdgg (1)γh2ax (5)γh2ax Foci (1)
γpga (1)γpolypeptide (1)γs-crystallin (1)
γγ And ππ Scatterings (2)γδ (1)γδ Resolvase (1)
γδ T Cell (1)γδ T Cell (7)γδ T Cell Receptor (1)
γδ T Cells (1)γδ T Cells (8)γδ T Lymphocytes (1)
γδ T Lymphocytes (1)γδ T-cell (2)γδ T-cells (1)
γδ Transposon (1)γδ-t Lymphocyte (1)γδt Cells (1)
γδtcr (1)γ‐aminobutyric Acid, Related Agents—structure—activity Studies, Molecular Orbital Calculations, Relation To Previously Proposed Pharmacophore (1)γ‐ray Astronomy (1)
γ–oryzanol (2)γ–x Resonant Tunnelling (1)γ–γ Resonant Tunnelling (1)
γ′ Chain (1)γ′ Phase (3)γ′ Precipitate (1)
γ′+γ Coating (1)γ′-cu9al4 (1)γ→ε→α′ (1)
برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه ترم پاییز 🍂
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×