جستجوي سريع

 از 

دریافت با DOI

جستجوي پيشرفته

عين عبارت
  
فهرست نویسندگان
عين عبارت
فهرست کلمات کلیدی
عين عبارت
عين عبارت
فهرست موضوعات
عين عبارت
فهرست ناشران
عين عبارت
فهرست ژورنالها
بازه زمانی:   ازتا

نمايش مقالات

نتايج از 1 تا 10 از مجموع 467 (0.169 ثانیه)

نمايش
كليه اطلاعات - فقط عنوان مقاله
تعداد نتايج در هر صفحه
10 - 20 - 50 - 100
مرتب سازي با
ارتباط - سال انتشارصعودي - نزولي
صفحه 1
فیلتر سال: فیلتر موضوع:
فیلتر ناشر: فیلتر ژورنال:
 4. الکترونیک'브랜ë" œ IZ. من،. ° ° وسیعی êμ¬ë§¤ì ~ E.. "E. ë¯¸ì¹ ~ ES "من ~ ¥؟ الکترونیکی" /> الکترونیک'브랜ë" œ IZ. من،. ° ° وسیعی êμ¬ë§¤ì ~ E.. "E. ë¯¸ì¹ ~ ES "من ~ ¥؟ الکترونیکی" target='_blank' itemprop='url'>소비자의 스포츠 관여도가 스포츠 스폰서십에 대한 태도와 스포츠웨어 브랜드 자산 및 구매의도에 미치는 영향
سال انتشار: December 2013
ژورنال: The Research Journal Of The Costume Culture
نویسنده اول: ,
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.7741/rjcc.2013.21.6.921
[ شماره صفحات 921-937 ]

صفحه 1 | نتايج بعدي

نمايش
كليه اطلاعات - فقط عنوان مقاله
تعداد نتايج در هر صفحه
10 - 20 - 50 - 100
مرتب سازي با
ارتباط - سال انتشارصعودي - نزولي
صفحه 1
برگشت به بالا
×